Kerkblad 13 mei 2018 Kerkblad 13 mei 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
17 mei 14.30 uur Ouderenmiddag, afsluiting seizoen
19 mei 13.30 uur Zingen op straat 
23mei 19.00 uur Kerkradio uitzending
01 juni 20.00 uur Zangavond Hiddai
02 juni 10.30 uur Dag van Verootmoediging en Gebed te Noorden
16 t/m 21 juli VBW

Jarigen
15 mei (1937): Mw. C. Kroon- van Vliet, Prins Bernhardstraat, Wilnis
16 mei (1929): Dhr. B.J. van Strien, Burg. Padmosweg, Wilnis
20 mei (1928): Mw. C. Heijkoop-Rietveld, Bozenhoven, Mijdrecht
21 mei (1940): Dhr. M. van Leeuwen, Weth. van Damlaan, Wilnis
24 mei (1931): Mw. M. van Egmond-Strubbe, Zorgcentrum ‘Maria-oord’, Herenweg, Vinkeveen, KSW app. 6

Huwelijksjubileum
Op 25 mei (1973) zijn 45 jaar getrouwd: Dhr. J.F. Kok en Mw. N. Kok-van der Schaft, Herenweg 134,  Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 18 mei via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 13 mei, in de middagdienst om 15.00 uur (Let op, afwijkende tijd!), leggen zeven jongeren uit het midden van de gemeente Openbare belijdenis van het geloof af. We zijn dankbaar dat Deborah, Margreet, Matthias, Matthijs, Nely, Robert en Tristan hun ‘Ja’ tegen de Heere in het midden van de gemeente willen uitspreken. We vragen u biddend om hen heen te staan en er voor hen te zijn. In de belijdenisdienst willen we in de preek nadenken over Johannes 15. Met name het 5de vers van dat hoofdstuk zal centraal staan in de prediking. Het thema is: Belijden is blijven in Zijn liefde.
Zondag 20 mei is het eerste Pinksterdag. We staan dan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen twee gedeeltes uit Handelingen 2. Vers 1-7 en  26- 40. Ook lezen we uit Galaten 5: 13- 26. De tekst voor de preek is genomen uit Handelingen 2: 33. Het thema is: De Heilige Geest uitgestort om vruchten te laten groeien.
Maandag 21 mei, de tweede Pinksterdag is er een dienst waar de jongeren een actieve inbreng hebben. In deze dienst staat het werk van de Heilige Geest centraal. Er heerst nogal wat verwarring over het verschil tussen de gaven van de Heilige Geest en de vrucht van de Geest. Voor jong en ouder proberen we gaven en vrucht van de Heilige Geest vruchtbaar te maken in de gemeente. Op het moment van schrijven is de schriftlezing nog niet bekend.

Meeleven in en rondom de gemeente

Aangenomen
Maandagavond 7 mei hebben de belijdeniscatechisanten een gezegende ontmoeting gehad met een afvaardiging van de kerkenraad. We hebben met elkaar gesproken over de belijdenisvragen, het persoonlijk geloof en het belijden in het midden van de gemeente. Dankbaar zijn we dat zeven jongeren het voornemen hebben om ‘Ja’ te zeggen tegen de Heere. We zijn verheugd dat de afvaardiging van de kerkenraad ingestemd heeft met dit voornemen. Om met de jongeren mee te leven, geven we hun namen en adressen nog een keer.
Dirk Evert Blom (Tristan), Portengen), Kockengen 
Petronella Eiberdina de Bruijn (Nely), Burg. De Voogtlaan, Wilnis 
Deborah van Kreuningen (Deborah), Veenman, Wilnis 
Matthijs Meijers (Matthijs), Polderweg, Abcoude 
Robert Pieter Mur (Robert), Burg. Van Trichtlaan, Wilnis 
Margreet Loïs van de Ruitenbeek (Margreet), Kon. Julianastraat, Wilnis 
Matthias Xander Martijn Verhoek (Matthias), Donkereind, Vinkeveen 

Geopereerd
Mw. Lenie Treur, Herenweg, kreeg een grote teleurstelling te verwerken. Nadat ze geopereerd was aan haar heup ging het een tijdje heel goed. Maar de pijn kwam terug en ze moest opnieuw geopereerd worden aan haar heup. Vorige week is ze geopereerd en maandag 7 mei is ze weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Ze zal verder moeten revalideren. We bidden voor verder herstel en dat ze snel haar plaats weer in mag nemen thuis en in de gemeente. 

Meeleven
We leven mee met mw. Nel Verburg, Dorpsstraat. Deze week hoopt ze meer duidelijkheid te krijgen welke vervolgbehandelingen nodig zijn. We bidden dat de Heere haar draagt op de momenten dat zij het moeilijk heeft, maar ook dat de belofte wordt vervuld: De Heere is nabij allen die tot Hem vluchten. 

Overlijden
Op 2 mei 2018 is Willem van der Wilt overleden. Wim van der Wilt is 77 jaar geworden. Hij is ruim 51 jaar getrouwd geweest met Corrie van der Wilt-Bakker. De familie heeft op de kaart geschreven: Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze liefdevolle vader en trotse opa. Corrie van der Wilt, de kinderen en kleinkinderen moeten Wim van der Wilt nu missen. Er is een lege plaats gekomen in het gezin. Hij kon prachtig vertellen over zijn schippersbestaan in zijn jonge jaren. Daarna heeft hij jaren gewerkt als gemeentebode. Trouw bezocht hij de zondagse kerkdiensten en op maandagavond de mannenvereniging in onze gemeente. Ook is hij meerdere periodes in zijn leven ziek geweest. De laatste weken is hij nog meerdere keren geopereerd aan zijn been. Zijn lichaam raakte steeds verder op en de Heere heeft hem thuisgehaald. De familie heeft op de kaart de tekst uit 1 Johannes 4: 19 gezet. Een tekst die Wim dierbaar is geworden. Daar staat: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Woorden die Wim ontroerden dat de Heere naar hem heeft omgezien en hem getrokken heeft naar Zijn wonderbaar licht. Op dinsdag 8 mei heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in de Hervormde Kerk en aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Hervormde begraafplaats. We wensen de familie sterkte en zegen toe in het verwerken van het verlies. Het correspondentie adres is: Gravenstraat 7 (3641 KR) in Mijdrecht.

Voorbede
Zondagmorgen hebben we in de voorbede gebeden voor het gezin van de predikant van onze buurgemeente, dominee Vlijm uit Nieuwer Ter Aa. Zij hebben op 2 mei een zoontje en broertje terug moeten geven aan hun Hemelse Vader. Gerrit David Abel Vlijm is nog tijdens de zwangerschap overleden. Wat een verdriet in dit gezin. Op de kaart hebben ze de diepe woorden uit Psalm 73: 12 opgenomen: En hem hiertoe door U bereid, opgenomen in Uw heerlijkheid. We bidden dat de Heere dit gezin troost geeft, omdat hij nu gedurig bij de Heere is.

Huwelijk
Arwin van Eijk en Debora Meijers gaan trouwen. Ze willen het feest van de liefde, zoals ze op de kaart hebben geschreven, gaan vieren op 31 mei 2018. Een prachtige stap die deze jonge mensen willen zetten. Ze willen elkaar liefhebben en waarderen. Daarom beloven ze elkaar trouw in alle dagen van hun leven. Een mooie en krachtige belofte die ze afleggen aan elkaar, waarbij ze de naam van de Heere willen aanroepen. De kerkelijk inzegening vindt plaats in een dienst om 13.30 uur in de Hervormde Kerk te Wilnis. Op de mooie en artistieke kaart hebben Arwin en Debora de bemoedigende tekst uit Jesaja 43: 4 opgenomen: Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Dit geeft uiting aan de liefde voor elkaar, maar ook van de liefde van God voor jullie. We bidden dat jullie die liefde in jullie leven mogen vasthouden. Het bruidspaar blijft in Wilnis wonen. Hun nieuwe adres is Eendracht 20 te Wilnis. 

Bij de agenda

Examens
We leven mee met de jongeren die vanaf 14 mei t/m 29 mei examens mogen afleggen. Het is een intensieve periode voor onze jongeren. Sterkte met de laatste loodjes in de voorbereiding en we wensen jullie alles wat nodig is toe de komende weken. We bidden jullie de kracht en de energie toe die nodig is om de examens te maken.

Huwelijkscatechese
Met de jonge echtparen in de gemeente hebben we afgesproken om een aantal avonden bij elkaar te komen om met elkaar te spreken over het huwelijk. Als je een rijbewijs wilt halen moet je een aantal dure lessen nemen en veel theorie verwerken. Wat moet je doen als je je hele leven wilt delen met een ander? Voor het huwelijk hoef je niet zo veel te doen. Je gaat naar het gemeentehuis en je krijgt op dezelfde dag het trouwboekje mee. Toch is het goed om met elkaar te spreken over het huwelijk en de omgang met elkaar. Een aantal thema’s die aan de orde komen zijn: Het leven van man en vrouw in het huwelijk. Hoe belangrijk is het christelijk geloof in je relatie? Hoe ga je om met communicatie en conflicten? Wat zegt de Bijbel over seksualiteit en gezinsvorming? In overleg met de deelnemers zal een selectie van deze of andere onderwerpen aan bod komen in een aantal avonden. Drie jonge stellen hebben aangegeven mee te willen doen. Er is nog ruimte voor een aantal jonge stellen die net zijn getrouwd of het voornemen hebben om het leven met elkaar te willen delen. Je kunt je opgeven bij de dominee (voor 21 mei) door hem aan te spreken of te mailen (zie contactgegevens).

Zingen op straat
Zaterdag 19 mei a.s. gaan we met elkaar weer pinksterliederen zingen op straat bij ‘de Lindeboom’.
Om 13.30 uur bijeenkomst in ‘het Kruispunt’ om te oefenen en samen te bidden. Om 14.00 uur zingen we dan op straat. Allen hartelijk welkom.

Uitje kinderen in Colombia
U herinnert zich ongetwijfeld het bezoek van de Colombiaanse gasten aan onze gemeente op zondag 18 maart jl. We mochten hen een paar prachtige cadeaus overhandigen: ondergoed voor de kinderen van de opvangprojecten en een bijzonder uitje voor alle kinderen die de opvangprojecten in de sloppenwijken bezoeken. Het ondergoed is inmiddels uitgedeeld; de kinderen vonden het heel speciaal om uw groeten te krijgen! Een paar foto’s vindt u op de website van onze gemeente. 
Voor het uitje van de kinderen van beide opvangprojecten van ds. Germán mochten we maar liefst € 3.453,10 bij elkaar brengen. Een bedrag om stil van te worden! Alle gevers (ook de kinderen van de basiscatechese) heel, heel hartelijk dank. Het uitje is gepland voor donderdag 17 mei a.s. Antonie en Cora gaan mee en zullen verslag doen. Wilt u bidden dat de kinderen hier doorheen iets van Gods liefde voor hen mogen ervaren? 

Opbrengst HGJB-project ‘Open je ogen’
Op zaterdag 7 april hielden we met een grote groep kinderen en tieners van de zondagsschool, clubs ’t Kruispunt, Menorah en 4U een sponsorloop in ‘Het Speelwoud’. Het was een geweldige middag en we hadden er prachtig weer bij. We kunnen met dank aan God en met dank aan alle enthousiaste kinderen en leiding meedelen dat er € 3662,40 bij elkaar gelopen en gerend is!! Hierbij tellen we ook de opbrengst van de Musical van het kinderkoor op: € 1000,00! We kunnen totaal € 4662,40 overmaken voor de kerk in Egypte. We vonden het fijn dat u ons aangemoedigd heeft door uw aanwezigheid en uw financiële steun!!

Rommelmarkt
Afgelopen 5 mei mochten we genieten van een mooie rommelmarktdag met prachtig weer en natuurlijk: veel rommel. Om 9.30 uur werd de rommelmarkt geopend door Lianne en Marit van Kreuningen, die ook naar de kinderopvanglocaties in Colombia zijn geweest. Alles verliep zoals gepland en we mogen dominee Germán blij maken met het prachtige voorlopige bedrag van €17.675,77. We willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor de rommelmarkt. Alle jeugd, bakkers, opbouwers, afbrekers, verkopers en koopjesjagers: zonder jullie én jullie rommel hadden we dit bedrag niet kunnen bereiken. En natuurlijk, in de eerste plaats, alle dank aan God, want zonder Hem was het nooit gelukt. Wij gaan genieten van deze mooi opbrengst, tot volgend jaar! 
De Rommelmarkt Commissie 

De psalmen anders
Op vrijdag 1 juni organiseert Chr. Gemengd koor Hiddai een zangavond met dit thema.
Uitgangspunt is dat de psalmen grote schatten bevatten en dat je die op vele manieren kunt bezingen. Het koor zal diverse psalmbewerkingen ten gehore brengen terwijl door de samenzang 
ook de diversiteit aan psalmberijmingen wordt vertolkt. Leonard Seeleman speelt op orgel en piano en Mirjam Vos laat haar viool zingen. Ds. Van de Ruitenbeek zal een meditatie houden. Een gevarieerde avond dus die ons dichter bij de psalmen wil brengen door de alternatieve vorm en tekstkeuze. Iedereen van harte welkom.

Reis gemeenteleden naar Kenia
Intussen bereidt een groep van zes gemeenteleden (Koos en Corien Bos, Jolanda Bos, Mariska van Eijk, Siem Kranenburg en Annet Meijers) zich voor op een bezoek aan onze zustergemeente in Nairobi a.s. 8 juni. Graag brengen we ook aan deze gemeente onze groeten en bemoediging over. Dat gebeurt door middel van een brief van de kerkenraad, maar we willen u ook vragen om dit persoonlijk te doen. Op zondagmorgen 6 mei is hiervoor informatie uitgedeeld. Extra setjes liggen onder de toren. Inleveren kan tot uiterlijk 21 mei via de roze mandjes bij de uitgangen van de kerk. Laat uw verbondenheid aan de wereldkerk zien en doe mee! Bij voorbaat heel veel dank voor uw meeleven. Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Collecte 13 mei Red een kind
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. Dat doen we in verschillende landen in Azië en Afrika. We helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Red een Kind werkt samen met christelijke, lokale partnerorganisaties. Als diaconie willen we de collecte van 13 mei bestemmen voor stichting Red een Kind.

Groet
Dominee, het is de eerste rommelmarkt voor u. Hoe vindt u het? Deze opmerking heb ik meerdere keren gehoord en deze vraag is meerdere keren gesteld. Om het in één woord te zeggen: geweldig! Het was goed om met zoveel jongeren samen te zijn. Het was een genot om vrijdagmorgen wakker te worden met het geluid van de eerste voorbereidingen. De saamhorigheid en het gezamenlijk tot een goed einde te willen brengen van de rommelmarkt deed me goed. Ik vond het mooi om samen de dag te openen in De Roeping met de woorden uit Klaagliederen. Barmhartigheid en gerechtigheid als kernthema om de verbondenheid met de kansarme kinderen in Colombia vorm te geven. Het gebed en de leiding van de Heilige Geest raakten me. De vele ontmoetingen en gesprekken op het kerkplein deden me goed… En zaterdagavond was het kerkplein weer helemaal leeg, netjes en gereed om zondag mensen in de kerk te ontvangen. Alle jongeren en iedereen die mee heeft geholpen in de organisatie: Geweldig bedankt!
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M. van de Ruitenbeek
terug