Kerkblad 10 Juni 2020 (digitaal) Kerkblad 10 Juni 2020 (digitaal)
Privacy gevoelige gegevens zijn hier uit verwijderd

KERKDIENSTEN


Zondag 14 juni
10.00 uur: Ds. J.E. de Groot, Ede
Voorzang: Gebed des Heeren : 9 (Schoolpsalm)
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
Voorzang: Ps. 119 : 37 en 45
Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

Zondag 21 juni
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
Voorzang: WK Ps. 107 : 1, 2 en 3
18.30 uur: Ds. P. Nagel, Loenen ad Vecht
Voorzang: WK 445
Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Mercy Ships.

Zondag 28 juni
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
Voorzang: Morgenzang : 3 (Schoolpsalm)
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
Voorzang: WK Ps. 107 : 4 en 5
Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Voedselbank.

Agenda (Voor alles geldt D.V., vesper en sing-in worden online uitgezonden vanuit de kerk)
2 t/m 28 juni                          Fietspuzzeltocht CZWD
12 juni            15:30              Huwelijk Robert en Deborah
13 juni                                   JV activiteit en ALV
17 juni            19.15 uur         Vesper
19 juni            19.30 uur         Sing-in
24 juni            19.15 uur         Vesper
26 juni            19.30 uur         Sing-in  
29 juni            20.00 uur         Aannemingsavond
06 juli             19.30 uur         Gebed voor de Venen in ‘De Roeping’

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus (weer geopend!)
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen
16 juni (1931): Mw. M.K. Vlug, Mw. van Wieringenplein Mijdrecht
16 juni (1929): Mw. J. Samsom-Kool, Herenweg
21 juni (1936): Mw. A. van Vliet-Turkenburg, Hofland Mijdrecht
24 juni (1943): Mw. A.J.H.M. Hartman, Burg. van Trichtlaan
25 juni (1938): Mw. E. Immerzeel-Kroon, Raadhuisstraat
04 juli (1941):  Dhr. K. Rijneveld, A.C. Verhoefweg Mijdrecht

Huwelijksjubileum
Op 24 juni zijn 50 jaar getrouwd: Dhr. G.M. Kool en Mw. P.J. Kool-Krul.
Op 2 juli zijn 55 jaar getrouwd: Dhr. A. Vis en Mw. L. Vis-Aalbers.Bij de diensten

Op zondag 14 juni staan we opnieuw stil bij de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop. In de avonddienst leggen we dit keer de nadruk op het doopwater, waarbij de betekenis van het gewassen zijn met het bloed en de Geest van Christus centraal staat. We lezen Mattheüs 3:13-17 en 1 Petrus 3: 2-21. Daarbij lezen we ook V&A 70-73 uit de Heidelbergse Catechismus.
Op zondag 21 juni starten we met de geschiedenissen van de profeet Elisa. De centrale vraag die gesteld wordt in de dienst is: Wat is Gods roeping Elisa en ons waard? We lezen met elkaar uit 1 Koningen 19: 13-21 en 2 Koningen 2: 1-12.
Op zondag 28 juni vervolgen we in de ochtenddienst de Schriftlezing uit 2 Koningen 2, vanaf vers 13 t/m 25. Elisa is gehoorzaam aan de opdracht van de Heere, nadat hij de mantel van Elia heeft opgepakt. Elisa is bereid om de Heere te volgen in zijn leven. Het begrip navolging zal centraal staan tijdens de preek.
In de avonddienst van zondag 28 juni maken we een begin met de betekenis van het sacrament van het Heilig Avondmaal. We lezen de instellingswoorden van de Heere Jezus uit Mattheüs 26: 26-28. Daarbij lezen we gedeelte uit Hebreeën 10, waarbij de relatie tussen Christus’ unieke offer en de zelfovergave van en de gelovige aan het Avondmaal wordt gelegd. We lezen daarbij V&A 75,76 en 78-80 uit de Catechismus. Het thema van de dienst is: Kruisverbinding met de Opgestane.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg
We leven mee met Dirma Kok, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor onderzoek. Deze week ontvangt ze verdere uitslagen en zal er hopelijk meer duidelijkheid komen m.b.t. de meningeoom. We bidden om gunstige uitslagen en een gezegende behandeling. We bidden voor haar, haar man Richard en de kleine Tijmen.
We danken met mw. Mies Leeflang, die weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Na een val en een inwendige bloeding was ze erg verzwakt. Na een periode van diepe dalen klimt ze nu langzaamaan weer op uit het dal. We bidden om kracht om weer verder aan te sterken.
We denken aan mw. Nel Verburg, die revalideert in Maria-oord. We danken de Heere dat Nel langzaam maar zekere herstelt van de heupoperatie. We bidden dat ze snel verder herstelt en dat ze haar plaats weer thuis in kan innemen bij haar man Nanne.
We danken met Nico Oudshoorn, die goede berichten heeft ontvangen na de kuren die hij heeft gehad. We zijn de Heere dankbaar dat hij genezen is verklaard. We wensen hem, samen met zijn gezin, een gezegende tijd onder de beschermende vleugels van de Heere.

Overlijden
Op de avond van de 1ste Pinksterdag, 31 mei 2020, is overleden Trijntje van der Waay-van Leeuwen. Mw. Van der Waay is 97 jaar oud geworden. Tiny was sinds 12 juli 1995 weduwe van Jan van der Waay. Mw. Van der Waay heeft de laatste periode van haar leven gewoond in Zuiderhof in Vinkeveen. Tot vorig jaar woonde ze vele jaren aan de Christinastraat en daarvoor aan de Oudhuijzerweg. De familie schrijft op de kaart: Dankbaar voor alle liefde en zorg die wij tijdens haar leven van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat de Heere tot Zich riep onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi. Voor de familie is er nu een lege plaats gekomen, waarbij de herinneringen aan haar een plekje mogen krijgen in hun leven.
De begrafenis heeft donderdag 4 juni, i.v.m. de coronamaatregelen, in besloten kring plaats gevonden. Voorafgaand was er een dankdienst voor haar leven, waar de woorden uit Johannes 15:5 centraal hebben gestaan. De Heere Jezus zegt: Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
Het correspondentieadres van de familie is: Johanna van Leeuwen-van der Waay, Burg. Van Trichtlaan 146 (3648 VK), Wilnis.

Openbare belijdenis van het geloof
In maart hebben we de namen vermeld in Ons Kerkblad van de drie jongeren die in het midden van de gemeente openbare belijdenis van het geloof willen afleggen. Door de coronacrisis is de belijdenisdienst uitgesteld en heeft ook de belijdeniscatechese stil gelegen. We zijn nu weer gestart en werken toe naar de aannemingsavond op 29 juni. De jongeren die belijdenis van het geloof willen afleggen zijn:
  • Cornelis Theodorus Pieterse, Woerdense Verlaat.
  • Arie Vermeij, Woerdense Verlaat.
  • Janna Florine Vermeij-Bogaard, Woerdense Verlaat.
We wensen Koen, Arie en Jantine van harte Gods zegen op hun voorgenomen ja-woord. De belijdenisdienst vindt nu plaats op zondag 12 juli 2020.

Eindexamens
Vorige week donderdag 4 juni was aangewezen als het landelijk feestmoment waarop eindexamen­scholieren kunnen vieren dat ze geslaagd zijn. In het midden van de gemeente kon de vlag uit bij verschillende scholieren. We danken met de geslaagden in de gemeente: Gido Drost, Levi Kool, Guust van Kreuningen, Karina Rietveld, Marije Vonk Noordegraaf, Cees vermeij en Leonie van Zutphen.
We denken aan de jongeren die nog een mogelijkheid tot een herkansing hebben. We wensen jullie veel sterkte toe bij de laatste loodjes en zet ‘m op!

Bij de agenda

Promotie VBW – wilt u helpen?
In het vorige kerkblad las u dat de VBW deze zomer via de livestream aangeboden zal worden.
Om mensen met (klein)kinderen hierop te attenderen, gaan we net als andere jaren huis aan huis een flyer verspreiden. We zoeken mensen die in week 28 (week van 5 juli) een wijkje willen lopen. Bent u beschikbaar, meld u dan via vbwwilnis@gmail.com of bel naar 06-83577287.
Bij de Solitudo van begin juli wordt een poster van de VBW gevoegd. Door deze poster op te hangen, voor het raam, op de deur of op een andere plaats, kunt u helpen om de VBW te promoten. Omdat de VBW online is, kunnen misschien juist wel meer kinderen dan anders meedoen. Dus ook als u niet in Wilnis woont, heeft het zin om de poster op te hangen. Fijn als u ook op deze manier betrokken wilt zijn!

Vespers
In de maand juni willen we nog een aantal Vespers verzorgen op de woensdagavond om 19.15 uur. Dat betekent dat we op 24 juni de laatste vesper hebben. We lezen in deze maand nog enkele hoofdstukken uit het troostboek Openbaring. Velen van u hebben genoten van het orgelspel door Leonard, velen zijn bemoedigd door de gedichten door Siem en velen zijn getroost vanuit Gods Woord. We willen ook Christiaan, Matthias en Arwin hartelijk bedanken voor hun inzet om de uitzendingen in goede banen te leiden.

Vanuit de Kerkenraad
De laatste weken van mei is veel aandacht besteed aan het tijdig kunnen opleveren van het gebruiksplan om vanaf 1 juni weer beperkt kerkbezoek mogelijk te maken. Dit alles is gebeurd in goede en nauwe samenwerking met de koster. Het gebruiksplan is te vinden op onze website.
Nadat op  1 juni al een start was gemaakt  met een “1.5 meter dienst” vanwege het afscheid van de kinderen van de basiscatechese, was het afgelopen zondag zover: de eerste ochtend- en avond eredienst met een beperkt aantal bezoekers op 1.5 meter. Wel wennen dat er niet meegezongen kan worden door de gemeente, maar dankzij zangers voorin de kerk kan de lofzang vanuit Gods huis gaande gehouden worden en doorgaan! We danken de Heere voor de mogelijkheden die er, ondanks alle beperkingen, zijn!

Naar de kerk
Wilt u of jij ook een dienst in de kerk bijwonen, mail dit dan naar de scriba (scriba@hervormdwilnis.nl ) of bel /app in de avonduren naar het onderaan bij adressen vermelde telefoonnummer. Graag aangeven om hoeveel personen het gaat, voor vrijdag ‘s avonds 18.00 uur.

Solidariteitskas en abonnementsgeld Ons Kerkblad
Inmiddels heeft u, als het goed is, de acceptgiro voor de Solidariteitskas en de rekening voor betaling van het abonnementsgeld in uw brievenbus gevonden. Als u al betaald heeft: Hartelijk dank! Als u nog niet betaald hebt, dan graag zo spoedig mogelijk. Betaling kan ook via de kerkgeld app. Bij voorbaat dank!

Tenslotte
We zijn dankbaar dat er weer gezinnen in de kerk zaten op 2de Pinksterdag en afgelopen zondag. Fijn om de kinderen en de jongeren weer voor ogen te zien. Maar er waren ook anderen die maanden niet in de kerk zijn geweest. Fijn om elkaar weer te ontmoeten in de kerk.
We wensen iedereen, ook als u (tijdelijk) niet in de kerk kunt of durft te komen, van harte Gods zegen toe.
Ds. M. van de Ruitenbeek

Adressen
Predikant: Ds. M. van de Ruitenbeek, tel. 776752 email: predikant@hervormdwilnis.nl  Scriba: Dhr. D. Stam, tel. 06-25491646 email: stamdick@xs4all.nl Internetsite: www.hervormdwilnis.nl  contactpersonen psycho pastorale begeleiding: Mw. L.B. Grünbauer (leny@grunbauer.nl) tel. 288250.
Abonnementenadministratie ‘Ons Kerkblad’: Mevr. Anneke van Leeuwen,  tel. 281178. E-mail: aalesenanneke@gmail.com Koster: Dhr. C. van der Linden, tel. nr. 272889, tel. kerk: 06-16640634 Rek.nr diaconie: NL17RABO0373710194

 
terug