Boekentafel

Boekentafel
Elke vrijdagmiddag tussen 15.00 en 16.30 uur en op de laatste vrijdag van de maand is er ook van 19.00-20.00 uur de boekentafel.

Dit is een onderdeel van de Evangelisatiecommissie van onze Hervormde gemeente. De trouwe klanten weten wat we in huis hebben. Wij nodigen iederéén uit om nog, of weer eens een keer te komen kijken. We hebben veel verschillende soorten bijbels in de Herziene Staten-vertaling, maar ook kinderbijbels, kinderdagboeken, leuke kinderboekjes en dagboeken voor volwassenen. Verder ook pastorale boeken, CD’s en DVD’s en heel veel verschillende soorten kaarten.
U kunt alle boeken die in de handel zijn bij ons bestellen. Sinds 1 januari 2014, worden de boeken en CD’s etc. niet meer direct besteld bij de
IZB, maar bij boekwinkel “van A tot Zending” in Putten.
(website : www.kameel.nl.)
Van de winst op verkopen aan boekentafels komt een deel ten goede aan het werk van de IZB, de Inwendige Zendings Bond.

Ook kunt u bij ons terecht voor uw collectebonnen. ’s Middags zijn wij daar speciaal voor aanwezig. Tevens is de bibliotheek dan geopend.
Bovendien is er de mogelijkheid om postzegels bij ons te kopen. Hiervan is de opbrengst voor Woord en Daad.

Met vriendelijke groet,
Ada Strubbe, Nel Vermeij en Gerda Treur.
Contactpersoon :
Ada Strubbe, telefoon 0297-254272
E-mail : strubbe.ada#gmail.com
 
terug