Berichten uit den Haag Berichten uit den Haag

Gebedsverhoring
Dit jaar zijn we als gemeente begonnen met Focus. Een tweejarig traject dat erop gericht is om gemeenteleden te leren de grote woorden van het christelijk geloof te vertalen naar het dagelijks leven. Focus is ontwikkeld door de IZB na veel gesprekken te hebben gevoerd met allerlei gemeenten in Nederland. Steeds kwam daar het intense verlangen naar voren dat veel gemeenteleden hebben om dichtbij Jezus te leven. Om te leven als mensen uit één stuk in de navolging van Jezus dat aanstekelijk werkt naar anderen. Dat verlangen kwam ik ook tegen bij zowel jongere als oudere  gemeenteleden van de Bethlehemkerk. Maar ik zag ook hoe moeilijk zij het vonden om het dagelijks in praktijk te brengen. Daarom was dat voor mij een persoonlijk gebedspunt geworden. Toen er net voor de zomervakantie van 2017 een telefoontje kwam van de IZB met de vraag of we als gemeente mee zouden willen gaan doen met Focus, hoefde ik niet lang na te denken. Het is in de kerkenraad besproken en ook daar kreeg Focus de volledige steun. Na een half jaar intensieve voorbereiding zijn we als gemeente begonnen met het Focustraject. Het blijft bijzonder om steeds weer te zien dat de Here God heel concreet gebeden verhoort. Dat Hij Zijn verlangen voor de gemeente en het verlangen van gemeenteleden bij elkaar brengt. Dat Hij Zijn plan met de Bethlehemkerk weer een stap verder brengt. Hem zij daarvoor alle eer, want Hij is een geweldige God!
 

terug