Liturgie zondagmorgen 8 mei 2022 Liturgie zondagmorgen 8 mei 2022
Voorzang: WK lied 364
Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: Psalm 84: 1, 5
Wetslezing
Zingen: WK Psalm 65a: 2, 3
Gebed
Schriftlezing: Psalm 81
Tekst: Psalm 81: 11 
Zingen: Psalm 95: 3, 4
Preek: De Bevrijder spreekt
Zingen: Psalm 81: 11, 12, 13
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 3: 2
Zegen
 
terug