Liturgie Zondagavond 19 juni 2022 Liturgie Zondagavond 19 juni 2022

Voorzang: WK lied 421
 
Stil gebed, votum en groet
Psalm 146: 3, 4
Verkort formulier
Voorbereiden van de tafel: WK lied 454: 4, 5 
Afsluiten van de tafel: Psalm 136: 24, 25
3de gedeelte van het formulier
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 8: 26- 39
Tekst: Romeinen 8: 26-39
WK Psalm 44a: 1
Preek met als thema: Dankbaar voor en door Gods hulp
Psalm 139: 4, 10
Wetslezing
Psalm 72: 7
Dankgebed 
WK lied 453
Zegen
terug