Kerkblad 23 februari 2020 Kerkblad 23 februari 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

27 febr. 14.30 uur Ouderenmiddag
01 mrt  Koffiedrinken in De Roeping na de ochtenddienst 
02 mrt. 19.30 uur Gebed vd Venen in ’t Kruispunt te Mijdrecht
02 mrt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
3, 4, 5 mrt. Vrouwencontact
04 mrt. 20.00 uur Bijbelkring
06 mrt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
06 mrt. 20.00 uur Connect
16 mrt. 20.00 uur Vrouwencontact: GlobalRize
11 april Paasevent
02 mei Rommelmarkt

 

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 28 februari 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen   zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 1 maart is de tweede lijdenszondag. We lezen dan met elkaar uit Lukas 20: 9 – 19, de gelijkenis van de slechte landbouwers. Hier lezen we dat het lijden van de Heere Jezus concrete vormen begint aan te nemen en dat er besloten wordt om de hand aan de Heere Jezus te slaan. Het thema van de preek is: Het fundament, afgekeurd of bouwwaardig?

Meeleven in en rondom de gemeente

Zieken thuis

Onze broeder Wim de Heus is aan bed gebonden in zorgcentrum Overdorp te Kockengen. De krachten van hem nemen steeds verder af. We bidden voor hem en zijn vrouw Henny in deze fase van hun leven.

Onze zuster Ria van Rijssel ondergaat op dit moment kuren. In deze zware weg die zij moet gaan bidden we om de nabijheid van de Heere. Hij laat niet los het werk dat Zijn hand is begonnen. We bidden voor haar, haar man Aart en de (klein)kinderen, dichtbij en ver weg.

We denken ook aan allen die door een chronische ziekte aan huis gebonden zijn. Heel vaak lopen deze gemeenteleden aan tegen onbegrip, omdat er aan de buitenkant niets te zien is. Maar de lichamelijke conditie is soms heel beperkt door een ziekte.

Operaties

Onze broeder Gerrit Treur uit Mijdrecht wacht nog op een oproep om geopereerd te worden aan zijn halsslagader. Een operatie die de nodige spanning met zich meebrengt. We bidden om kracht voor hem en zijn vrouw.

Onze zuster Inge de Bruijn zal deze week geopereerd moeten worden aan diverse beenbreuken na een val met haar fiets. We bidden om Gods nabijheid en herstel van de breuken. Ook zal ze veel geduld en kracht nodig hebben om te kunnen revalideren. 

Zieken verder weg

We hebben de afgelopen weken voor ds. Joël uit Kenia gebeden. Hij is in Amerika om geopereerd te worden. Hij is op het moment van schrijven erg verzwakt en zal verder moeten aansterken om een operatie te kunnen ondergaan. In deze zorgvolle situatie is er geen betere plek om te schuilen dan aan de voeten van de Heere Jezus. We wensen hem, zijn vrouw en de gemeente in Mathare (Kenia) al het nodige toe. Het is te verkrijgen bij onze Redder en Zaligmaker. 

Dankbaarheid

We zijn de Heere dankbaar voor het goede wat Hij heeft gegeven in de verschillende families. De geboortes van (achter)kleinkinderen in de gemeente geeft reden tot dankbaarheid. Een grote verantwoordelijkheid voor de (over)grootouders om hun kinderen voor te leven, de (kinder)Bijbel te lezen en de het gebed tot de Heere op te zenden. 

We denken ook aan allen die uitzien naar de geboorte van een kind. Tegelijkertijd realiseren we ons dat een kind altijd een geschenk blijft. De Heere is ons allen nabij.

Verjaardag predikant

Op 27 februari is het 50 jaar geleden dat uw predikant geboren is. Dit bijzondere moment willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 1 maart is er na de dienst in De Roeping de mogelijkheid om hem te feliciteren met zijn verjaardag. De dominee zorgt voor een traktatie bij de koffie. Na en met de koffie kan iedereen plaats nemen in de grote zaal, waar ook Cora en Antonie Treuren zullen zijn om een presentatie te geven (zie hieronder). Een mooi moment om elkaar te ontmoeten. We zien uit naar jullie komst. 

P.S. We hebben als gezin heel veel ontvangen van de Heere. Als u wat wilt geven, willen we vragen om een gift voor het werk van het Centrum voor Israël Studies en het diaconale werk in Israël te geven. Dit kan in een doos in De Roeping.

Bij de agenda

Ontmoeting en afscheid Antonie en Cora Treuren

In april 2014 werden Antonie en Cora Treuren vanuit Woerden uitgezonden naar Colombia om de presbyteriaanse kerk in Colombia te ondersteunen bij haar diaconale opdracht. Later is deze opdracht uitgebreid met doordenking van barmhartige gerechtigheid. Als gemeente ondersteunden we de uitzending van Antonie en Cora via GZB-deelgenoten. Inmiddels zit de uitzendperiode van Antonie en Cora erop en zijn ze weer aan het re-integreren in Nederland. Op zondag 1 maart hopen zij tijdens de ochtenddienst kort terug te blikken op hun uitzending met aansluitend een presentatie in De Roeping. U bent van harte welkom! Speciaal voor de catechisanten komen Antonie en Cora maandag 2 maart opnieuw naar Wilnis. Zorgt dat je erbij bent! 

Bijbelkring

Op woensdag 4 maart is er weer Bijbelkring. Op deze avond lezen we verder in Micha 4:9 t/m 5: 14. Een bekend gedeelte, waar mooie lijnen te trekken zijn naar de geboorte van de Messias, het heden in 2020 en de tweede komst van de Heere Jezus. We zien weer uit naar een leerzame avond met elkaar. Op 19.45 uur staat de koffie klaar en we starten om 20.00 uur.

Connect!!

Vanaf vrijdagavond 6 maart organiseert Connect avonden voor jongeren tussen de 16 en de 20 jaar. Zij worden daar allemaal persoonlijk voor uitgenodigd. Een avond vol met, niet alleen gezellige ontmoetingen, maar daarbij staat op de 1e avond ook de vraag centraal: ‘(Her)Ken je Hem nog?’  Connect betekent ‘verbinden’. Dat is wat we willen. Verbinding zijn tussen de jongeren onderling en tussen de jongeren en onze geloofsgemeenschap. Even in het kort wat we de 1e avond gaan doen: we beginnen met een Kick-Off, een gezellige kennismakingsavond, deze vindt plaats in een mooi aangeklede schuur op Beatrixstraat 6, vanaf 20:00 uur tot  ca. 22:00 uur. Deze avond maken de jongeren kennis met elkaar en met het team van Connect. Ook leggen we verder uit wat de jongeren op de Connectavonden kunnen verwachten en hopen we heel veel reacties van hen te krijgen, wat zij van ons verwachten. En natuurlijk spreken we met elkaar over ‘(Her)Ken je Hem nog ?’. Er is voldoende tijd om, na het wat officiële gedeelte, na te praten tijdens het ‘CCC-moment’: Chips, Cola & Chillen! Jullie vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk welkom !! Mocht je iemand kennen in bovenstaande leeftijdscategorie, wijs hem/haar maar op de Connectavonden, zodat de jongeren de ontdekkingstocht naar Gods zorg en liefde voor hem/haar mogen beleven! Meer info: keesmatze#icloud.com. Het team: Linda, Louise, Marlies, Siem, Dirk, Theo en Kees.

Vrouwencontact Wilnis

Het Vrouwencontact Wilnis heeft voor maandag 16 maart een spreker uitgenodigd van GlobalRize. Dit is een jonge zendingsorganisatie, die zich richt op de verkondiging van het Evangelie via het internet. GlobalRize heeft meer dan 250 vrijwilligers die vanuit huis met mensen uit de hele wereld chatten over het geloof, bidden en een online bijbelcursus doen. Internet kent (bijna) geen grenzen. Op deze manier worden er jaarlijks miljoenen mensen bereikt. Deze avond is vrij toegankelijk voor alle gemeenteleden. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee. De avond begint om 20.00 uur. Allen van harte welkom!

Paasevent 11 april 2020

U herinnert zich wellicht nog de kerstwandeling in 2017 waar het kerstevangelie gedeeld werd tijdens een wandelroute door het dorp. Op een vergelijkbare manier willen we ook het paasevangelie vertellen aan dorpsgenoten. Wat rond Goede Vrijdag en Pasen allemaal gebeurde is bij de meeste mensen veel minder bekend. Het paasverhaal wordt verteld door verschillende personages (Malchus, hoofdman over 100, Petrus, Maria, Emmaüsgangers, enz.) die vertellen wat zij meemaakten. In al deze ervaringen klinkt het Evangelie van een levende Jezus die voor zondaren stierf en weer opstond uit de dood. Voor het promoten van het paasevent, het spelen van de rollen en allerlei andere taken is veel menskracht nodig. Op zondag 9 februari werd daarom een formulier uitgedeeld waarop u kunt aangeven of en zo ja wat u/jij wilt bijdragen. U vindt dit formulier ook op hervormdwilnis.nl. U kunt dit tot uiterlijk 1 maart inleveren in de bus onder de toren of uw beschikbaarheid doorgeven via paaseventwilnis#gmail.com.

Het Evangelie van generatie op generatie

Met het thema ‘Geef het door!’ wordt op de GZB-dag van 14 maart nagedacht over de vraag: hoe delen we het Evangelie met jongeren? En wat kunnen we daarbij leren van de wereldkerk?

Een boeiend en inspirerend onderwerp! Sprekers zijn o.a. ds. Jonathan Soro uit Zuid-Soedan, ds. Wim Verboom en oud-zendingswerker Gert-Jan Segers. Het is echt een dag voor jong en oud: er is kinderopvang en ook voor kinderen en tieners is er van alles te beleven. Zij kunnen onder andere genieten van een optreden van Marcel Zimmer. Kortom: een dag waar je bij wilt zijn. Gewoon (nog) een keer doen! Aanmelden kan via www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343-512444. Zo weet u zeker dat er plek voor u is en weet de organisatie op hoeveel kinderen zij kunnen rekenen bij de opvang en de diverse programma’s. Wilt u/jij meehelpen als vrijwilliger? Vooral voor de kinderopvang en de kinderprogramma’s zijn nog veel vrijwilligers nodig. Kijk op gzb.nl/vrijwilliger voor meer informatie.

Wilnis naar Israël

De mogelijkheid om a.s. zomervakantie mee te gaan met een gemeentereis naar Israël is al verschillende keren onder uw aandacht gebracht. Iedereen die ooit in Israël was zal het beamen: een ervaring om nooit te vergeten. Verschillende gemeenteleden hebben interesse kenbaar gemaakt en informatie ontvangen. Informatie vindt u ook op hervormdwilnis.nl. Heeft u interesse? Laat het even weten bij ds. van de Ruitenbeek of Jopie Verhoek. Mailen kan naar israelreis#hervormdwilnis.nl. Heeft u wel interesse maar schikken het jaartal en/of de periode u niet? Het is fijn als u ook dat voor 1 maart kenbaar wilt maken.

Stroomvoorziening Kenia

Op dit moment zijn de zonnepanelen en de generator geïnstalleerd en wordt er hier en daar nog getest. De eerste tests voor de waterput waren in ieder geval succesvol! Ds. Joel en Magdaline vinden het wel erg jammer dat ze niet ter plaatse zijn om dit alles met eigen ogen te kunnen zien. Maar zij en de gemeenteleden van de Redeemd Gospel Church zijn zeer dankbaar dat dit alles gerealiseerd kon worden. Wanneer u dit bericht leest zal de pagina van Umoja vernieuwd zijn en kunt u een aantal foto's van de werkzaamheden bekijken. De pagina staat on het kopje 'Activiteiten'. Commissie van Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Vacature ouderling-kerkrentmeester

Tijdens de op 5 februari gehouden verkiezing is Martien van der Schaft (Wilhelminastraat) verkozen. Hij heeft zijn verkiezing als roeping ervaren en daarom kunnen aannemen.

We mogen de Heere danken dat Hij zorgt draagt voor Zijn gemeente en daarbinnen de kerkenraad. De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 22 maart. Bezwaren tegen de verkiezingsprocedure kunnen worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad, schriftelijk en ondertekend voor 1 maart 2020.

Ring Breukelen (voormalige classis)

Alle geïnteresseerde gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van de ring Breukelen, en wel op woensdag 18 maart, vanaf 19.30 uur in Maarssenbroek. Een belangrijk deel van de bijeenkomst zal worden ingevuld door stilte-trainer Mirjam van der Vegt, die ons meeneemt op reis van hoofd naar hart. Het parkeren dichtbij de Ark kan wel eens een probleem zijn. Er is altijd genoeg parkeerruimte bij winkelcentrum Bisonspoor. Dan is het een klein eindje lopen (max. 800 m) naar de Ark. Aanmelding is zeer gewenst: scriba#arkgemeente.nl, graag voor 14 maart. De organisatie wil graag tijdig een idee hebben op hoeveel mensen ongeveer kan worden gerekend.

Tenslotte

We groeten alle lezer en lezeressen van Ons Kerkblad.

terug