Liturgie Zondagavond 1 mei 2022 Liturgie Zondagavond 1 mei 2022
Voorzang: WK Psalm 67: 1
 Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: Psalm 116: 1, 3
Belijdenis
Zingen: Psalm 86: 6, 9
Gebed
Schriftlezing: Richteren 6: 11 – 21 en 2 Korinthe 12:7 – 10. 
Tekst: Richteren 6: 18; Zondag 45 V&A 117c.
Zingen: Psalm 18: 9, 10
Preek: Niet tegen dovemansoren
Zingen: Psalm 37: 2, 3
Dankgebed en voorbede
Zingen: WK lied 473: 1, 2
Zegen

 
terug