Kerkblad 4 maart 2018 Kerkblad 4 maart 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
05 mrt. 20.00 uur Mannenvereniging
07 mrt. 20.00 uur Bijbelkring
09 mrt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
12, 13, 14, 15 mrt. Vrouwencontact
14 mrt. 13.45-14.15 uur; 18.45-19.15 uur Ambtsdragersverkiezing
15 mrt. 14.30 uur Ouderenmiddag
17 mrt. 09.45 uur GZB-dag, Barneveld
18 mrt. Bezoek uit Colombia
24 mrt. Paasvoorstelling VBW
28 mrt. Uitvoering Crucifixion door Hiddai
13, 14 apr. 19.00 uur Musical ‘Niemand is zoals jij’
05 mei Rommelmarkt

Jarigen
12 maart (1931): Dhr. J. Vogelaar, Beatrixstraat , Wilnis
13 maart (1934): Dhr. W. de Heus, Oudhuijzerweg, Wilnis
13 maart (1929): Mw. E. Schaaphuizen, Bozenhoven, Mijdrecht
16 maart (1927): Mw. W. de Graaf-van Drie, Ing. Enschedeweg, Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 9 maart via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Op zondag 4 maart, de 4de lijdenszondag, staan we stil bij de vraag van de zonen van Zebedeüs. Het achter Jezus aan gaan vraagt veel van de discipelen, zoals we kunnen lezen in Marcus 10: 32-45. De derde aankondiging van het lijden geeft aan dat de Heere Jezus mag dienen. Zijn dienstwerk is Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Wat is hiervoor de les voor Jakobus en Johannes, maar ook voor ons?
Op woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. In de middagdienst is er weer een liturgie / kerkboekje, waarbij we extra aandacht geven aan de kinderen in de kerk. Zij vervullen ook een actieve rol bij het opzeggen van de geloofsbelijdenis, de Schriftlezing en de collecte. Dit in navolging van de dienst op Tweede Kerstdag, waarop veel positieve reacties zijn ontvangen. We zijn dankbaar dat we op deze manier de biddag dichter bij de kinderen kunnen brengen. Maar ook dat we dit als gehele gemeente met de kinderen samen kunnen vieren. Het thema van de middagdienst is: Vertel het maar. De schriftlezing is uit 2 Koningen 4: 1-7. 
In de avonddienst werken we hetzelfde thema verder uit en mogen we de Heere concreet onze verlangens voor gewas en arbeid neerleggen. De woorden van Psalm 81:12 zijn daarin voor ons een bemoediging en een uitnodiging: "Opent uwen mond; Eist van Mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond; Al wat u ontbreekt, Schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en overvloedig."

Belijdenisdienst
De belijdeniscatechese gaat nog een tijdje door, tot ongeveer begin mei. Dankbaar zij we dat er jongeren zijn die openbare belijdenis van het geloof hopen af te leggen. We zijn in overleg met de belijdenisgroep, de kerkenraad en de predikant gekomen om op zondagmiddag 13 mei om 15.00 uur een dienst te hebben waarin de openbare belijdenis van het geloof plaatsvindt. Deze vreugdevolle dienst vindt plaats op een gewijzigd tijdstip, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden, familie en vrienden aanwezig kunnen zijn. We doen een beroep op uw flexibiliteit om rondom onze jongeren heen te staan in deze bijzondere dienst! We melden dit nu al vast, zodat u er rekening mee kunt houden in uw agenda op zondag 13 mei om 15.00 uur. We vragen de belijdeniscatechisanten op te dragen in uw voorbede. We hopen de namen van hen die belijdenis hopen af te leggen een volgende keer aan u bekend te kunnen maken.

Avondmaalskleed 
Bij de bediening en viering van het Heilig Avondmaal lag er een nieuw tafelkleed over de avondmaalstafel. Een prachtig kleed. Het ziet er allemaal keurig, stijlvol en netjes verzorgd uit. Een aantal mensen vroeg wat de betekenis was van de Hebreeuwse tekens op het tafelkleed. De letters die er op staan zijn: Sabbat Sjaloom (vredegroet op de sabbat) en Chag Sameach (wens voor een vreugdevolle feestdag).

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis
In het AMC is mw. Nel Treur-Voorn opgenomen. Zij verblijft hier al meer dan een week vanwege een longontsteking. Ze gaat heel langzaam iets vooruit. Dhr. Wim de Heus is maandag (26 feb.) in dit ziekenhuis opgenomen geweest in verband met een darmbloeding. Gelukkig mocht hij ’s avonds weer naar huis. Het is opnieuw een zware weg die hij moet gaan. We bemoedigen met de woorden uit Weerklank 477:2: Stort, op onze bede, in ons hart Uw vrede en vervul ons met de kracht van Uw Geest bij dag en nacht.

Behandelingen
We denken aan alle gemeenteleden die op dit moment behandelingen ondergaan of wachten op behandelingen. Zowel fysiek als psychisch zijn er de nodige zorgen in de gemeente. We leggen dit alles in Zijn vaderlijke handen. We bidden om verlichting van de pijn en de zorgen. Dat de Heere Jezus in de lijdenstijd Zijn licht laat schijnen over allen die het moeilijk hebben. We bemoedigen u met de woorden uit weerklank 477:1: Zegen ons Algoede, neem ons in Uw hoede en verhef Uw aangezicht over ons en geef ons licht.

Rouw
In de gemeente zijn diverse gemeenteleden die met rouw in hun leven te maken hebben. Wat doet het pijn als er een lege plaats in de familiekring is ontstaan of er al jaren is. Het gemis is groot en op verschillende momenten komt dat weer terug in het leven. De Heere zij u en jou met Zijn troostende Geest nabij!

Bezoek en cadeau Colombia
In het vorige kerkblad schreven we al over bezoek uit Colombia aan onze gemeente op DV zondag 18 maart. Eén van de predikanten is ds. Germán die een tweetal opvangprojecten in Bogota heeft opgezet waar in totaal 140 kinderen na schooltijd worden opgevangen. Deze kinderen groeien op onder moeilijke omstandigheden waarin vaak zelfs basale levensbehoeften ontbreken. Als CZWD hebben we nagedacht over een passend cadeau voor onze gasten en kwamen op het idee om iets voor de kinderen te geven. In overleg met Antonie en Cora bleek dat er in de buurt van Bogotá een mooi educatief attractiepark is wat erg geschikt is om met de kinderen te bezoeken. Voor een bedrag van € 15 kan één kind mee (incl. vervoer en begeleiding). Voor de kinderen in de opvangprojecten van de kerk is een uitje iets heel bijzonders. Vanuit onze gemeente willen we proberen om als cadeau voor zoveel mogelijk kinderen een uitje aan te bieden. We begrijpen dat een bedrag van € 15 voor sommigen veel geld is. We vragen u daarom te geven wat u kunt missen. Elke bijdrage is welkom; we geven het cadeau namens de gemeente. Een gift via de diaconie is natuurlijk ook mogelijk: IBAN: NL25 FVLB 0225 4247 54 o.v.v. kinderen Colombia. Ook willen we vanuit de gemeente graag de groeten overbrengen via kaarten voor de kinderen. Nadere informatie hierover is afgelopen zondagmorgen bij de uitgang van de kerk uitgedeeld. Heeft u dit gemist? U vindt de informatie onder de toren. Als u mee wilt doen, graag uiterlijk 11 maart via de roze mand die ook onder de toren staat. Bij voorbaat heel hartelijk dank! Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Bij de agenda

Bijbelkring
Woensdag 7 maart komt de Bijbelkring weer bijeen. De vorige keer hadden we een intensief gesprek over de positie van de man en de vrouw in het christelijk huwelijk. We zijn er nog niet helemaal uit. In de discussie heeft de Bijbel het laatste en ook het eerste woord. We vervolgen de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 3. We beginnen bij vers 1. Onder andere komt de betekenis aan de orde van het feit dat God de rib van Adam nam om daaruit een vrouw te scheppen. Geïnteresseerd? Van harte welkom om 19.45 uur voor een kopje koffie en we beginnen om 20.00 uur.

VBW Paasvertelling 
Zaterdag 24 maart organiseert de VBW een paasvoorstelling voor jong en oud! De voorstelling zal gaan over, hoe kan het ook anders, de kruisiging en opstanding van Jezus. Maar dit keer zal het uit verschillende perspectieven verteld worden. Misschien anders dan dat u wellicht gewend bent, maar wel met dezelfde boodschap. Al nieuwsgierig? Zorg dan dat u er bij bent! Voor de voorstelling is er de mogelijkheid om met elkaar te eten, wat begint om 18.00 uur (graag opgeven voor het eten). De voorstelling begint om 19.00 uur. Na de voorstelling willen we gezellig buiten napraten bij de vuurkorven. Dit alles zal in en rondom de Hervormde Kerk te Wilnis plaats vinden. Komt u ook? Het VBW-team

44e Wilnisse Rommelmarkt
De rommelmarktcommissie wilt u hartelijk bedanken voor het meehelpen van het lopen van de folders. Wij zijn erg dankbaar voor de inzet van de gemeente, mede dankzij jullie was het zo klaar! Dit betekent dat vanaf nu alle oude, bruikbare spullen gebracht kunnen worden bij de familie Meijers op de Mijdrechtse Dwarsweg 19 te Wilnis. Dus als u nog spullen heeft liggen die u kwijt wilt, nemen we deze graag van u over. We zullen deze spullen vanaf 13 maart elke dinsdag sorteren. Ook is het mogelijk om uw spullen door ons op te laten halen. Dit kunt u aangeven via onze gloednieuwe website www.rommelmarktwilnis.nl of door te bellen naar 06-46 67 20 91 tussen 18.00 en 20.00. (niet op zondag). Dit jaar hebben we besloten de website van de rommelmarkt in een moderner jasje te steken. Benieuwd hoe het er nu uit ziet? Neem dan vooral even een kijkje! Op deze site kunt u meer informatie vinden over het doel en over wat er vooraf gaat aan de rommelmarkt. Daarnaast zult u zich dit jaar ook via de website kunnen opgeven voor de Rommelmarktdag zelf én is er de mogelijkheid om lootjes te bestellen wanneer we deze weer gaan verkopen. Naast het geven van spullen vinden wij het als JV het ook erg waardevol dat de rommelmarkt gedragen wordt door de gemeente in gebed. Concreet kunt u bidden voor genoeg spullen, goede reacties vanuit de sponsors en een soepele samenwerking binnen de organisatie. Bidt u mee voor de voorbereidingen van de rommelmarkt? 
De Rommelmarktcommissie  

GZB-dag: 17 maart 2018
Op zaterdag 17 maart organiseert de GZB haar jaarlijkse ontmoetingsdag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema is ‘Laat je zien!’ Met dit thema willen we samen ontdekken hoe we als kerk wereldwijd meer oog krijgen voor mensen om ons heen. Buitenlandse gasten en zendingswerkers vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen. Ds. Germán Suárez uit Colombia vangt straatkinderen op en Zsuzska Tóth helpt Roma’s in Slowakije. Zendingswerkers Jaap Haasnoot (Zuid-Soedan) en Heleen van den Berg (Libanon) vertellen over hun werk met vluchtelingen in een oorlogssituatie. Ds. Cees van Duijn uit Delft houdt een Bijbelstudie. Voor kinderen en tieners zijn er speciale programma’s en er is kinderoppas. Ook is er een uitgebreide boekenmarkt. In de pauze zijn er keuzeprogramma’s rond verschillende thema’s. De GZB-dag duurt van 9.45 uur tot 15.45 uur. Het adres van de Midden Nederland Hallen is Thorbeckelaan 123 in Barneveld. De toegang is gratis, maar vanwege het grote aantal bezoekers op de GZB-dag van vorig jaar, is aanmelden dit jaar verplicht. Op die manier bent u er zeker van dat er plek voor u is. Ga naar www.gzb.nl/aanmelden. Bellen mag ook naar: 0343-512444. Een kleine moeite voor een inspirerende dag voor jong en oud! Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Vacature diaken
De kerkenraad heeft, mede aan de hand van de ingediende aanbevelingen een kieslijst vastgesteld voor de vacature van diaken. Op de kieslijst zijn geplaatst de broeders André den Breejen, Rechthuislaan, Mijdrecht, en Aad van Strien, Burgemeester Fernhoutlaan. We bevelen deze broeders en de te houden verkiezingen in uw voorbede aan. De verkiezingen worden gehouden in ‘De Roeping’ op biddag, woensdag 14 maart a.s. van kwart voor twee tot kwart over twee ’s middags en van kwart voor zeven tot kwart over zeven ’s avonds. Verkiezing vindt plaats door belijdende leden van onze gemeente. U kunt uw stem door een gevolmachtigde laten uitbrengen. Deze moet dan wel belijdend lid zijn. Een lid kan niet meer dan één gevolmachtigde stem uitbrengen en wel tegelijkertijd met het uitbrengen van de eigen stem. De volmacht is schriftelijk en wordt door de volmachtgever ondertekend. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar bij de leden van de kerkenraad. Een mailtje naar de scriba kan ook (scriba#hervormdwilnis.nl).

Tenslotte
We willen iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven rondom mijn verjaardag. Hartelijk dank voor uw belangstelling in de vorm van een persoonlijke handdruk, een mooie kaart, mail, appje of op een andere wijze.
We mogen terugzien op een goed en fijn samenzijn in De Roeping. Ook namens mijn vrouw en kinderen een hartelijke groet vanuit de pastorie. 
MvdRvdm
terug