Liturgie zondagmorgen 1 mei 2022 Liturgie zondagmorgen 1 mei 2022
-             Voorzang Psalm 66: 8 en 10 (OB)
 
-             Votum en groet
     
              Psalm 43: 1 en 4 (OB)
 
-             Wet des HEREN
 
-             Lied 487 (Weerklank)
   
-             Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
 
-            Schriftlezingen:                             1 Romeinen 5: 1 – 11
                                                                        2 Openbaring 21: 1 - 8                    
                                                                                    
       -    Tekstlezing: Romeinen 5: 7 -9
 
             Kindermoment 
 
             Psalm 124: 1 en  4 (OB)
 
-            Prediking
 
-            Psalm 86: 6 en 8 (OB)
 
-            Dankgebed en voorbeden
 
-            Psalm 116: 1, 8,9 en 10 (Weerklank). 
 
-            Zegen

 
terug