Kerkblad 11 november 2018 Kerkblad 11 november 2018

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

14 nov. Kerkenraadsvergadering
15 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag, dia vertoning
16 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
17 nov. Inzamelen Oud Papier
19 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
23 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
25 nov. Koffie drinken na de morgendienst
22 dec. 19.00 uur VBW Kerstevent
 

Jarigen (zie de papieren versie van Ons Kerkblad)

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 16 november via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
Zondag 18 november in de ochtenddienst staan we stil bij één van de grootste gebeurtenissen uit de woestijnreis. De Heere zendt slangen te midden van het volk, omdat ze tegen Mozes en de Heere blijven klagen. Maar er is een weg om te ontkomen aan de toorn van de Heere: Zien op de verhoogde koperen slang. Hier zit een krachtige verwijzing naar de Heere Jezus in, Die voor ons heeft geleden en aan het kruis is gestorven. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.

Meeleven in en rondom de gemeente
(zie de papieren versie van Ons Kerkblad)

Huwelijk

Marco Samsom en Jacqueline van der Leeden gaan trouwen. Op 23 november geven ze elkaar het jawoord. De kerkelijke huwelijksvoltrekking begint om 13.00 uur in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Kockengen (Kerkplein 9). Op de kaart hebben ze de prachtige tekst uit Jeremia 29: 11 gezet: Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. We wensen Marco en Jacqueline die hoopvolle toekomst toe. Zowel op deze aarde en straks op de nieuwe aarde. Fijn dat jullie het huwelijk willen beginnen met de zegen van de Heere. Aan deze zegen is alles gelegen. Marco heeft jarenlang met ons meegeleefd en was een regelmatige bezoeker van de gesprekskring. We wensen jullie een goede tijd in Kockengen.

Nieuwe predikant Veenhartkerk 
We zijn dankbaar dat de vacature in de Veenhartkerkgemeente van korte duur is geweest. Sinds afgelopen zondag heeft deze gemeente weer een eigen predikant in de persoon van dominee Marten van Benthem. Als kerkenraad zijn we bij zijn bevestiging aanwezig geweest en hebben hem Gods zegen toegewenst. We wensen deze predikant en zijn vrouw een goede en gezegende tijd in Wilnis en, als de pastorie weer beschikbaar is, in Mijdrecht.

Bij de agenda

Dorcas Voedselactie

Het verhaal van Dorcas: ‘Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Zo volgen wij Jezus Christus na’. Voor ons de normaalste zaak dat we elke dag voldoende te eten hebben; voor vele mensen in Oost-Europa, Midden Oosten en Afrika helaas heel anders. Nu de koude wintermaanden aanbreken; Laten we omzien naar de allerarmsten en de meest kwetsbaren.

Graag nodigen we u uit om mee te doen met Dorcas Voedsel Actie. Koop een product van het voedsellijstje (dat in de kerk wordt uitgedeeld) en breng dit op vrijdag 9 november naar De Roeping, Kerkstraat 12, Wilnis, tussen 15.00–16.30 uur en 19.00–20.00 uur. Uw hulp is hard nodig, bedankt namens Dorcas, Sjaan den Boer 

Gemeente zijn en koffie drinken.
‘Zullen we snel met elkaar (af)spreken?’ Of: ‘kom je gauw eens een bakkie doen’…Dit zijn wellicht geluiden die u hopelijk wel een keer hoort. Bij deze de uitnodiging voor jong en oud om gezellig eens een bakkie te komen doen. Waar? In De Roeping. Wanneer? Na de dienst van zondagmorgen 25 november. Omdat gemeente zijn zoveel meer is als een samenkomst. Van harte uitgenodigd! 

VBW-Kerstevent 
Zoals in het vorige kerkblad al genoemd is er op 22 december vanaf 18.45 uur een VBW-Kerstevent voor kinderen, ouders en andere belangstellenden. We zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen met flyeren (in week 50, vanaf 10 december) of beschikbaar zijn voor hand- en spandiensten tijdens het event. Kunt u/jij helpen? Mail even naar: of spreek Melane, Renate, Elsemarie of Jopie aan.

Appeltaarten voor Kenia
Om ook bij te dragen aan een kerstmaaltijd voor de mensen in de sloppenwijk van Mathare, kunt u vers gebakken appeltaart bestellen. Een appeltaart van 26 cm kost € 12,50 en 28 cm kost € 15,00. Een berichtje of een belletje naar de familie Meijers en u kunt uw bestelling doorgeven. familie#tmeijers.nl of 0297-283739

Vanuit de Kerkenraad
Ambtsdragerverkiezing; indiening aanbeveling vacature wijkouderling
Zoals bekend heeft broeder Peter Rietveld de beslissing moeten nemen om aan het einde van dit jaar zijn ambt neer te leggen. Om te komen tot de vervulling van deze vacature krijgen alle belijdende leden de gelegenheid hiervoor hun aanbeveling in te dienen. Ieder belijdend lid mag voor deze vacature van wijkouderling één naam indienen. Uw aanbeveling dient u schriftelijk, voorzien van uw eigen naam en adres, in te dienen. U kunt dit doen tot uiterlijk vrijdag 23 november 2018, bij de scriba. Dit kan via de postbus bij De Roeping, via scriba#hervormdwilnis.nl, 

Cora en Antonie Treuren Colombia

‘Beste gemeente Wilnis. Een hartelijke groet uit Bogotá, Colombia. We kijken met veel dankbaarheid terug op de dienst die we samen met drie Colombiaanse gasten in Wilnis mochten hebben. We vonden het bijzonder hoe op deze manier de verbondenheid tussen de gemeente Wilnis en de kerk in Colombia tot uitdrukking kwam. Momenteel leggen we de laatste hand aan het boek dat n.a.v. een onderzoek naar Bijbelse Gerechtigheid is ontstaan. We zijn dankbaar dat we meer dan 50 mensen met veel verschillende nationaliteiten en achtergronden hebben mogen interviewen. Onder hen bevinden zich onder andere slachtoffers en daders van conflicten, theologen, professionals in de economie, rechten en de politiek. Deze rijkdom aan informatie zijn we aan het vastleggen en gebruiken we ook om negen geplande conferenties vorm te geven. Deze conferenties hopen we volgend jaar op verschillende plekken in Colombia te houden met afgevaardigden van lokale kerken. Zou u willen bidden voor goede ontmoetingen en gesprekken tijdens deze conferenties zodat de kerk meer kan laten zien van Gods gerechtigheid in de maatschappij? Wij wensen u Gods zegen toe: bendiciones y un saludo cordial. Cora en Antonie Treuren’.

Graag brengen wij de Najaarszendingscollecte van aankomende zondag 11 november voor Cora en Antonie Treuren onder de aandacht. Want mede dankzij uw betrokkenheid zijn er al meer dan 20 diaconale programma's in Colombia gestart en is er het verlangen dat dit werk zich mag verdiepen en uitbreiden. 
Commissie voor Zending en Wereld Diaconaat

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet.

MvdR vdm

terug