Liturgie zondagmorgen 13 maart 2022 Liturgie zondagmorgen 13 maart 2022
Voorzang: Psalm 117
Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: WK Psalm 23a: 4, 5
Lezing van het 1ste gedeelte van het formulier
Zingen: WK lied 324: 2, 3
Gebed
Schriftlezing: Marcus 14: 1-11
Tekst: Marcus 14: 8
Zingen: Psalm 84: 5 
kindermoment
Zingen: WK kinderlied 605
Preek: Jezus gezalfd als voorbereiding
Zingen: Psalm 73: 12
Korte introductie/presentatie van het werk van Peter en Riek
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 133
Zegen

Kindermoment en korte introductie vinden plaats door Peter en Riek voor in de kerk
 
terug