Kerkblad 10 juni 2018 Kerkblad 10 juni 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
16 juni Oud Papier Inzameling
24 juni Koffiedrinken na de dienst
16 t/m 21 juli VBW

Bij de diensten
Komende zondag 10 juni zingen we het lied van verbondenheid (Where could I go but to the Lord), omdat een aantal gemeenteleden zijn afgereisd naar Kenia. Dit lied is ook gezongen (in Kenia en in Wilnis) toen ds. Joel in Nederland was. Nu een aantal gemeenteleden in Kenia is zingen we het lied opnieuw in verbondenheid met de gemeente in Mathare (Kenia). 
Zondag 17 juni in de avonddienst staan we stil bij het geloof. Vragen over wat geloven nu is en geloof ik zelf wel goed (genoeg) komen aan de orde. Geloven kent twee kernwoorden: kennen en vertrouwen. De Heere God persoonlijk kennen in ons leven is noodzakelijk en dat we Hem vertrouwen, ook al zien we Hem niet. Zondag 7 uit de Heidelbergse Catechismus geeft hier heel duidelijk onderwijs over. 
Zondag 24 juni in de ochtenddienst gaan we verder met Mozes. Het thema van de preek is dan: Een andere Mozes. Mozes is in Egypte en moet voor de Farao verschijnen in opdracht van God. Maar zoals het volk in eerste instantie niet luisterde naar Mozes, luistert ook de farao niet. Maar God grijpt in en laat plagen over Egypte komen. We staan met elkaar stil bij het effect van de plagen op het volk, op farao en op Mozes. We lezen met elkaar enkele gedeeltes uit Exodus 7 – 10.

Bij de agenda
Koffie drinken na de dienst
Graag nodigen we iedereen uit op 24 juni om na de dienst samen te zijn in de Roeping onder het genot van  een kopje koffie of een glaasje drinken. Het versterkt de onderlinge band als gemeente,  en wellicht heeft u altijd al die ander willen spreken die u nog niet kent. Dus wees welkom! Als u nog niet zo lang in de gemeente bent, maar  zeker ook voor hen die er al langer zijn en laten we zo elkaar versterken, om zo ook eens de gehoorde preek te bepraten.

VBW zomer 2018
We zijn erg blij met alle medewerkers die zich al opgegeven hebben om tijdens de VBW te komen helpen. En ook voor iedereen die zich heeft aangemeld voor assistentie bij allerlei voorbereidingen. Heel hartelijk bedankt! Er zijn ook altijd gemeenteleden (tieners of ouder) die het aanmeldingsformulier gemist hebben of vergeten het in te leveren. Juist voor hen delen we op zondag 10 juni een vacaturelijst uit – met een aantal concrete vragen. Heel graag zondag 17 juni weer inleveren of uw mogelijkheden voor deze datum mailen naar vbwwilnis#gmail.com. 
We zijn nog op zoek naar oude apparaten (om uit elkaar te halen) en metalen, buigbare kledinghangers (van de stomerij). Heeft u ze liggen en wilt u ze kwijt? Lever het in bij Marjan de Leeuw of Rijno Vos.

Youth Alpha
Het Youth Alpha seizoen ligt alweer even achter ons. Heel dankbaar kijken we als team terug naar wat we mochten ontvangen. Met een trouwe groep van 30 tieners zijn we op avontuur gegaan. Het waren hele mooie en gezellige avonden. We ontdekten samen steeds meer van Gods trouw en liefde voor ieder persoonlijk. Via deze weg willen we alle kokers bedanken voor de heerlijke maaltijden, iedere week weer! Ook wisten we ons gedragen door de gebeden van velen, heel veel dank hiervoor. Volgend seizoen hopen we ons avontuur met de tieners weer te vervolgen en ook hopen we dan opnieuw een beroep op jullie te mogen doen. To God be the glory!!
Hartelijke groet van het Youth Alpha team. 

Tenslotte
We groeten u allen. Ook zij die op ander plaatsen met ons verbonden zijn. Onze gemeenteleden die zijn afgereisd naar Kenia, Roemenië of in andere delen van de wereld dienstbaar zijn in het koninkrijk van God. We groeten allen die wereldwijd met ons meeleven. De Heere zijn u en jou in alle omstandigheden nabij!
Ds. M. van de Ruitenbeek
terug