corona gedicht corona gedicht
De mens is in de war.

Hoe zal het ons vergaan? Geen vertrouwen meer in overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu, die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen maar ja die gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek. Komt het nog of Is dit al de piek?

Ziekenhuizen overvol, te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg en wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom, de winkels dicht of leeg.
De beurzen staan dik in het rood, de hele economie raakt uit het lood.

Het hele land ligt stil. Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken? Want wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders? Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen. Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten nu toch gaan beseffen dat we de hoofden omhoog te moeten heffen?

Want in de hoge hemel, dáár zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven en laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand. Het hele mensdom, van land tot land.

Ontferm U over deze aarde en vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood ons Zijn reddende genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen, dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart, te kunnen schuilen aan Uw vaderhart.

 

terug