Kerstgroet 2018 uit Kenia Kerstgroet 2018 uit Kenia

CHRISTMAS GREETINGS TO OUR BROTHERS AND SISTERS IN THE LORD IN WILNIS CHURCH
22/12/2018
Lieve broeders en zusters!
Prijs de Heer
Het is met grote eer dat wij deze brief schrijven,  in deze bijzondere tijd van het jaar. De Heer is trouw geweest aan ons en door Zijn genade zijn wij zo ver gekomen: enkele dagen voor het einde van dit jaar. Geprezen is Zijn heilige naam.
We zijn zo dankbaar dat God ons met elkaar in contact heeft gebracht. Sinds de Redeemd Gospel Church samen ging / één werd met de Wilnis gemeente, is het nooit meer het zelfde geweest. Door jullie steun hebben we nu het Wilma training centrum en een waterput. Deze projecten hebben de levens veranderd in de leefgemeenschap op positieve wijze totdat het werd onderbroken door het regelmatig uitvallen van de elektriciteit. Kinderen krijgen nu school uniformen door de productie unit, mede mogelijk gemaakt door de lening van de kerk in Wilnis. We hebben geen woorden die onze gevoelens van dankbaarheid kunnen verwoorden op een goede manier.  We willen gewoon zeggen; Dank u!
Lieve vrienden, broeders en zusters, u hebt ons in de Redeemd Gospel Church kerst laten zien door andere ogen, door het delen van de maaltijd met elkaar. We hebben dit jaar opnieuw deze maaltijd mogen houden. De foto’s van de maaltijd zullen binnenkort komen.
Dit jaar heeft u een sterk team vanuit Wilnis gestuurd om ons te bezoeken en hebben onze levens in de sloppenwijken kunnen ervaren. We beschouwen dit niet als vanzelfsprekend en we zijn God dankbaar voor het mogelijk maken van dit bezoek. We hadden een mooie tijd samen en wij denken dat ze veel hebben geleerd tijdens het bezoek.
Als gemeente van de Motherchurch willen wij jullie prettige kerstdagen toewensen en een gezegend 2019. Weet dat wij erg dankbaar zijn voor uw liefde en daden. Onze gebeden zijn voor u en we houden veel van u! 
Moge een ieder van u gezegend zijn door de Heer. Dat het werk van uw handen gezegend mag zijn. Het is ons gebed dat u vrede en gunst vindt in het werk dat jullie hebben verricht in de sloppenwijken door het financieel ondersteunen van onze gemeenschap.
Let op: uw werk is niet tevergeefs. In Hebreeën 6:10 staat ‘Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zult vergeten en de liefdevolle inspanningen die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.’
‘De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede! (Num. 6:26)
Vrolijk kerstfeest en een gezegende nieuw jaar van Joel & Magdaline en de gemeente van de Redeemd Gospel Church.


 
God zegene de Wilnis kerk !!!!
God zegene de Mother Church !!!!
God zegene onze relatie (verwantschap) !!!!
 
AMEN

terug