Meditatie Psalm 41: 10 Meditatie Psalm 41: 10
Als vrienden je verraden….
Lieke kan het niet geloven. Ze dacht dat ze vrienden waren....maar nu....moet je kijken wat ze voor lelijke berichten over haar verspreiden. Ze voelt zich verraden. Haar zogenaamde ‘vrienden’ blijken onbetrouwbaar. In psalm 41 spreekt David over de pijn van verraad. David ligt op bed. Rondom zijn ziekbed is het echt een slangenkuil. Diverse mensen verzamelen zich bij de koning. Terwijl David machteloos is mompelen ze. David kan het niet horen, maar weet wel dat het slechte woorden zijn. De vijanden van David spreken tegen elkaar het verlangen uit dat David snel zal sterven. Ze hopen dat het ziekbed niet al te lang meer duurt. Het leken bondgenoten, maar ze plegen verraad. De man met wie ik in vrede leefde, brood aan tafel at dat is de verrader. Brood met iemand eten dat is in het oude oosten een teken van echte vriendschap. Wanneer je brood met elkaar eet dan kom je werkelijk tot elkaar. In het samen breken van het brood wordt de vriendschap onderstreept. Maar juist deze zogenaamde ‘vrienden’ verraden David. Verraad door vrienden is pijnlijk. Herkenbaar? Je bent teleurgesteld in mensen om je heen. Op het moment dat je het nodig had lieten juist de mensen van wie je hulp verwachtte je in de steek. Je relatie ging kapot. Uw familie was er niet. We leven helaas in een wereld vol met verraad. Verraad is een venijnige zonde. Een mix van egoïsme en haat. Voor deze wereld vol verraad zou je de hemel nooit willen ruilen. Toch heeft Christus dit gedaan. Vanuit de heerlijke hemel is Hij in deze wereld vol verraad gekomen. Wat een genade dat de Jezus is gekomen in ons bestaan. Hij is afgedaald om onze pijn te dragen. Hij kent de pijn van verraad. En de Heere Jezus heeft het verraad niet alleen gezien. Hij is ook Zelf op de meest pijnlijke manier verraden door Zijn volk en één van Zijn vrienden. Psalm 41:10 wordt letterlijk aangehaald in verband met het lijden van Christus. Deze psalm is een echte lijdenspsalm. Een psalm om te overdenken in de lijdenstijd die nu weer begint. We komen psalm 41 tegen in Johannes 13:18. Het is na de voetwassing. De Heere Jezus citeert psalm 41 en past dit toe op het verraad van Judas. Judas de discipel verraadt zijn Meester. Hij eet het brood van het avondmaal en keert zich toch af van zijn Meester. Het is één van de vrienden die de Heiland in de steek laat. Deze vriend die zo veel heeft gezien en zoveel heeft ontvangen keert zich tegen de liefde van Christus. Aangrijpend en onbegrijpelijk dat zo veel liefde wordt afgewezen. Het gevolg van dit verraad is onpeilbaar donker. Maar toch….we zien het ook vandaag dat de liefde van Christus wordt afgewezen. Ongeloof en afkeer van het evangelie zijn verraad tegenover de Heiland. Het verraad Judas is onderdeel van Christus’ lijden. Ook deze pijn lijdt Hij. En wat moet dit verraad zeer doen in het hart van de barmhartige Knecht des Heeren. Psalm 41 is vervuld in Christus die voor mij afdaalt in wereld vol verraad. De woorden van David wijzen vooruit op het lijden van de Heere Jezus. Jezus herkent Zijn levensweg helemaal in de psalmen. Hij weet wat verraad is, ook dit lijden Hem niet bespaard, zo droeg Hij onze ellende. Zo ging Hij in onze plaats staan. Zo bewijst Hij Zijn trouw. Want één ding staat vast, de Zoon van God zal u nooit verraden. Wie tot Hem komt vindt een tafel vol brood. Wie in geloof verlangt naar het gebroken brood van het avondmaal dat wijst op de vergeving van de zonde -ook de zonde van verraad- vindt een eeuwig betrouwbare Zaligmaker. Jezus is afgedaald in wereld vol verraad om zondaren te redden. Hij heeft de pijn van het verraad gedragen. Verraad de Heiland niet. Wees trouw aan Hem en aan uw naaste. Want in de trouw aan de naaste in nood bewijst u trouw aan Christus. Want wat je ook gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.
                                                                        Ds. P. Veerman Wilnis
 
terug