Bijbeltekst van vandaag Bijbeltekst van vandaag

Uit: DagelijksWoord.nl

 
Het Evangelie... Op de markt Het Evangelie... Op de markt

Sinds kort staat er een Evangelisatie kraam op de weekmarkt in Mijdrecht.
Klik Hier om meer informatie hierover te lezen. En, ga er eens langs als u in de buurt bent!

 
Opvang kinderen Opvang kinderen

Heeft u of heb jij wat tijd over? Dat is een lastige vraag tegenwoordig. Het lijkt wel of iedereen het alsmaar drukker en drukker krijgt. Toch zou het zomaar kunnen zijn dat u een plekje in het gezin over heeft voor een kind. Ook in de Ronde Venen worden er adressen gezocht waar een kind eventjes uit de dagelijkse (soms niet makkelijke) omstandigheden wordt gehaald. Even lucht krijgen in een andere omgeving. Nieuwsgierig gewiorden? Klik Hier voor een nadere uitleg.

 
Verkiezingen Kerkenraad Verkiezingen Kerkenraad

Tijdens de vergadering van afgelopen woensdag heeft de kerkenraad mede aan de hand van de al eerder ingediende aanbevelingen nieuwe kieslijsten vastgesteld voor de vacatures van ouderling-kerkrentmeester en diaken. Op de kieslijst zijn geplaatst: Voor de vacature ouderling-kerkrentmeester, de broeders Gerton van Kreuningen en Stephan Vree. Voor de vacature diaken, de broeders Dirk Drost en Corstian Leeflang.

We bevelen deze broeders en de te houden verkiezingen in uw voorbede aan. De eerste verkiezing gaf een goede opkomst te zien. Dat is een goed teken van betrokkenheid. We hopen dat dit blijvend is, de verantwoordelijk-heid om te stemmen is beslist niet minder in de tweede ronde.

De verkiezingen worden gehouden in “de Roeping” op woensdag 29 november a.s. van twaalf tot één uur ’s middags en van zeven tot acht uur ’s avonds. Verkiezing vindt plaats door belijdende leden van onze gemeente. U kunt uw stem door een gevolmachtigde laten uitbrengen. Deze moet dan wel belijdend lid zijn. Een lid kan niet meer dan één gevolmachtigde stem uitbrengen en wel tegelijkertijd met het uitbrengen van de eigen stem. De volmacht is schriftelijk en wordt door de volmachtgever ondertekend. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar bij de leden van de kerkenraad. Een mailtje naar de scriba kan ook (


 

 
Collectebus Catecheseproject Collectebus Catecheseproject

Dit seizoen zijn we aan het sparen voor de Koptische Kerk in Egypte. De opbrengst van het diaconaal project van de HGJB gaat naar nieuwe christelijke gemeenten in dit islamitische land.
In Egypte leven zo’n 85 miljoen mensen van wie er ongeveer 10 procent een christelijke achtergrond hebben. Deze christenen behoren bij de Koptische kerk of de Presbyteriaanse kerken. In deze kerken is het bewustzijn gegroeid dat zij er niet alleen zijn voor zichzelf, maar dat het belangrijk is om de samenleving te dienen.
Hoe de kerk in Egypte dit doet, wordt zichtbaar in een serie filmpjes die de komende maanden op verschillende plaatsen te zien zijn en waarmee gemeenten in Nederland aan de slag kunnen met het HGJB-jaarthema Open je ogen. In januari 2018 hopen we hierover een thema-catechese te houden.
 

 
Kerst wandeling! Kerst wandeling!

Misschien heeft u de geruchten gehoord? Wel, het is waar! Onze gemeente gaat samen met de Ontmoetingskerk opnieuw een kerstwandeling organiseren in het (oude) dorp van Wilnis. Wilt u of wil jij meedoen? Binnenkort wordt er een deelname formulier uitgereikt en staat nu ook op de website. Zoek een leuke taak uit om te gaan doen en lever het formulier weer in (graag voor 3 November) onder de toren. Klik Hier om het formulier eventueel te downloaden. Voor vragen of opmerkingen:  of bel 06-12140065

 
De nieuwe Solitudo is uit De nieuwe Solitudo is uit

De Solitudo van Oktober 2017 staat ook op de website. Klik Hier om de Solitudo te lezen. Bij de digitale versie zijn trouwens stukken tekst weggelaten in verband met privacy.

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp ‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

De deuren van de roeping zijn weer open. Elke dinsdagmorgen is de Roeping weer van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen zo maar een keertje binnenlopen voor een kop koffie of thee, voor ontmoeting, een praatje en gezelligheid.
Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Soms wordt er wat geknutseld of ervaringen hierover uitgewisseld. We merken dat u dit uurtje waardeert door te komen! Als u ook eens iemand meeneemt die er ook eventjes uit zou moeten, dan is dit meteen een mooie gelegenheid. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander &!)

 
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier

Al een tijdje zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden die vrijwillig meehelpen met het ophalen van het oud papier. Het is intussen een goed draaiend team geworden. Het brengt voor onze gemeente wat leuks op en je maakt ook nog eens wat mee.. Zie de foto.

 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.

Onze kerkdiensten worden al een poosje ook uitgezonden via  www.kerkdienstgemist.nl.  De oude situatie (uitzending) blijft nog even gehandhaafd. Via de nieuwe website is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een smartphone mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier tevens de mogelijkheid geven dat u via de website financieel kunt bijdragen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente.
De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten)
33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling

 
Beleidsplan 2018-2021 (voorlopig) Beleidsplan 2018-2021 (voorlopig)

U kunt Hier een exemplaar downloaden van de voorlopige tekst van het beleidsplan van de gemeente voor de periode 2018 – 2021. Gemeenteleden kunnen schriftelijke reacties hierop uiterlijk 14 september 2017 indienen bij de scriba (zie voor de gegevens onder ‘contact’). Verdere informatie kunt u lezen in het Kerkblad van 1 juli 2017 en de Solitudo van juli 2017.
 
 

 
Berichten uit den Haag Berichten uit den Haag

Klik Hier voor algemene informatie uit den Haag waar het project "Brood voor de buurt", een project van de IZB wordt uitgevoerd, wat onder andere door onze gemeente wordt ondersteund. Af en toe plaatsen we hier een column van Ds. Vastenhout over het evengelisatie werk.

Klik Hier voor de column van Mei
Klik Hier voor de column van April
Klik Hier voor de column van Februari
Klik Hier voor de column van Januari
 

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen