Kerkblad 15 mei 2022 Kerkblad 15 mei 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 15 mei

10.00 uur: Ds. P.J. Droogers, Werkendam

Voorzang: Ps. 79 : 7 (schoolpsalm)

Kinderoppas: José Kool, Abel van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

Voorzang: Ps. 86 : 6 en 8

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

Zondag 22 mei

Openbare Geloofsbelijdenis

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 189 : 1, 3 en 6

Kinderoppas: Els Leeflang, Boaz van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Ds. M.A. Kuijt, Wijk (bij Heusden)

Voorzang: WK 425 : 1 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Rommelmarktproject Mercy Ships.

Donderdag 26 mei

Hemelvaartsdag

09.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 59, 609, 187

Kinderoppas: Dhr. A. Boswijk

Kerkauto: Anneke van Leeuwen, Eloise Leeflang

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. St. Ontmoeting.
============

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

17 mei        19.45 uur   Kerkenraad

19 mei 14.30 uur Ouderenmiddag

21 mei 09.30 uur Rommelmarkt

26 mei Fietspuzzeltocht

05 juni Koffie drinken na afloop morgendienst

12 t/m 15 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 20 mei 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum. zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Op 22 mei in de ochtenddienst leggen 4 jonge mensen Openbare belijdenis van het geloof af. In deze dienst staan we stil bij de belofte van onze Heere Jezus aan de discipelen, voordat Hij naar de hemel is opgevaren. We lezen de belofte uit Mattheüs 28: 16-20. De tekst voor de verkondiging is Mattheüs 28: 20. Het thema van de verkondiging is: Garantie van Jezus’ aanwezigheid! Deze dienst is er een papieren liturgie. Na de dienst krijgt u de gelegenheid om de jonge lidmaten van harte Gods zegen toe te wensen op hun belijdenis.

Op donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. In de ochtenddienst lezen we van de Hemelvaart van onze Koning. Hij wordt door de Heere geroepen om op de troon in de hemel plaats te nemen. Van daaruit regeert Hij over de gehele aarde en houdt Zijn Koninkrijk in stand. We lezen uit Handelingen 1:1-14. De tekst voor de preek is Handelingen 1: 9. Jezus heeft de hoogste positie in de hemel.

Meeleven in en rondom de gemeente

Thuis gekomen.

We zijn dankbaar met Dhr. J. Heijkoop dat hij voldoende hersteld is om weer thuis te zijn aan de Bozenhoven 138 (3641 AJ), Mijdrecht. Het is een groot wonder dat de Bewaarder van Israël hem nabij is geweest. Hij heeft kracht gegeven om vol te houden en liefde om zijn plaats in te nemen in de familie. We bidden om Gods nabijheid bij het klimmen der jaren.

Behandelingen

We denken aan allen die wachten op een operatie, behandelingen ondergaan en leven in spanning rondom onderzoeken die ze moeten ondergaan. We bidden om Zijn troost in de moeiten, de zorgen en het verdriet.

Verdriet

We leven mee met allen die verdriet kennen. Ook het verdriet wat op 4 mei in herinnering wordt geroepen aan de Tweede Wereldoorlog. Maar ook met hen die naar Nederlands Indië zijn gezonden en daar veel ellende hebben meegemaakt en gezien.

Als we zien op de oorlog in de Oekraïne en de andere plaatsen waar oorlog woedt in deze wereld, worden we stil dat wij in vrijheid kunnen en mogen leven. We leven mee met alle Oekraïense gasten in ons midden in al het leed dat zij moeten meemaken. Laten we ook hen gedenken in onze voorbede.

Daarnaast is er ook veel verdriet in het persoonlijke leven en in het gezins- en familieleven. We bidden voor allen die het gemis van een geliefde ervaren en bidden om Zijn troost.

Geboren Daniël

Gerben en Angelique Mulckhuyse-Nap, Herenweg 96 (3648 CL) zijn woensdag 4 mei ouders geworden van een zoon. Ze noemen hem Daniël Cornelis en heeft de roepnaam Daniël. De Heere heeft het jonge leven wonderlijk geweven in de moederschoot. We danken de Schepper van alle leven voor het grote geschenk dat Hij heeft gegeven. We zijn dankbaar dat de Heere het goed heeft gemaakt met moeder en zoon. We bidden met de ouders om Gods zegen in de opvoeding van Daniël. We danken met de groot- en overgrootouders voor dit nieuwe leven.

Geboren Manuël

Christiaan en Xanthe Spek-Verhoek, Burg. Van Baaklaan, berichtten dat op zondag 8 mei hun zoon Manuël Seth Olivier is geboren. Zij zijn enorm dankbaar en blij met de geboorte van dit zondagskind, een geschenk uit Gods hand. De ouders beamen dit met de naam Manuël (God met ons). De Heere zegene hen in de opvoeding van dit nieuwe leven en ze mogen hem dagelijks met hun gebeden en goede zorgen omringen. Ook de (over)grootouders betrekken wij in onze gelukwensen. Zij krijgen er een nieuwe taak bij.

Belijdenis

We noemen de namen van de 4 jongeren die het voornemen hebben om op zondag 22 mei Openbare belijdenis van het geloof af te leggen. We zijn dankbaar dat de Heere in het leven van jongen mensen werkt en ze het verlangen geeft om het ja-woord uit te spreken in het midden van de gemeente. Hij is nabij in voor- en tegenspoed en heeft het geloof doen groeien in hun harten. De namen van de jongeren zijn:

  • Janna Curien Herngreen, Veldzijdeweg, Wilnis
  • Petronella Elisabeth van Kreuningen, Herenweg, Wilnis
  • Aaltje Meijers, Polderweg, Abcoude
  • Marije Vonk Noordegraaf, Nieuwveens Jaagpad, Nieuwveen.

We vragen om Annique, Lise, Alette en Marije op te nemen in uw en jouw persoonlijke voorbede. We vragen ook om gebed voor de jongeren die het afgelopen seizoen belijdeniscatechese hebben gevolgd, maar zich eerst nog verder willen verdiepen in het geloof voordat ze belijdenis doen.

Examens

De jongeren in de examenklassen zijn begonnen aan de schoolexamens. We wensen jullie kracht, gezondheid en veel wijsheid toe. Of je er nu goed voorstaat of juist minder, het belangrijkste is in alle omstandigheden dat je ook de examens maakt in afhankelijkheid van de Heere. Dan mogen we bidden dat het geleerde in de praktijk gebracht wordt. We wensen jullie veel succes!

Bij de agenda

Wilnisse Rommelmarkt zaterdag 21 mei

Het is alweer bijna zover! Zaterdag 21 mei vindt de 46ste Wilnisse Rommelmarkt plaats. De markt duurt zoals altijd weer van 09.30 uur tot 15.00 uur. Komt u/jij ook langs om spullen te kopen, een lekkere wafel te eten of op prachtige opbodspullen te bieden? Iedereen is van harte welkom! De opbrengst van dit jaar is volledig bestemd voor Mercy Ships. We zien er als JV naar uit om er met zijn allen weer een mooie, gezellige dag van te maken!

Herinnering fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag

Op 26 mei kunt u tussen 14.00 en 14.30 uur starten vanaf ‘De Roeping’. Routebladen zijn € 5,00 per persoon, incl. versnaperingen onderweg. De route is zo’n 25 km en de opbrengst is voor kinderkampen van Friedenstimme. Wanneer het weer tegenvalt, hopen we op 2e Pinksterdag te gaan fietsen.

Hulptroepen VakantieBijbelWeek 2022

Van 12 tot en met 15 juli hopen we als gemeente vanuit de tent in het Speelwoud diverse activiteiten te organiseren. Het is een zegen dat we dit als gemeente weer kunnen doen en het mooie is dat er voor iedereen wel een passende taak is. Op zondagmorgen 8 mei werd na de ochtenddienst een ‘advertentie’ met een aantal vacatures voor de werkgroepen uitgedeeld. Op zondag 15 mei hopen we het medewerkersformulier voor de activiteiten van komende zomer uit te delen. Wilt u biddend meedenken of uzelf of wellicht iemand anders hierbij behulpzaam kan zijn? Reacties kunnen naar de genoemde contactpersonen of naar vbwwilnis#gmail.com. Hartelijke groet van het VBW-team.

Internationale gebedsbijeenkomst 1 juni

Op woensdagavond 1 juni hoopt de GZB net als vorig jaar een online gebedsmeeting te houden, om samen als kerk wereldwijd toe te leven naar Pinksteren. Het is mooi en bemoedigend om in verschillende talen te horen spreken over de grote daden van God. Bij deze bijeenkomst zijn gasten uit verschillende landen betrokken, waaronder de sprekers tijdens het online event op 21 mei: Natalya Stoykova uit Bulgarije, ds. Sixto Hernandez uit Colombia, Elie Haddad uit Libanon en Jiwan Baharati uit Nepal. Dat betekent dat er Engels gesproken zal worden, maar de GZB zorgt voor vertaling en iedereen mag in zijn eigen taal meedoen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Het is echt een bijzondere ervaring om mee te maken! Meld u daarom nu aan via www.gzb.nl/gebedsbijeenkomst. Van tevoren krijgt u van de GZB een link toegestuurd om mee te doen.

Umoja

Recent is er weer informatie ontvangen uit Mathare over het wel en wee van het Wilma trainingsinstituut, waar sinds begin dit jaar de opleidingen weer van start zijn gegaan. Dit is mogelijk door het sponsorprogramma waar velen uit de gemeente zich voor aangemeld hebben.  Bijzonder hoe een jarenlange relatie steeds meer vorm mag krijgen in een situatie die in Kenia verre van gemakkelijk is op dit moment. Alle bij ons aangemelde sponsoren ontvangen via email of op papier een sponsor nieuwsbrief, welke meerdere keren door het jaar heen verzonden zullen worden. Maar we willen ook graag alle andere gemeenteleden de mogelijkheden geven om hierin te delen. Wanneer u per mail of op papier de sponsor nieuwsbrief wilt ontvangen dan graag een telefoontje, appje of berichtje aan Mariska van Eijk: 06-23017002 of mariskavaneijk#ziggo.nl

Wilnis naar Israël

De mogelijkheid om in de zomervakantie mee te gaan met een gemeentereis naar Israël is in 2019 en 2020 onder uw aandacht gebracht. Vanwege Covid-19 was het steeds niet mogelijk of verantwoord om de reis door te laten gaan. Op dit moment is de situatie voldoende stabiel om samen met Drietour een reis te kunnen organiseren. Dit zal zijn van 18 t/m 29 juli 2022. Het programma is hetzelfde als twee jaar geleden aangekondigd, alleen de data zijn aangepast. Heeft u interesse om mee te gaan? Laat het vóór 16 mei weten aan ds. Van de Ruitenbeek.

Tenslotte

We groeten u en jullie allen vanuit de pastorie aan de Koningin Julianastraat.

ds. M. van de Ruitenbeek

terug