Liturgie Zondagavond 12 juni 2022 Liturgie Zondagavond 12 juni 2022

Welkom en afkondigingen

Voorzang: Psalm 89 : 1

Stil gebed, votum en bemoediging

WK Psalm 111 : 1, 4, 6

Geloofsbelijdenis

: Psalm 150 : 1, 3

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 8

  Psalm 95 : 2, 3, 4

Verkondiging

WK Lied 452 : 1, 2, 5 ( Lof zij de Heer)

Dankgebed en voorbede

Collecte

staandePsalm 72 : 1, 3, 10, 11

Heenzending en zegen

terug