Groet uit Kenia Groet uit Kenia

Beste broeders  en zusters van de Wilnis kerk !!
 
Prijs de Heer !!
 
Hartelijke groeten van de Redeemed Gospel Church Mathare – Mother Church.
 
Met grote liefde sturen wij u hierbij onze  hartelijke groeten en onze waardering. Wij zijn bedolven onder de liefde , die u voortdurend aan ons heeft betoond sinds de Heere deze relatie heeft  mogelijk gemaakt.
Hoewel jullie ver bij ons vandaan wonen, hebben wij toch altijd het gevoel , dat jullie heel vlakbij wonen door de warmte, die wij van jullie ontvangen. Wij zijn de Heere dankbaar, dat wij tot één zijn gemaakt door Zijn bloed. Geprezen zij Zijn Naam.
Hierbij sturen wij onze hartelijke groeten aan Ds Van den Ruitenbeek. Hoewel wij hem nog niet ontmoet hebben , is hij toch al een deel van ons geworden, omdat Wilnis en de Mother Church broeders en zusters zijn. God zegene de dominee. Wij vragen u ook onze hartelijke groeten over te brengen aan Ds. Pieter Veerman. Hij is een geweldige man Gods en wij houden van hem.
Sinds lange tijd heeft de kerk van Wilnis een taakgroep gehad (Umoja), die het aanspreekpunt was tussen ons en uw kerk. Dat team, bestaande uit Nico, Koos, Mariska, Tonnie , Matty en Jantine heeft de geweldige opdracht vervuld in het versterken  van de relatie tussen de Mother Church en de kerk van Wilnis. Moge de Heere jullie zegenen, samen met jullie gezinnen.
We hebben via de bezoekers uit Wilnis  zojuist veel geschenken ontvangen  voor de zondagschoolkinderen en kaarten met geweldige teksten , die uitgedeeld zijn aan alle kerkgangers. Wij zeggen u daar hartelijk dank voor, niet alleen voor de geschenken, maar juist ook om dat u aan ons gedacht hebt.
Dank ook voor het boek met de vele bemoedigende woorden en boodschappen vanuit de Wilnisse gemeente. Kinderen uit uw gemeente hebben prachtige tekeningen  gemaakt met mooie boodschappen van liefde voor ons.
Wat een grote vreugde te weten, dat wij zo geliefd zijn door jullie. Moge de Heere u zegenen !
De Heere heeft u gebruikt om ons op vele manieren te zegenen en wij waarderen uw  liefde naar ons toe zeer. Door uw ondersteuning hebben wij nu een geweldig Wilma instituut, dat een grote impact heeft op de gemeenschap rondom ons. Het Wilma instituut is een heel mooi gebouw, waar we erg trots op zijn. U heeft ons ook een projector (beamer ) gegeven, die wij nog elke zondag gebruiken om de liederen te projecteren. Dit  kwam op het juiste moment en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.
De waterpomp ( vanuit de rommelmarkt opgebracht), die water  is gaan boren , is van grote waarde voor de Mother Church en de gemeenschap rondom ons. Wanneer er een tekort is aan water in de gemeenschap, dan komen zij naar de kerk toe voor deze beslist noodzakelijke levensbehoefte. Wij prijzen God voor deze waardevolle pomp.
In het Wilma instituut zijn wij begonnen met het maken van schooluniformen, mogelijk gemaakt door uw steun. Wij zijn daar dankbaar voor en prijzen God voor deze steun.
Wij mogen ook niet onze waardering vergeten voor uw bijdrage voor de kerstmaaltijden. Voortdurend vieren en verheugen wij ons, als Mother Church familie, door samen te eten en te drinken bij de viering van de geboorte van onze Heere Jezus Christus. Zowel de kinderen van de kerk als de volwassenen genieten samen steeds weer van dat moment , wat haar hoogtepunt vindt in het aansnijden en verdelen van de kerst cake. Dit is voor ons een moment geworden om ons samen te verheugen in het kerk zijn.
Dit alles bewijst uw liefde voor ons en wij kunnen alleen maar bidden , dat God u doet groeien in geloof en liefde.
Wij delen met u de woorden uit de Bijbel , uit het boek Hebreeën 6 : 10 , waar staat : “ Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning, die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.”
Het is onze bede dat de Heere u zal belonen voor alles wat u  gedaan hebt en blijft doen voor de gemeente van de Mother Church.  Wij bidden dat Hij het werk van uw handen zegent, uw gaan en staan zegent samen met uw gezinnen.
Woorden kunnen onze dankbaarheid niet uitdrukken , maar weet, dat wij van u houden en u in onze harten hebben gesloten.
Wij spreken ook onze waardering uit voor de kerkenraad van de Wilnis voor hun goedkeuring dat dit alles mocht gebeuren. Het is ons gebed, dat de Heere God u zegent samen met uw families. Wij waarderen dit enorm en houden van u. Laten wij voortdurend voor elkaar bidden.
In liefde verbonden van Pastor Joel & Magdaline, van alle leiders van de Mother Church en de gehele gemeente .
 
God zegene de Wilnis kerk !!!!
God zegene de Mother Church !!!!
God zegene onze relatie (verwantschap) !!!!
 
AMEN

terug