Liturgie Zondagavond 27 maart 2022 Liturgie Zondagavond 27 maart 2022

Voorzand. WK 153:1, 7

Votum en groet 

Psalm 17: 3,4 

Geloofsbelijdenis

Psalm 22: 14 (Weerklank-berijming)

Gebed 

Bijbellezing Lucas 22 vers 24-34 

Psalm 130: 1,4 

Preek met als thema: ‘Gedragen door Jezus’ voorbede’ 

Psalm 56: 4,5

Dankgebeden 

Zegen Psalm 56: 1,6 

Zegen 

terug