Kerkblad 15 September 2019 Kerkblad 15 September 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

18 sept. Kerkenraadsvergadering
20 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
21 sept. Sing inn na afloop bbq
23 sept. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
24 sept. Vrouwencontact
25 sept. 20.00 uur Bijbelkring
26 sept. 14.30 uur Ouderenmiddag
27 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
02 okt. 19.30 uur Gemeente avond Tot Heil des Volks
26 okt. VBW middag

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen    [zie papieren kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 20 september via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 22 september staat in het teken van de opening van het winterwerk. In de dienst volgen we het thema: Kom doe mee! De HGJB geeft aan bij dit thema dat het belangrijk is te beseffen dat we als gemeente aan elkaar gegeven zijn en dat we geroepen worden om onze plek in te nemen. Over het thema schrijft de HGJB: Meedoen, bijdragen, bouwen – deze elementen komen we ook tegen in de geschiedenis van Nehemia die oproept tot herbouw van de muren van Jeruzalem (Nehemia 2:11-20). Dat alles gedragen door het verbond van God. Daarom staat dit gedeelte centraal tijdens de opening van het winterwerk.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

In het ziekenhuis te Nieuwegein is dhr. Willem van der Vliet, Beatrixstraat,  geopereerd. We zijn de Heere dankbaar dat de operatie is geslaagd. Gelukkig zijn er geen complicaties opgetreden. Hij zal nu verder aan moeten sterken, voordat hij naar huis kan komen. De Heere is hem, zijn vrouw en allen die hen lief en dierbaar zijn nabij!

Huwelijksjubilea

Martien en Corine van der Schaft-van Kreuningen, Wilhelminastraat, zijn op zondag 1 september 25 jaar getrouwd geweest. Samen met hun kinderen en kleinkind hebben ze dit mogen vieren. De Heere heeft Zijn rijke zegen aan hen verbonden. We bidden of de Heere hen nabij wil zijn en voortdurend Zijn zegen wil blijven verbinden aan dit echtpaar en hun gezin, maar ook aan de ouders. In alle omstandigheden van het leven mogen ze Zijn hulp verwachten voor de gehele familie.

We danken met Gijs en Annie Plomp-Verburg, Kamgras, voor hun 50 jarig huwelijksjubileum op 3 september. Het gouden echtpaar is heel dankbaar dat ze dit jubileum met hun kinderen en kleinkinderen mochten vieren. Uit diverse landen waren er gasten aanwezig. De Heere is met Zijn trouwe zorg nabij geweest de achterliggende jaren. Naast vreugde kent deze familie ook verdriet, vanwege de lege plaats die er al lange tijd is. We leggen dit alles in God hand. We wensen dit echtpaar, met allen die hen lief en dierbaar zijn, van harte Gods zegen toe.

Op maandag 9 september zijn Tonnie en Annet Meijers-Doornekamp, Mijdrechtse Dwarsweg, 25 jaar getrouwd geweest. De Heere is goed in al Zijn weg en werk. Samen met de kinderen mogen ze deze dag gedenken en vieren. De Heere heeft hen deze mijlpaal gegeven om God te eren voor het goede. De herinneringen vermenigvuldigen zich in deze dagen. Herinneringen die dankbaar stemmen, maar ook lege plaatsen worden gevoeld. De Heere geve aan dit echtpaar  nog vele rijk gezegende jaren.

Meeleven in verdriet

We leven mee met de families waar rouw gekomen is de afgelopen periode. Als er afscheid genomen moest worden van geliefden. We zien dat het leven broos is. Dat we in alles afhankelijk zijn van de Heere. Iedere keer weer klinkt er de roepstem om bij de Heere te komen. We mogen terugkeren naar de Vader van onze Heere Jezus Christus. Laten we Hem zoeken en vinden, want  daar wordt de troost gegeven.

Huwelijk Arie en Jantine

We ontvingen een prachtige kaart van Arie Vermeij (Bovendijk) en Jantine Bogaard (Polsbroek). Op 11 oktober gaan ze trouwen in het gemeentehuis te Bergambacht. Gods zegen over hun huwelijk willen ze vragen in de thuisgemeente van de bruid, de Hervormde Gemeente van Polsbroek (Dorp 42). De dienst wordt geleid door ds. C. Boele. Op de kaart hebben ze een prachtige tekst geschreven uit Psalm 118. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn (Psalm 118:23, 24). Het bruidspaar gaat wonen: Korte Meentweg, Woerdense Verlaat. Samen volgen ze de belijdeniscatechese en ze willen na hun huwelijk met onze gemeente mee (blijven) leven.

Meeleven in vreugde

Op 17 september is een vreugdevolle dag bij de familie Grünbauer, Dr. Mees ten Oeverlaan 29 (3648XA). Op die dag trouwt hun zoon Maurits met Malene. Na hun huwelijk in Nederland hoopt de familie ook de bruiloft in Argentinië mee te maken. We wensen Maurits en Malene Gods zegen toe op hun huwelijk. We wensen de familie Grünbauer mooie en gezegende dagen toe.

Stroomvoorziening in Mathare

In de laatste zendingsnieuwsbrief en het daaropvolgende kerkblad las u over de plannen om bij te dragen aan een oplossing voor het oppompen van water en het geven van lessen, ook als er geen stroom is. Het idee is om de waterpomp te laten draaien op zonnepanelen en voor het Wilma-instituut een aggregaat aan te schaffen. Water is niet alleen een eerste levensbehoefte maar kan ook verkocht worden. Als er altijd voldoende water beschikbaar is, is het mogelijk inkomsten te genereren waarmee ook het aggregaat draaiend gehouden kan worden. De gekozen oplossing lijkt technisch en financieel haalbaar. Op dit moment worden de laatste technische details nog uitgewerkt en we hopen dat er snel gestart kan worden met de installatie. Iedereen die een gift heeft overgemaakt of op een andere manier heeft bijgedragen aan de benodigde middelen heel hartelijk dank! We vragen uw gebed voor een voorspoedige afhandeling en installatie van de systemen en houden u op de hoogte.

Bij de agenda

Kinderkoor Ismaël

Hoi jij daar! Ook zoveel zin om te zingen, je stem en talent te gebruiken voor en tot Gods eer? Dan ben je van harte welkom, voor het eerst of opnieuw, op het kinderkoor Ismaël. Op 12 september 2019 gaan we weer van start! Er staan al verschillende leuke uitvoeringen op de planning de komende maanden, waaronder de eerste op zaterdag 14 september (Open Monumentendag)! We beginnen op donderdag 12 september met een open middag, waarbij papa’s & mama’s ook van harte welkom zijn om gezellig te komen luisteren. Om 15.15 uur wordt je door ons of een hulpouder van school gehaald en naar de Roeping gebracht, het gebouw achter de Hervormde Kerk te Wilnis. Daar drinken en snoepen we gezellig met elkaar en om 15.30 uur gaan we van start. Kom jij ook? Wij hebben er weer zin in! Dus: start: donderdag 12 september 2019 (elke donderdagmiddag), tijd: 15.30 uur-16.30 uur, plaats: ‘De Roeping’ (naast de Hervormde kerk in Wilnis), voor wie?: alle kinderen vanaf groep 2. Hartelijke groetjes, Liesbeth Nap (dirigente), Christien Meijers (pianiste), Patricia Nap & Linda Matze (bestuur) 

Open Monumentendag

Zaterdag 14 September is het weer de Nationale open monumentendag. Ons kerkgebouw zal dan ook geopend zijn van 10.00 tot 16.00 uur. De toren kan onder begeleiding beklommen worden, en er zal op diversen tijdstippen op het orgel gespeeld worden. Ook zal het kinderkoor Ismael een uitvoering geven van 11.00 tot +/- 11.30 uur! U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.

Klusdag

Tijdens de opening winterwerk (21 september) willen wij opnieuw een zogenaamde klusdag organiseren. Dit doen wij al een aantal jaren en het is fijn om zo met elkaar bezig te zijn en veel werk te verzetten. Er is een lijst gemaakt met allerhande klusjes, die wij het hele jaar door opgespaard hebben. Ben je rechtshandig, (2x) linkshandig of onhandig, er is voor iedereen wat te doen! De bedoeling is dat wij starten om  8.00 uur met koffie. Wil je één klusje doen of kun je niet de hele dag komen, is dat ook prima. Zou je dit eens/weer willen meemaken, geef je dan op bij één van de kerkrentmeesters. Wij zien uit naar een mooie dag! Gerton van Kreuningen (06-53344622) Kees Treur (06-24566333) Nico Mur (06-51272858)

Kubb

21 September is de opening van het winterwerk met onder andere een Kubbtoernooi. Informatie over het Kubb-spel vindt u in de flyer die bij de winterwerkgids zat. Om dit toernooi tot een succes te maken hebben we natuurlijk wel spelers nodig. Daarom zijn we op zoek naar jou! Het is een spel voor alle leeftijden, dus iedereen kan meedoen. Opgeven kan bij Renate Meijers (renate.meijers#gmail.com) of bij Melane de Haan (melanedehaan#hotmail.com). Je kunt je opgeven per team of individueel. Kosten zijn €5,- per team (3 à 4 personen) of € 2,- per persoon. De opbrengst zal gaan naar de Voedselbank in Mijdrecht. Indien het regent gaat het toernooi niet door.

Geen flyer gehad? Deze liggen ook nog voor en achterin de kerk! Tot dan! 

Barbecue en sing-in

Traditiegetrouw kunt u zaterdag 21 september deelnemen aan de barbecue aan de start van het winterseizoen, met aansluitend een sing-in in de kerk. Vergeet u zich niet op te geven via het formulier bij de winterwerkgids? Uiterlijk zondag 15 september in de bus onder de toren, of via openingwinterwerk#hervormdwilnis.nl.

Mannenvereniging Boaz

Op 23 september begint het nieuwe seizoen voor de mannenvereniging, en daar nodigen we alle mannen vanaf ca. 30 jaar van harte voor uit, dit seizoen rond het Bijbelboek Esther. Aanvang 20.00 in De Roeping. Mis het niet!

Vrouwencontact Wilnis

Het nieuwe seizoen willen we gezamenlijk beginnen met een broodmaaltijd op dinsdag 24 september a.s. We streven ernaar om te beginnen om 12.30 uur te starten met de maaltijd. Die zal tot ca. 13.30 uur duren. Hierna beginnen we met de nieuwe Bijbelstudie voor dit seizoen, nl. inleiding op de Bijbelstudies van 1 en 2 Timothëus (zie hiervoor De Hervormde Vrouw van mei 2019).

Als u later wilt aansluiten (na de maaltijd) is dat natuurlijk ook mogelijk! Graag opgeven bij Renée Meijers voor 19 september a.s. via mail: vcwilnis@gmail.com of telefonisch: 0294-284 322. Als er rekening gehouden moet worden met diëten kunt u dat ook aan Renée doorgeven. Alle dames van harte welkom! Ook willen wij u wijzen op de Bondsdag, die donderdag 26 september a.s. in Barneveld gehouden wordt. Het thema is ‘Hou(d)vast!’. Er zijn elk jaar wel een aantal dames die naar de Bondsdag gaan. Wilt u ook mee? Laat het dan weten via eerdergenoemd mailadres of bel Marjan (06-57434312).             Het bestuur

Bijbelkring

Op woensdag 25 september is de eerste Bijbelkring van dit seizoen. We  behandelen het eerste hoofdstuk van de profeet Micha. Een Oudtestamentische profetie. De HSV Studiebijbel geeft als thema weer voor dit Bijbelboek: oordeel en vergeving. De Heere is de Rechter Die Zijn volk  verstrooit om hun overtredingen en zonden. Hij is ook de Herder-Koning Die Zijn volk in verbondstrouw verzamelt, beschermt en vergeeft. Met elkaar proberen we te ontdekken wat de Bijbel tot ons te zeggen heeft vanuit dit Bijbelboek. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar en om 20.00 uur beginnen we. Rond 21.30 uur sluiten we af. Van harte welkom.

Gemeenteavond 
Op woensdagavond 2 oktober komt Matthijs Hoogenboom van Tot Heil des Volks een presentatie houden over het werk dat de stichting sinds 1855 doet in Amsterdam en daar buiten. Bijna 170 jaar later wil Tot Heil des Volks nog steeds de meest kwetsbaren zien: prostituees, verslaafden, daklozen en kinderen in armoede. Matthijs zal verhalen vertellen vanuit het werkveld en vanuit het motto van Tot Heil des Volks – Wie zie jij? – ook handvatten geven om de ander in jouw omgeving te zien.  Laat deze gelegenheid niet aan u/jou voorbijgaan. De avond begint om 19.30 uur. Allen heel hartelijk welkom.

Op zendingsreis naar…. Colombia

Al bijna 6 jaar zijn we als gemeente verbonden aan het zendingswerk van Antonie en Cora Treuren. Zij mochten voor de kerk in Colombia Sómos Diáconos ontwikkelen en uitrollen zodat lokale kerken zijn gaan omzien naar mensen onder moeilijke omstandigheden in hun eigen buurt. We hebben daar mooie voorbeelden van gezien. Want ook al ben je zelf arm, je kunt altijd iets betekenen voor een ander. Met Antonie en Cora als reisleiding organiseert de GZB van 8 t/m 22 juni 2020 een reis naar Colombia zodat u zelf de projecten kunt bezoeken en lokale christenen kunt ontmoeten (o.a. ds. Germán die voorging in onze gemeente). Daarnaast is er natuurlijk tijd om de prachtige natuur en cultuur van het land te ontdekken en doen we ontdekkende Bijbelstudies over missionair zijn in woord én daad. Zo wordt deze reis een ervaring om nooit te vergeten. Meer informatie vindt u in de flyer die in de kerk en in ‘de Roeping’ ligt of op www.gzbexperience.nl. U kunt voor meer informatie ook bellen naar 0343-701010 of terecht bij een van de commissieleden.
                   Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Kom doe mee! Aan de hand van dit thema vragen we aan iedereen, jong en ouder, om mee te leven in de gemeente. Zo zijn er diverse kringen en verenigingen waar we ons ook kunnen laten voeden door het Woord. We roepen iedereen op om gebruik te maken van het verenigingsleven wat de gemeente kent. Op deze manier kunnen we, met al onze verschillende achtergronden, met elkaar in gesprek rondom de opengeslagen Bijbel. We bidden dat dit voor ons allen tot een zegen is.

Tenslotte
Ontvang allen een hartelijke groet vanaf de Koningin Julianastraat.

MvdR vdm

terug