Liturgie zondagmorgen 27 maart 2022 Liturgie zondagmorgen 27 maart 2022
Voorzang WK 112
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 72 : 1, 2
Tien woorden
Psalm 51 : 1, 2 (nieuwe berijming)
Gebed
Schriftlezing: Markus 15, 1-15
Psalm 35 : 5, 7
Prediking (kerntekst Markus 15, 2)
Psalm 118 : 8
Dankgebed, voorbeden 
Psalm 145 : 2
Zegen
terug