Liturgie Zondagavond 24 april 2022 Liturgie Zondagavond 24 april 2022

Voorzang: Psalm 61: 3 en 7

Zingen: Psalm 42:1

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 42:2

Gebed

Schriftlezing: psalm 42 en 43

Collecte

Zingen: Psalm 42: 3 en 5

Preek

Zingen:  Psalm 43: 4 en 5

Dankgebed

Zingen: Als een hert Weerklank 421

Zegen: Ontvang dan nu de zegen van de Heere en g

Zingen: Psalm 42:1

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 42:2

Gebed

Schriftlezing: psalm 42 en 43

Collecte

Zingen: Psalm 42: 3 en 5

Preek

Zingen:  Psalm 43: 4 en 5

Dankgebed

Zingen: Als een hert Weerklank 421

Zegen: Ontvang dan nu de zegen van de Heere en g
 

Zingen: Psalm 42:1

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 42:2

Gebed

Schriftlezing: psalm 42 en 43

Collecte

Zingen: Psalm 42: 3 en 5

Preek

Zingen:  Psalm 43: 4 en 5

Dankgebed

Zingen: Als een hert Weerklank 421

Zegen

terug