Kerkblad 8 december 2019 Kerkblad 8 december 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

11 dec. 19.45 uur Kerkenraadsvergadering
13 dec. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
16 dec. 20.00 uur Adventsviering Mannenver. en Vrouwencontact
19 dec. 14.30 uur Ouderenmiddag, Kerstmiddag
20 dec. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
21 dec. 13.30 uur Zingen op straat
24 dec. 19.00 uur Kerstzangdienst
06 jan. 19.00 uur Presentatie gemeentereis naar Israël
14 jan. 20 20.00 uur Workshop ‘De echte prijs’ 

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 13 december via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

De tweede Adventszondag staan we opnieuw stil bij het leven van Elizabet en Zacharias. In de ochtenddienst lezen we van de wonderlijke ontmoeting tussen Elizabet en de Maria, de moeder van de Heere Jezus. De Schriftlezing is dan uit Lukas 1: 39 – 45. Als tekst is Lukas 1: 45 gekozen. In deze adventsperiode, een tijd van verwachten, verlangen we naar een ontmoeting met de Heere. Dan mogen we ook verwachten dat de Heere door de komst van Zijn Zoon, de ontmoeting weer mogelijk heeft gemaakt. Het thema van de dienst is: Verwachtingsvolle ontmoeting.

In de avonddienst, de dienst van dankzegging voor het Heilig Avondmaal, lezen we van de dankbare gebeurtenis in het leven van Elizabet en Zacharias. Johannes de Doper wordt geboren. De Heere heeft grote dingen gedaan in het leven. In oprechte dankbaarheid mogen we de Heere danken, voor het wonder dat Hij heeft gedaan in ons leven. We lezen uit Lukas 1: 57 – 66. De tekst voor de preek is: Lukas 1: 60. Het thema van de preek is: Danken voor de genade van de Heere.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

Renate Meijers, Herenweg, is opgenomen in het ziekenhuis om behandelingen te ondergaan voor de pijn die ze heeft. Ze krijgt een kuur van een week, waarbij de hoop is dat de pijn vermindert of helemaal verdwijnt. We bidden om een zegen van onze hemelse Heelmeester. 

Dominee Joël (Matahare, Kenia) is opgenomen in het ziekenhuis. Hij moet daar blijven, omdat er sprake is van vocht achter de longen. We wensen hem alles toe in deze periode van onzekerheid voor hem, zijn vrouw en de gemeente. We bidden voor dominee Joël en zijn vrouw Magdaline en de Redeemed Gospel Church. 

Zieken thuis

We leven mee met hen die behandelingen ondergaan. Anderen hebben een ingreep achter de rug. Ook zijn er die thuis ziek zijn. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen zorgen. In al deze situaties worden we opgeroepen om alles in Zijn hand te leggen. De Heere is nabij ieder die tot Hem zucht.

Verhuisd

We leven mee met mw. Henny de Heus, Oudhuijzerweg. Ze is verhuisd naar Overdorp  in Kockengen. We zijn dankbaar dat er voor haar nu ook een plekje is, vlakbij haar man. Ze kunnen elkaar nu weer dagelijks opzoeken en tijd met elkaar doorbrengen. 

Bij de agenda

Friedensstimme Kerstgroetactie 2019
Op zondag 8 december liggen er kerstkaarten en leespakketten bij de uitgang van de kerk. Doet u ook weer mee met het verzenden van deze kaarten? Uw deelname is heel waardevol. Hierdoor wordt in korte tijd heel veel evangelisatiemateriaal verspreid tot in de meest afgelegen gebieden van de voormalige Sovjet-Unie. Russische christenen kijken hier met verlangen naar uit!! Zie ook de website van Friedensstimme: www.friedensstimme.nl Wilt u ook voor hen bidden? Hartelijk dank voor uw deelname! 

Namens commissie voor zending en werelddiaconaat.

Kerstecho

Op zondag 15 december wordt de kerstecho uitgereikt. Het thema is dit jaar: ‘Kerst blijft boeien’. Ook dit jaar hebt u/jij weer de gelegenheid om uw/jouw buren, kennis of familielid mee te laten delen in het geloof. Laat deze kans niet aan u/jou voorbijgaan om het rijke evangelie door te geven aan de mensen om u heen. Ook op deze manier kunnen we kerk zijn in de buurt. Daarnaast willen we u en jou vragen om dit evangelisatiewerk ook in uw gebed op te dragen.

Adventsviering

Op maandag 16 december houdt Vrouwencontact Wilnis en Mannenvereniging Boaz een Adventsviering in De Roeping. Diverse dames en heren van beide verenigingen zullen hieraan een bijdrage leveren. U bent allen van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te vieren. Het thema is dit jaar: Kerstfeest, feest van Gods heerlijkheid. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. Wilt u voor deze avond graag met de auto worden opgehaald, dan kunt u dit telefonisch melden bij Renée Meijers (0294-284 322). Hartelijk welkom!

Zingen op straat 

Op zaterdag 21 december mogen we weer gaan zingen en getuigen op straat. We verzamelen om 13.30 uur in ’t Kruispunt om te oefenen en samen te bidden. Vanaf 14.00 uur zingen we dan Kerstliederen bij ‘de Lindeboom’ in het dorp van Mijdrecht en zullen we Echo’s uitdelen en mensen aanspreken. Het is zó geweldig mooi om dit te mogen doen. Er worden mensen geraakt door het zingen en de gesprekken, maar ook de Echo vinden ze vaak heel leuk om te krijgen. Prachtig ook om dit met allerlei medechristenen te mogen doen. Na afloop drinken we samen een kop koffie/thee en delen onze ervaringen en bidden voor de contacten die er geweest zijn. Dus......als  u/jij Jezus komst verwacht, kom dan en doe mee of kom gewoon eens kijken, luisteren of meebidden!

Bibliotheek ‘Lektuurkeus’

De afgelopen weken zijn de boeken van de bibliotheek opgeschoond. Dat betekent dus dat er heel veel boeken, vooral kinderboeken, uit het bestand zijn verwijderd. Deze boeken zien er nog goed uit en zijn dus nog heel goed te lezen. Kom eens kijken, misschien is er nog iets voor u bij. Wij vragen € 0,20 cent per boek. Er zijn ook complete series bijv.: ‘Reis door de nacht’ van Anne de Vries,
‘Maartje de Wit’ 6 delen, ‘De smokkelaars van de Schans’, ‘Bijbel in Woord en Beeld’ (10 delen).
U kunt deze boeken komen uitzoeken/kopen tot en met 31 januari 2020 in ‘De Roeping’ op vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Wintermarkt

De leukste wintermarkt van Wilnis wordt dit jaar voor de 7de keer gehouden op de Beatrixstraat 8 in Wilnis. Je kunt hier terecht voor leuke cadeautjes voor groot en klein. Of een kerst workshop volgen. En niet te vergeten leuke kerststukjes en kerstkransen en nog veel meer scoren. De opbrengst van deze meerdaagse markt is bestemd voor jongeren in de sloppenwijk van Nairobi in Kenia. Op deze manier bieden wij deze jongeren aan om een opleiding te volgen zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en hun familie kunnen helpen aan een beter bestaan.

De markt is open op: woensdag 11 en 18 december van 13.30-17.00 uur, vrijdag 13 en 20 december van 13.30-21.00 uur en zaterdag 14 en 21 december van 10.00-16.00 uur. Workshop volgen? Reserveer om zeker te zijn voor een plek. Meer info fam. Bos tel 0297-283566.

Kerstzangdienst 24 december 

Op dinsdag 24 december a.s. wordt er in de hervormde gemeente van Wilnis een kerstzangdienst gehouden. Het thema is dit jaar: ‘gebroken nacht, heilige nacht’ en de meditatie wordt verzorgd door Cock Kroon. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door het kinderkoor ‘Ismaël’ o.l.v. Liesbeth Nap en het Chr. Gem. koor ‘Hiddai’ o.l.v. Wim van Dijkhuizen. Verder werken mee: Christien Meijers en Leonard Seeleman (orgel/piano), Celize den Breejen (djembé) en Marjolein Lindhout (dwarsfluit). De avond begint om 19.00 uur. Allen heel hartelijk welkom om te komen luisteren en mee te zingen! Na afloop bent u/jij van harte welkom in ‘De Roeping’ voor drinken en wat lekkers.

Workshop ‘De echte prijs’

Heb jij een slecht gevoel bij ‘steeds meer’ en geloof je in de ‘economie van genoeg’? Vraag jij je af hoe we als christen moeten zorgen voor de schepping? Kom dan naar de workshop van Cora en Antonie Treuren! Bij deze workshop kom je te weten wat duurzaamheid nu echt kost. Cora en Antonie hebben zes jaar in Colombia gewoond en gewerkt voor de GZB.  Samen met de lokale kerk daar hebben ze diaconaat en gerechtigheid onderdeel gemaakt van het gemeentewerk. Daarbij hebben ze in het bijzonder oog voor zorg voor de schepping, medemens en economische gerechtigheid. Ze zijn steengoed in het praktisch maken van moeilijke onderwerpen. Aan het einde van de avond: heb je een beeld van de economische basisprincipes die we in de Bijbel tegenkomen; ben je op een interactieve wijze uitgedaagd deze principes te vertalen naar de hedendaagse realiteit; heb je een idee van de impact van de wereldeconomie op Gods schepping; ben je (hopelijk) gemotiveerd om als christen en als kerk een voorbeeldgemeenschap te zijn in het economisch handelen. Deze workshop wordt gehouden op 14 januari om 20.00 uur in De Roeping. Welkom! Opgeven is niet nodig. Namens de CZWD Jopie Verhoek, Arie vanZutphen, Henri Kool, Jantine Meijers, Lianne van Kreuningen.

Avondmaalszondagen 2020

We kregen de vraag om de Avondmaalszondagen voor het komende kalenderjaar door te geven. De Avondmaalszondagen staan gepland op 9 februari (voorbereiding) en op 16 februari (bediening, viering en dankzegging). Daarna is het weer op 10 mei (voorbereiding) en op 17 mei (bediening, viering en dankzegging). Op 30 augustus (voorbereiding) en 6 september (bediening, viering en dankzegging) is de daaropvolgende keer. De laatste keer dat kalenderjaar is gepland op 29 november (voorbereiding) en op 6 december (bediening, viering en dankzegging). Misschien Dan kan er rekening mee worden gehouden met de planning van vakanties zondagsdiensten. 

Vanuit de Kerkenraad

Vacature ouderling kerkrentmeester

Helaas heeft Martin van Eijk, Herenweg, voor zijn benoeming tot ouderling kerkrentmeester bedankt. Wij respecteren zijn besluit en wensen hem rust toe op zijn besluit. We bidden om de zegen van de Heere voor hem en zijn gezin. De kerkenraad bezint zich op de verdere invulling van de openstaande vacature. We vragen om uw voorbede voor de vervulling van deze vacature.

Update Peter en Riek

Begin november kwamen we aan in Centraal-Azië. We zijn goed opgevangen door een Nederlands stel hier dat ons op weg helpt met allerlei praktische zaken (openbaar vervoer, vooral de marshroetka’s (minibusjes) en de taxi’s, met bijbehorende apps). We merkten dat het heel fijn is dat we al begonnen waren met het leren van Russisch. We herkennen in het straatbeeld veel Russische woorden en kunnen ons in winkels en op de bazaar een beetje redden. We gaan nu voor een half jaar 4 dagen per week naar de taalschool. Inmiddels hebben we eigen woonruimte gekregen. We zijn ook al bij de dagopvang en in het hospice geweest. Alles wat we kenden van de foto’s zagen en ervoeren we nu zelf. Je kunt merken dat onze komst al verwacht was, want we ervaren een warm welkom van de medewerkers. Inmiddels is ook de registratie rond, althans voor 3 maanden. Daarna zal dit weer opnieuw moeten, maar we zijn dankbaar dat het voor nu gelukt is want administratieve zaken kunnen heel ingewikkeld zijn in een land als dit. Willen jullie met ons mee danken voor het feit dat we na alle voorbereidingen nu hier mogen zijn, voor de goede opvang hier, de warme ontvangst door de lokale staf. En willen jullie vragen om hulp bij het leren van de taal, vrucht op alle werk dat hier in de stad in het Koninkrijk gebeurt en de werving van lokale verpleegkundigen die het werk in het hospice willen gaan doen?

Tenslotte

We wensen u allen in de Adventsperiode een gezegende tijd toe.  Voor de één een heerlijke periode met lange avonden om lekker thuis te zijn. Anderen vinden het een moeilijk periode, waarbij de eenzaamheid zo op hen afkomt. Voor weer anderen is het een drukke periode naar het Kerstfeest. Maar in alle omstandigheden mogen we uitzien naar de komst van de Messias. Een gezegende voorbereiding op Zijn komst!

MvdR vdm

terug