Boekentafel

Boekentafel
Elke vrijdagmiddag tussen 15.00 en 16.30 uur en op de laatste vrijdag van de maand is er ook van 19.00-20.00 uur de boekentafel.

Dit is een onderdeel van de Evangelisatiecommissie van onze Hervormde gemeente. De trouwe klanten weten wat we in huis hebben. Wij nodigen iederéén uit om nog, of weer eens een keer te komen kijken. We hebben veel verschillende soorten bijbels in de Herziene Staten-vertaling, maar ook kinderbijbels, kinderdagboeken, leuke kinderboekjes en dagboeken voor volwassenen. Verder ook pastorale boeken, CD’s en DVD’s en heel veel verschillende soorten kaarten.
U kunt alle boeken die in de handel zijn bij ons bestellen. Sinds 1 januari 2014, worden de boeken en CD’s etc. niet meer direct besteld bij de
IZB, maar bij boekwinkel “van A tot Zending” in Putten.
(website : www.kameel.nl.)
Van de winst op verkopen aan boekentafels komt een deel ten goede aan het werk van de IZB, de Inwendige Zendings Bond.

Ook kunt u bij ons terecht voor uw collectebonnen. ’s Middags zijn wij daar speciaal voor aanwezig. Tevens is de bibliotheek dan geopend.
Bovendien is er de mogelijkheid om postzegels bij ons te kopen. Hiervan is de opbrengst voor Woord en Daad.

Met vriendelijke groet,
Ada Strubbe, Nel Vermeij en Gerda Treur.
Contactpersoon :
Ada Strubbe, telefoon 0297-254272
E-mail : strubbe.ada#gmail.com
 
 
Bibliotheek Lektuurkeus Bibliotheek Lektuurkeus
Sinds 2 november 1994 is er in het gebouw De Roeping een Christelijke bibliotheek. In onze bibliotheek worden de boeken vooral gekozen op grond van hun inhoud. Deze inhoud is afgestemd op de kerkelijke achtergrond van onze leners. Zij zijn daardoor een aanvulling en een tegemoetkoming in de boekenwens die bij mensen met een kerkelijke achtergrond leeft.
De doelstelling van de Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus is het beschik-baar stellen van goede en positief christelijke informatie t.b.v. gemeente-leden en andere belangstellenden. En het bieden van verantwoorde ontspanningslektuur.


Aanschaf nieuwe boeken:
De laatste jaren hebben wij een groot aantal nieuwe boeken aangeschaft zowel voor kinderen als voor volwassenen, op de bibliotheek hangt een lijst en is er een aparte kast ingericht voor deze boeken. Een aantal nieuwe series zijn aangeschaft of compleet gemaakt. Heeft u suggesties of een boek dat u graag in de bibliotheek zou zien geef het ons gerust door.

Bibliotheekbezoek:
Wat wij alleen zo jammer vinden is dat er steeds minder lezers onze bibliotheek bezoeken, graag zouden wij weten hoe dit komt, zijn de boeken die wij aanschaffen niet de juiste boeken en gaat uw interesse uit naar andere boeken of is er een andere reden ?? Mocht u denken dat wij op het verkeerde spoor zitten, om welke reden dan ook, laat het ons ook weten, misschien kunnen we er met elkaar weer een bloeiende bibliotheek van maken !!!

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers/sters. Wie heeft er zin en tijd ons te komen helpen?
De medewerkers op dit moment zijn: Mevrouw W. de Graaf-van Drie, Pieternel Kool, Nel van Leeuwen, Anneke van der Linden, Nel Verburg en Geertje van der Vliet, Renee Meijers.

Openingstijden:
Elke vrijdagmiddag tussen 15.00 en 16.30 uur en op de laatste vrijdag van de maand zijn we ook open van 19.00-20.00 uur. Gelijktijdig is er dan ook boekentafel waar u kerkbonnen, kaarten, Bijbels, dagboeken en nieuwe boeken kunt kopen.

Uitleenvergoedingen:
Deze zijn als volgt:
kinderen van de basisschool mogen vanaf 1 februari 2015 gratis boeken lenen, ze mogen gedurende 3 weken 3 boeken gratis thuis hebben, willen ze een boek langer houden betalen ze 25 eurocent per boek per week
na de basisschoolleeftijd vragen we vanaf 1 maart 25 eurocent per boek per week. Wij moeten 11 cent per uitgeleend boek afdragen aan de Stichting Leenrecht.

Abonnement/strippenkaart:
Het is mogelijk om een zogenaamde strippenkaart te kopen à € 5,00 waar de uitleenvergoeding dan steeds op wordt afgestempeld.
Ook is er de mogelijkheid om een abonnement te nemen.
Dit kost € 30,00 per jaar. Heeft u een abonnement dan mag u hiervoor 3 boeken thuis hebben. Het abonnementsjaar loopt vanaf 1 februari t/m 31 januari van het volgende jaar. Als u uw abonnement onverhoopt op wilt zeggen moet dit voor 31 januari gebeuren.

Herinneringen:
Heeft u een boek langer dan 6 weken in uw bezit dan krijgt u een herinnering toegezonden. Mogelijk dat u dan bent vergeten het boek in te leveren, waardoor wij het niet aan anderen kunnen uitlenen.


Namens het bestuur
Pieternel Kool-Krul
 
Collectebonnen Collectebonnen
Bij de boekentafel zijn zoals u al gewend bent, de collectebonnen te krijgen. Wanneer u echter niet in de gelegenheid bent om collectebonnen op te komen halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.
0297 – 25 42 72 of mail:strubbe.ada#gmail.com
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij u komen.

Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn
zijn als u de aankoopdatum er bij vermeldt. Dat is voor de administratie en stuk makkelijker. Het IBAN is:
NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis.