Kerkzegel Kerkzegel
Wellicht weet u, dat in de vorige eeuwen edelen en steden hun eigen wapen hadden en daar soms rechten aan verbonden waren. Rechten van de adel en stadsrechten. Ook een teken van herkenning, met name als rechten moesten worden verdedigd. 

In de kerk kent men ook zoiets, een zogenaamd kerkzegel. Niet om mee te vechten natuurlijk maar wel als herkenbaar teken. Je zou kunnen zeggen dat het kerkzegel het huidige logo is.

Het kerkzegel van de hervormde gemeente Wilnis is nog niet zo oud. Een paar jaar geleden hebben we dit gekregen van Dr. J.H. van de Bank. Hij is o.m. deskundige op het gebied van kerkzegels en heeft onze gemeente in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum dit zegel geschonken. Dr. van de Bank heeft rond 1970 de hervormde gemeente gediend als predikant en goede banden zijn gebleven. Naar een idee van Dr. van de Bank is het kerkzegel ontworpen door de heer Felder uit Bennekom, en na enige jaren uitwerken is het nu officieel bekrachtigd en overhandigd. 

Kijkend naar het zegel is een "lelie" (Latijn:lilium) zichtbaar hetgeen verwijst naar de Latijnse vertaling van Jesaja 35 vers 1 waar staat ("De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en) en de wildernis (zal zich verheugen, en) zal bloeien als een roos: Solitudo florebit ut lilium Wildernis is een zinspeling op de betekenis van de naam "Wilnis" zoals die naam ook onder andere wordt verklaard in het boek "Van Wildernis tot Ronde Venen" van de schrijvers drs. A. Bloed, Dr. L. Mur en H.W. van Soest, 1984. Een van de betekenissen van solitudo is woestenij/wildernis; en van wildernis komt Wilnis.

Een logo / kerkzegel waar dus meer achterzit dan je denkt. Al onze uitgaven en ons briefpapier zijn voorzien van dit zegel en uiteraard is deze site hierbij inbegrepen. Bij verder lezen veel leesgenoegen toegewenst.
terug