Kerkblad 14 oktober 2018 Kerkblad 14 oktober 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
12 okt. 19.30 uur        Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
18 okt. 14.30 uur        Ouderenmiddag
20 okt.                        Inzamelen oud papier
22 okt. 20.00 uur        Mannenver. ‘Boaz’
23 okt. 20.00 uur        Gesprekskring
24 okt. 20.00 uur        Bijbelkring
30 okt. 20.00 uur        Presentatie Open Doors

Kopij ‘Ons Kerkblad
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 19 oktober via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl

Bij de diensten
In de ochtenddienst van zondag 14 oktober staan we stil bij de ontmoeting van Mozes met Jethro in Exodus 18. Mozes krijgt de wijze raad om het volk te vertegenwoordigen bij God en zelf te putten uit die Bron van het levende water. Op deze manier kan Mozes de zware taak van het leiden van het volk Israël door de woestijn aan. De schoonvader van Mozes, Jethro, wordt in Numeri 10 Hobab genoemd. Het thema van de dienst is de wijze raad van de schoonvader van Mozes: God op de eerste plaats.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg
We denken aan allen die zijn geopereerd in de achterliggende weken. We vragen of de Heere verder herstel wil geven. Daarnaast denken we aan hen die de komende periode geopereerd moeten worden. Eind oktober volgt er een operatie voor Ida van Kreuningen, Dukaat 17. De Heere is haar tot een Zon en een Schild.
We leven mee met alle jongeren en ouderen die revalideren in het midden van de gemeente. We bidden de Heere om Zijn kracht naar ziel en lichaam.
Naast lichamelijke nood is er ook veel verborgen leed in de gemeente. We bidden voor alle jongeren en ouderen die met psychische angst, noden en pijn te maken hebben. Dat we met deze zorgen onze toevlucht zoeken bij de Heere, zoals de dichter van Psalm 73: 12 ook heeft gedaan: 'k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten, Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.

Overleden
Op 26 september is Margrietha Kristina Treur overleden. Stien Treur is 86 jaar oud geworden. De familie schrijft op de kaart: Na een afnemende gezondheid, is in haar Heere en Heiland, ontslapen onze lieve zus en tante. In de familiekring de tweede begrafenis binnen drie weken. Een groot gemis is er in het leven van de familie gekomen. Stien Treur heeft in haar leven gewoond op de boerderij aan het Molenland. Na het overlijden van haar broer, heeft ze daar nog jaren geleefd met haar zus Janny, totdat het niet meer ging en Janny naar Nieuwveen moest verhuizen.
De laatste jaren is ze goed verzorgd in Maria-Oord. En toch was er steeds het verlangen om naar huis te gaan. De boerderij. Maar er groeide ook het verlangen naar iets mooiers, als haar aardse tent zal worden afgebroken, om plaats te nemen in het huis niet met handen gemaakt. Deze woorden uit 2 Korinthe 5: 1 hebben ook centraal gestaan tijdens de afscheidsdienst die is gehouden in de Hervormde Kerk te Wilnis. Na deze dienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats naast de Janskerk aan de Kerkstraat te Mijdrecht. We condoleren de zussen, neven en nichten met dit grote verlies. Bij onze hartelijke deelneming betrekken we ook de nabije buren, die veel voor de familie hebben betekend. 

Meeleven in verdriet
We leven mee met Cora en Gert-Jan van Kreuningen met hun gezin, vanwege het overlijden van de moeder van Cora afgelopen woensdag. De Heere ondersteune hen in deze verdrietige weg die ze als gezin moeten gaan.

Meeleven in vreugde
We zijn dankbaar met Corine en Martien van der Schaft en hun wederzijdse ouders voor de geboorte van hun (achter)kleinzoon Finn. Finn is de zoon van Celine van der Schaft en Maurice Hogendoorn. Zondagavond hebben we de ouders, grootouders en overgrootouders in de voorbede gebracht met het gebed om de jonge Finn te vertellen van de Heer Jezus. Over de liefde van God voor jong en oud. De Heere God Die Zijn Zoon gegeven heeft als onze Redder en Zaligmaker. We bidden dat dit jonge gezin mag groeien in geloof, hoop en liefde om daarmee de kleine Finn te omringen in zijn opgroeien. De gelukkige ouders van Finn wonen in Woerdense Verlaat.

Bij de agenda

Bijbelkring
Op 24 oktober gaan we weer verder met het bestuderen van de eerste Petrusbrief. We beginnen met het laatste gedeelte van de brief, vanaf 1 Petrus 4: 12. We zingen, lezen, bidden en spreken met elkaar over het Woord van God. Een christen is op weg naar het einddoel van het leven. Het leven vraagt strijd om in te gaan door de smalle poort en vraagt een levenswandel die bij de smalle weg past. De avond begint om 20.00 uur en we ronden ongeveer 21.30 uur af, Hartelijk welkom in De Roeping.

Open Doors
In zo’n vijftig landen hebben christenen nog steeds geen vrijheid om God te dienen op de wijze die zij verkiezen. In veel landen, zoals China, Noord-Korea, landen in Afrika en de Moslimwereld worden christenen gediscrimineerd en vervolgd. Zij hebben de steun en het gebed van geloofsgenoten in de vrije wereld heel hard nodig. Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Een spreekster van Open Doors zal op 30 oktober 2018 een presentatie in ‘De Roeping’ geven. Zij is er op uitnodiging van het Vrouwencontact. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie, om 20.00 begint de presentatie. De spreekster van Open Doors zal, onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen, over christenvervolging vertellen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed. Iedereen (mannen en vrouwen, jong en oud) is van harte welkom. Er is deze avond een verkooptafel van Open Doors. Een gift voor het werk van Open Doors kunt u deponeren in een giftenpot.

Dagboek ‘Een handvol koren’ 2019
Het GZB-dagboek is ook dit jaar weer te koop bij de boekentafel in de Roeping voor € 10,90 (tijdens de bibliotheektijden). In het dagboek vindt u per dag 2 overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Het dagboek biedt daarnaast leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. Van het aankoopbedrag gaat € 7,00 naar het zendingswerk. Als u de komende tijd op zoek bent naar een leuk en praktisch cadeau is dit dagboek een aanrader.
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

ZOA-Sulawesi
Houdt het nu nooit op? Na Lombok is nu ook het Indonesische eiland Sulawesi opgeschrikt door aardbevingen en een tsunami. De ravage is enorm en de omvang van deze ramp is nog niet duidelijk. Tot nu toe zijn 1400 mensen omgekomen en duizenden zijn gewond. De verwachting is dat dit aantal nog verder op zal lopen. ZOA staat klaar om te helpen zodra het gebied enigszins bereikbaar is. Zodra dat kan wordt gestart met het uitdelen van noodhulppakketten. Daarnaast is er dringend behoefte aan  tenten en warme dekens. Schoon drinkwater en voedsel zijn op korte termijn van cruciaal belang ook met het oog op de hygiëne en het uitbreken van ziekten. De diaconie wil de collecte van 14 oktober voor deze getroffen naaste medemens bestemmen. Houdt het nu nooit op? Laten we bidden tot Hem dat we ook dit in zijn handen mogen leggen en dat Zijn plannen niet falen. Dank voor u meegeven en meebidden.
De diaconie.

Collecten voor Umoja, Kenia 
De collecten van 28 oktober zijn bestemd voor de verschillende projecten die opgezet zijn door Tear in de sloppenwijken van Mathare, Nairobi. In samenwerking met de Redeemd Gospel Church speelt men in op de maatschappelijke hulp die nodig is op gebied van gezondheidszorg, inkomen en voedsel.

Tenslotte
De woorden Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven zullen staat iedere keer boven ons kerkbode stukje. Woorden die in ons persoonlijke leven een grote invloed hebben, omdat we in alles van Hem afhankelijk zijn. Zo ook vorige week na een telefoontje van mijn zus. Wil je naar Apeldoorn komen, want het gaat niet goed met mama en papa. Dan schrik je en ga je op weg. Na een kritieke periode gaat het nu gelukkig beter met mijn ouders, maar de gezondheid blijft nog broos. Hartelijk dank voor het meeleven uit de gemeente. Ook de kerkenraad wil ik hartelijk bedanken dat ze de preekbeurt van afgelopen zondag terug hebben genomen. Ook dank aan broeder Kersbergen dat hij bereid was om op deze korte termijn de dienst over te nemen.
Ds. en gezin Van de Ruitenbeek.
 
terug