Kerkblad 1 april 2018 Kerkblad 1 april 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
31 mrt. 13.30 uur Zingen op straat
05 april 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
07 april 14.00 uur Clubs in actie
17 april 20.00 uur Vrouwencontact
11 april 19.00 uur Kerkradio uitzending
13, 14 apr. 19.00 uur Musical ‘Niemand is zoals jij’
05 mei Rommelmarkt

Jarigen
3 april(1923): Mw. T. van der Waaij-van Leeuwen, Christinastraat, Wilnis
9 april (1941): Dhr. W.J. Maijenburg, Beatrixstraat, Wilnis
9 april (1931): Mw. A. Kroese-van den Bent, Donkereind, Vinkeveen
10 april (1942): Mw. D. van der Schaft-van Eijk, Herenweg, Wilnis
12 april (1942): Dhr. N. Samsom, Burg. van Baaklaan, Wilnis

Huwelijksjubileum
Op 2 april (1993) zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. D. Drost en Mw. J. Drost-Samsom, Oudhuijzerweg, AA Wilnis.
Op 6 april (1978) zijn 40 jaar getrouwd: Dhr. C. de Jong en Mw. H.A. de Jong-van Walderveen, Herenweg, Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 6 april via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 1ste Paasdag mogen we vieren en gedenken dat de Heere werkelijk is opgestaan. Hij leeft! Het vraagt van ons dat we onze ogen open doen voor de levende Heere. Dan zullen we Hem zien, niet bij het graf want het graf is leeg. Hij wil ons zien en ontmoeten. We lezen uit de Bijbel Markus 16: 1-8. De tekst voor de preek is Markus 16:6. We denken na over het thema: Zien bij het open graf.
Maandag 2de Paasdag hebben we een dienst met de tieners van de basiscatechese. Een prachtig onderwerp bij het afscheid is de verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena. Als de Heere Jezus aan Maria verschijnt is ze niet meer verdrietig, maar juist heel blij. Ze kan verder leven, omdat de Heere de straf op de zonde heeft gedragen en dat de duivel is verslagen. We lezen met elkaar een gedeelte uit Marcus 16: 9-11 en Johannes 20: 11-18. Het gedeelte uit Marcus 16 is de tekst voor de preek. Het thema is: Het hart van Maria is vol van Jezus. Voor deze dienst is er ook een kerkboekje gemaakt.
Zondag 8 april is er in de avonddienst een themadienst waarbij we ons verdiepen in de opstanding van de Heere Jezus. De opstanding van de Heere Jezus blijft niet onopgemerkt in de wereld, maar ook niet in ons persoonlijke leven. Wat betekent de opstanding en wat zijn de gevolgen daarvan in ons persoonlijke leven? Deze vraag zal centraal staan in deze dienst.

Meeleven in en rondom de gemeente

Afscheid basiscatechese
Op 2de Paasdag nemen in een dienst 10 jongens en meiden afscheid van de Basiscatechese. Ardjan, Carlijn, Carsten, Daniël, Hanna, Meike, Rhodé, Thamar, Thirsa en Tjeerd zijn volgend seizoen van harte welkom om naar de 12+ catechisatie te komen. Samen hebben we zondagmorgen 25 maart de dienst van 2de Paasdag voorbereid (zie boven). Alle kinderen van de zondagschool zien er naar uit om u en jou te ontmoeten. 

Huwelijk
Op 2 mei 2018 gaan Harm-Jan Breman en Rianne Gijzen trouwen. Rianne en Harm-Jan willen Gods zegen vragen in een kerkdienst in onze gemeente. De Huwelijksinzegening wordt geleid door de vader van de bruidegom, ds. J. Breman uit Zwijndrecht. Ds. Breman is Christelijk Gereformeerd predikant en we zijn dankbaar dat hij dit kan en wil doen, passend binnen de praktijk van kanselruil zoals die er is, zowel hier als in Zwijndrecht. Op de kaart heeft het aanstaande bruidspaar de prachtige tekst uit Spreuken 3:5 en 6 opgenomen: ‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.’ We wensen dit bruidspaar van harte Gods zegen toe in hun huwelijk en deze weken een goede voorbereiding naar 2 mei. Het bruidspaar blijft meeleven met onze gemeente. Harm-Jan en Rianne gaan wonen: Centaur, Vinkeveen.

Belijdenis
We zijn dankbaar voor de jongeren in de gemeente die de belijdeniscatechese hebben gevolgd. Met elkaar hebben we nog steeds intensieve momenten van studie over het geloof. Niet alleen de theorie, maar ook hoe kunnen we het geloof in ons leven integreren. We zijn dankbaar dat zeven jongeren uit het midden van de gemeente het voornemen hebben om belijdenis van het geloof af te leggen. We noemen de namen van hen:
Dirk Evert Blom (Tristan), Portengen, Kockengen, geb. 8 juni 1996
Petronella Eiberdina de Bruijn (Nely), Burg. De Voogtlaan, Wilnis, geb. 7 oktober 1991
Deborah van Kreuningen (Deborah), Veenman, Wilnis, geb. 11 oktober 1996
Matthijs Meijers (Matthijs), Polderweg, Abcoude, geb. 27 maart 1996
Robert Pieter Mur (Robert), Burg. Van Trichtlaan , Wilnis, geb. 30 juni 1998
Margreet Loïs van de Ruitenbeek (Margreet), Kon. Julianastraat, Wilnis, geb. 15 september 1999
Matthias Xander Martijn Verhoek (Matthias), Donkereind, Vinkeveen, geb. 25 september 1993
De aannemingsavond, waarbij een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig is, staat nu gepland op 7 mei 2018 om 20.00 uur. We zien uit naar een gezegende ontmoeting en geloofsgesprek met elkaar. De komende weken bereiden we ons nog verder voor om te komen tot het moment van Openbaar belijdenis van het geloof. De belijdenisdienst staat gepland op 13 mei 2018 om 15.00 uur. (Let op: gewijzigde tijd).

Ziekenhuisopname
Enkele weken terug maakten we melding van zorgen bij de fam. Van de Wilt, Gravenstraat, Mijdrecht. De gezondheid van dhr. Wim van der Wilt gaat steeds verder achter uit. Hij kon niet meer naar de kerk kan komen. Dinsdag is hij met pijnklachten in het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen opgenomen en ondergaat hij onderzoeken bij een vaatchirurg. Dhr. Wim de Heus verblijft nog in het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam. De planning was dat hij woensdag (28-3) naar Maria Oord kon om te gaan revalideren. Dat kan helaas niet doorgaan. We bidden hem en zijn vrouw Hennie al het nodige toe in de weg die ze moeten gaan.

Dankbaarheid na ziekenhuisopname
We danken de Heere met Henri Kool die vorige week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Een zware weg voor dit jonge gezin, nu een man en vader een weekje in het ziekenhuis moest blijven. We zijn dankbaar dat de Heere goed en nabij is geweest en dat Henri weer mag aansterken.
We zijn dankbaar met mw. Groeneweg-Bos dat ze weer thuis mocht komen na een opname in het ziekenhuis met een longontsteking. We bidden dat ze weer extra energie krijgt de komende periode.
We danken met Roel de Callafon dat hij weer thuis mocht komen na een opname van enkele dagen. De behandelingen die hij kreeg zijn goed verlopen. We bidden dat de kuur een gunstig effect zal hebben.

Zorgen 
Zondag dachten we in de voorbede aan mw. W.G. Kranenburg-van Dijk, Scheepswerf, die op haar hoge leeftijd ervaart dat haar krachten aan het minder worden zijn. Dinsdag is zij overgeplaatst naar het Johannes hospitium, Kamgras 2, om daar de noodzakelijke zorg te ontvangen.
Verder zijn er in de gemeente meerdere mensen die moeite en zorgen kennen. We vragen de dragende kracht van de Heere voor hen die onderzoeken ondergaan. We brengen u voor het aangezicht van de Heere. Hij zij u allen nabij met de belijdenis van Psalm 39: 8 op de lippen: En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!

Overleden
Op dinsdag, 13 maart, is op 85-jarige leeftijd mevrouw Jannetje Jacoba van Voskuilen overleden. Jannie van Voskuilen woonde sinds oktober vorig jaar op Mariaoord. Daarvóór woonde ze aan de Beatrixstraat in Wilnis. Ze leefde een wat teruggetrokken bestaan, maar een aantal buren zagen dagelijks naar haar om. De familie schrijft boven de kaart: ‘Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzonder persoon. De herinnering aan een bijzonder mens is geboren, strijdbaar tot het einde overleed onze zus en tante. ’ We condoleren haar zus, neven en nicht met dit verlies. De begrafenis heeft op donderdag 22 maart plaatsgevonden op de Hervormde Begraafplaats Wilnis. Het correspondentieadres van de rouw dragende familie is: Steven Butendiekplateau, Utrecht.

Bij de agenda

Sponsorloop
We herinneren u graag aan de sponsorloop die gehouden wordt in het Speelwoud op zaterdagmiddag 7 april. U bent er toch bij wanneer de kinderen en tieners van de jongste groep zondagsschool en de clubs om 14.00 uur van start gaan? Er is koffie, thee, limonade, lekkers én er staat een heuse frietkraam. Ook u kunt een patatje of snack kopen voor het goede doel: Het diaconale project ‘Open je ogen’ van de HGJB/GZB. We zien uit naar uw komst!

Musical Niemand is zoals jij!
Kinderkoor Ismaël laat van zich horen in een musical. Iedereen is uniek gemaakt en is waardevol, daarvan zingt en speelt het kinderkoor. De wereld om je heen leert je dat je pas in tel bent als je slim, knap of getalenteerd bent. God leert je dat je waardevol bent om wie je bent, zonder voorwaarden! Het is n.a.v. het boek ‘Niemand is zoals jij' van Max Lucado. Houd de datum vast vrij: In de Veenhartkerk op vrijdag 13 én zaterdag 14 april om 19:00 uur. Leuk om met kinderen of kleinkinderen naar toe te gaan. Kosten  € 5,- per kaart incl. een kopje thee, koffie of limonade. Maximaal € 20,- per gezin. U kunt de kaartjes bestellen via de mail: Graag de gewenste datum en het aantal kaartjes opgeven. De opbrengst van de musical gaat naar het HGJB project ‘Open je ogen’.

Rommel gezocht!
Hierbij weer even een update van de rommelmarktcommissie. We zijn druk bezig met het sorteren van alle spullen en er staan ondertussen al heel wat stapels gevulde dozen. Bedankt voor het brengen van uw spullen! We hebben nog voor veel meer ‘bruikbare rommel’ plek, dus als u nog spullen hebt liggen die u niet meer gebruikt zijn ze van harte welkom. U kunt ze brengen naar de familie Meijers, Mijdrechtse Dwarsweg 19, te Wilnis. Ook is het mogelijk om uw spullen door ons op te laten halen. Dit kan u aangeven via de site www.rommelmarktwilnis.nl of door te bellen naar 06-46 67 20 91 tussen 18.00 en 20.00. (niet op zondagen)

Vanuit de Kerkenraad

Ambtsdragersverkiezing
Zoals inmiddels is afgekondigd, heeft broeder André den Breejen vrijmoedigheid ontvangen om zijn verkiezing tot diaken te aanvaarden. We hebben dit besluit met vreugde en dankbaarheid ontvangen. We bidden André met zijn gezin vrede en zegen toe op deze beslissing. We vragen of de Heere verder leidt in de weg die voor hem ligt. ‘Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!’ (Psalm 19:6). De bevestiging vindt plaats in de eredienst van zondagmorgen 15 april a.s.

Jaarrekening 2017 Diaconie
Op 21 maart jl. heeft de kerkenraad de concept jaarrekening 2017 van de diaconie behandeld en akkoord bevonden. Als gemeente wordt u in de gelegenheid gesteld om voor 8 april a.s. uw mening kenbaar te maken over deze jaarrekening. Deze jaarrekening ligt van 3 april tot en met 7 april 2018 voor u als gemeentelid ter inzage bij diaken Bos. Graag vooraf even telefonisch overleg voor het maken van een afspraak (tel. 274264). Een verkorte versie van de jaarrekening is op aanvraag beschikbaar en zal tevens worden geplaatst in de Solitudo van juni 2018. De Kerkenraad

Tenslotte

De afgelopen weken stond in het teken van het afronden van het winterwerk. Verschillende evaluaties zullen de komende weken nog gehouden worden. De activiteiten in de winterperiode hebben de nodige aandacht gevraagd. Het was goed om met elkaar, ook buiten de zondagse erediensten om, de Heere te zoeken. We zijn dankbaar voor de vele ontmoetingen. We zien uit naar de Paasdagen en we hopen elkaar dan weer in de kerk te ontmoeten.
MvdR vdm
terug