Geen gebedskring..

Geen gebedskring..
Gebedspunten zijn voor:
 • onze “overheid” op allerlei niveau;
 • Door “Corona besmette” en andere erg zieke mensen;
 • De kanslozen en armen over de hele wereld, die in het grootste gevaar verkeren
 • Stichtingen die zich hiervoor inspannen en de geldstroom zien opdrogen
 • het personeel in de “zorg” op allerlei niveau, maar bovenal zij die in direct contact zijn met patiënten;
 • Leidinggevenden die keuzes moeten maken als de voorzieningen schaars worden;
 • Ouders met schoolgaande kinderen;
 • Leerkrachten die zich in bochten wringen hoe de leerstof uit te kunnen delen
 • Zij die verplicht thuis moeten blijven, vanwege voorzorgsmaatregelen op het werk en zij waarvan het bedrijf (gedeeltelijk) is gesloten;
 • De huwelijken / relaties die in deze omstandigheden op de proef worden gesteld;
 • De geestelijk verzorgers / voorgangers en oudsten!!!;
 • Nabestaanden die geen afscheid van hun geliefden kunnen nemen / rouwenden.
Bid ook om een cordon van beschermengelen om de vluchtelingenkampen!!!!
Maar bid ook voor (met name de arme) mensen in landen, waarvan sprinkhanen hun eten (de oogst) hebben opgegeten
 
terug