Preekbeurten 1e helft 2019 Preekbeurten 1e helft 2019
Onder Informatie/ Downloads zijn de preekbeurten van komende maanden in te zien. En wel tot halverwege 2019. Dit alles natuurlijk DV. en onder voorbehoud (!) van wijzigingen. U kunt dit ook kopiëren en op uw eigen computer plaatsen. Rooster inzien: Hier klikken. Lees ook altijd het kerkblad en/of kijk op de website voor de laatst bekende gegevens.
terug