Kerkblad 6 januari 2019 Kerkblad 6 januari 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

07 jan. 19.30 uur Gebed vd Venen in ’t Kruispunt’ te Mijdrecht
07 jan. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
08 jan. 20.00 uur Gesprekskring
8, 9,10 jan. Vrouwencontact
10 jan. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
11 jan. 15.00 uur Ouderenfeest
11 jan. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
15 jan. Start Alpha curcus
16 jan. 20.00 uur Bijbelkring
18 jan. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
19 jan. 19.30 uur Start Week van Gebed in ‘De Hoogt’ te Abcoude
21 jan. 19.30 uur Winterlezing Mannenver. ‘Boaz’

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 11januari via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 13 januari is een doopdienst. Naast de bediening van het Woord wordt ook het sacrament van de Heilige Doop bediend in het midden van de gemeente. Een bijzondere dienst voor het geheel van de gemeente, maar ook voor de doopouders en hun kinderen. De jonge kinderen ontvangen het teken en zegel van Gods krachtige belofte als ze gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het tekstgedeelte is in de drukke dagen tussen Kerst en oud en nieuw nog niet bekend. We wensen de doopouders een goede voorbereiding en een gezegende dienst toe.

Meeleven in en rondom de gemeente

(Lees s.vv.p. voor info zoals adressen het papieren Kerkblad)

We denken aan allen die zorgen hebben over hun gezondheid of de gezondheid van hun geliefden. Wat is er vaak veel leed wat niet zichtbaar is aan de buitenkant. Ieder huis heeft zijn kruis, wordt er wel eens gezegd. De Heere geve u en jou kracht naar kruis, ook in het begin van 2019. 

Doopouders

We leven mee met de doopouders die op 13 januari hun kindje willen laten dopen. Het sacrament van de Heilige Doop zal worden bediend aan Ezra Leeflang, Koen van Zutphen en Thijs Kool. Een grote verantwoordelijkheid voor de ouders, maar tegelijkertijd ook de belofte dat ze het niet alleen hoeven te doen. De Heere heeft de doopouders dit grote geschenk toevertrouwd. Zal de Heere dan niet tot hulp en sterkte zijn? Zeker wel. We mogen meeleven met de doopouders Corstian en Els Leeflang, , Wilbert en Daniëlle van Zutphen, en Henri en José Kool,  Natuurlijk denken we ook aan de grote broers en zussen.

 

Overleden

Op oudjaarsavond is overleden, in de ouderdom van 94 jaar, onze broeder Matthijs Meijers. Ruim 14 jaar is hij weduwnaar geweest van Aaltje Boer. Hij heeft gewoond aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Onder één dak bij Tonnie en Annet Meijers en hun kinderen. Op de kaart heeft de familie geschreven: Heden heeft de Heere, voor ons onverwachts, tot Zich genomen onze lieve zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader. Dhr. Meijers was graag thuis met kinderen, klein- en achtkleinkinderen om zich heen. Tevreden met de vele genadegaven die hij van de Heere heeft ontvangen. Met gepaste trots kon hij vertellen over de kinderen en de tuin. Dankbaar dat hij iedere zondag naar de kerk kon, waar hij ook afgelopen zondag zijn plaats in de kerk trouw innam. Ook oudjaarsavond was hij gereed om naar Gods huis te gaan. Op te gaan naar de kerk. Maar de Heere riep dhr. Meijers niet meer naar de aardse kerk, maar Hij riep hem bij Zich. Op de drempel van oud en nieuw, is er voor hem een hemelse heerlijkheid open gegaan. Daarmee is er wel een lege plaats gekomen in de familie. Wij dragen de familie op in onze gebeden.

De familie stelt u in de gelegenheid tot condoleren op vrijdagavond 4 januari, van half 8 tot negen uur (19.30-21.00 uur) in De Roeping. Zaterdagmiddag half drie (14.30 uur) is er een dienst in de Ned. Herv. Kerk, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats vinden op de begraafplaats achter de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren voor degenen die dit vrijdagavond niet hebben kunnen doen.

Verlies

We leven mee met al onze gemeenteleden die rond Kerst en oud en nieuw een geliefde hebben moeten verliezen. Het gemis van een vader en moeder valt zwaar. Anderen in de gemeente moeten een broer en zwager missen. De Heere zij u en jou nabij in de periode van gemis om de lege plaats een plekje te geven in uw leven. Wat is het dan een troost dat een geliefde tot de Heere mocht gaan. Ten slotte is ieder verlies voor ons allen een roepstem om de Heere te zoeken.

Verder denken we aan alle nabestaanden van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Op oudejaarsavond zijn de namen genoemd en hebben we voorbede gedaan voor de rouwdragende families. We bidden om de troostende aanwezigheid van de Heere. 

Bij de agenda

Ouderenfeest
Vrijdag 11 januari is het weer zover: het ouderenfeest! Inloop vanaf 14.30u en om 15.00u willen we graag beginnen met het programma. De avond eindigt rond 19.00u. Heeft u zich nog niet opgegeven? Doe dit dan nog snel bij Robert Mur (06-11863179). Bij hem kunt u ook aangeven of u opgehaald en/of thuisgebracht wilt worden. Wij hopen u 11 januari te zien!

Vriendelijke groeten van Jeugdvereniging “Op Weg”

Bijbelkring

Woensdag 16 januari is er Bijbelkring. We starten de avond om 20.00 uur (van 19.45 uur is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken) en we ronden ongeveer 21.30 uur af. We lezen wat er in de Bijbel staat in 2 Petrus 1. We stellen elkaar verhelderingsvragen en we zoeken naar toepassingen van het Bijbelgedeelte voor onze tijd. De andere data voor de Bijbelkring in het eerste half jaar van 2019 zijn de woensdagen: 6 februari, 6 maart en 3 april 2019 (reserve). Van harte welkom op de Bijbelkring in De Roeping.

Alpha curcus

De Alpha cursus is een eenvoudige kennismaking met het christelijk geloof. In een aantal avonden worden een reeks onderwerpen behandeld, die stuk voor stuk met het geloof te maken hebben. De sfeer is  open en gezellig. Het tempo is rustig. Er is volop gelegenheid om door te vragen. Ben je nieuwsgierig, wil je wel wat meer weten, of zou je misschien je kennis van het christelijk geloof eens willen opfrissen? Zo maar een paar vragen die je wel eens zou kunnen stellen: Heeft Jezus wel echt bestaan? Is (geloven in) God nog relevant vandaag? Geloof, hoop, liefde, wat betekent dit nog? Waarom zou je eigenlijk nog moeten bidden? Is het geloof niet achterhaald, wat voegt het toe? 

En zo kun je er nog veel meer stellen. Op veel van je vragen kunnen we antwoorden zoeken en vinden vanuit de Bijbel. Wil je het wel en ga je er voor? Dan maak je ons net zo enthousiast. We helpen je graag bij jouw zoektocht. De cursus is bestemd voor volwassenen, iedereen is welkom! De cursus is gratis en vrijblijvend. Elke avond is gevuld met een bepaald thema. Bij een kop koffie of thee en wat lekkers erbij praten we de onderwerpen met elkaar door. Achterover leunen is er niet zo bij, want er komt heel wat langs!  We proberen helder bij jou te krijgen wat Jezus deed en nog steeds doet. Je moet er dan natuurlijk wel voor open staan. De eerste avond vindt plaats, zoals het er nu naar uitziet, op 15 Januari 2019 in het gebouw De Roeping, Kerkstraat 12 (achter de Hervormde kerk) in Wilnis. Het begint om half acht. Kom je ook? Of… Durf je misschien niet alleen te komen? Neem dan gewoon iemand mee! Wil je eerst wat meer weten over deze cursus? 

Kijk op: www.alpha-cursus.nl, of op Facebook. Of mail: alpha-wilnis#online.nl

Vanuit de Kerkenraad

Verkiezing wijkouderling

Woensdag 16 januari a.s. is de verkiezing voor de vacature wijkouderling. De verkiezing wordt gehouden van twaalf tot één uur ’s middags en van zeven tot acht uur ’s avonds. Op de kieslijst zijn geplaatst de broeders Theo Herngreen, en Bert Verhoek, Verkiezing vindt plaats door belijdende leden van onze gemeente. U kunt uw stem door een gevolmachtigde laten uitbrengen. Deze moet dan wel belijdend lid zijn. Een lid kan niet meer dan één gevolmachtigde stem uitbrengen en wel tegelijkertijd met het uitbrengen van de eigen stem. De volmacht is schriftelijk en wordt door de volmachtgever ondertekend. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar bij de leden van de kerkenraad. Een mailtje naar de scriba kan ook (scriba#hervormdwilnis.nl).  We bevelen deze broeders en de te houden verkiezingen in uw voorbede aan.

Hartelijk dank
Vanuit de gemeente is er volop met ons gezin meegeleefd rondom de feestdagen. We danken u hartelijk voor alle vormen van meeleven, van zowel jong als ouder. Het is iedere keer weer verrassend. Het heeft ons goed gedaan in deze mooie en drukke periode. Hartelijk bedankt voor alles en in het bijzonder voor uw en jouw gebeden. We wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe en een leven met Hem.

Tenslotte

Wij groeten u en jullie allen vanuit de pastorie aan de Koningin Julianastraat.
MvdR vdm   

terug