Nieuwsbrief Week van Gebed Nieuwsbrief Week van Gebed

Nieuwsbrief Week van Gebed
Deze nieuwsbrief informeert u over de komende week van Gebed in De Ronde Venen van zaterdag 14 januari en duurt t/m 21 januari 2017.
Elke avond wordt weer op een andere locatie in de Ronde Venen gehouden. Klik Hier voor het complete verslag, inclusief de agenda.
Inloop 19.15 uur; gebedsbijeenkomst 19.30 – 20.30 uur.
 
Thema:
Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. (vers 14, NBV) Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.
“jouw hand, mijn glimlach” is het thema van deze week.

 
Agenda gebedsbijeenkomsten 2017 Agenda gebedsbijeenkomsten 2017

Van harte welkom bij de interkerkelijke gebedsbijeenkomsten
Iedere 1e maandag v.d. maand
inloop: 19.15 uur, gebed van: 19.30–20.30 uur
 
De Roeping, Wilnis*
Datums: 02-01, 06-03, 01-05, 03-07, 04-09, 06-11

’t Kruispunt, Mijdrecht**
Datums: 06-02, 03-04, 12-06,  07-08, 02-10, 04-12
 
Week van Gebed : 14 - 21 januari
Nacht van Gebed: 16 – 17 juni
Lokale Kroonbede: ma. 18 september
 
* Hervormde Gemeente,  Kerkstraat 12, Wilnis
** CGK De Wegwijzer, Kon. Julianalaan 22, Mijdrecht

Houdt wel steeds de berichtgeving in de gaten via de afkondigingen of door het kerkblad ivm. wijzigingen.