Kerkblad 12 juni 2022 Kerkblad 12 juni 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 12 juni

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 81 : 12 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Elsemarie Mur, Oscar Vis

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Dhr. J. Kroon, Barneveld

Voorzang: Ps. 89 : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 19 juni

Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 393 : 1, 4 en 8

Kinderoppas: Annet Meijers, Tamara Mur

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 421

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. St. Chris/St. Voorkom.

==============

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

13 juni 19.30 uur Gebed vd Venen in ’t Kruispunt te Mijdrecht

15 juni  19.30 uur Censura Morum

15 juni 20.00 uur Bezinningsavond HA

17 juni 19.30 uur Nacht van Gebed

23 juni 20.00 uur Ring Breukelen over Jeugdwerk in De Rank

05 juli         19.45 uur   Kerkenraadsvergadering

12 t/m 15 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 17 juni 2022 (Let op: dit kerkblad geldt voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen. zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 12 juni is de voorbereiding op de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. We lezen het 1ste gedeelte van het Avondmaalsformulier om te ontdekken dat we de zaligheid buiten onszelf moeten zoeken. We worden door de Heilige Geest gewezen op de Heere Jezus Christus. Dit lezen we ook in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Tijdens de voorbereidingsdienst lezen we vers 1 t/m 11 uit hoofdstuk 8.

Op zondag 19 juni is de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. We doen het op dezelfde manier als de achterliggende periode. In de ochtenddienst lezen we Romeinen 8: 12 t/m 25.

In de avonddienst is er opnieuw de mogelijkheid om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal en aansluitend is er de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. We lezen dan Romeinen 8: 26 t/m 39.

Meeleven in en rondom de gemeente

We leven mee met Mevr. J. Schippers-Robbers, Burg de Voogtlaan, die in het ziekenhuis te Purmerend is opgenomen. Ze is op haar hoge leeftijd gevallen en ze ondergaat op het moment van schrijven onderzoeken. We bidden of de Heere Zich over haar ontfermt.

We zijn met Cees en Janny Broere, Burg van Trichtlaan, onze Hemelse Vader heel dankbaar dat de operatie van Cees geslaagd is en bidden om een goede revalidatie. God alleen de eer voor Zijn werkende en sterkende hand.

We leven mee met allen die dagelijks te maken hebben met pijn, met beperkingen en achteruitgang in de gezondheid. Dan kan het leven zwaar zijn. Juist op die momenten als het echt niet meer gaat. We mogen dan de Heere aanroepen, dag en nacht.

We denken aan allen met grote zorgen in de familiekring. Wat doet het pijn als kinderen en/of kleinkinderen lijden. Daar zijn geen woorden voor te vinden en kunnen we niets anders dan stil zijn. In de stilte de Heere zoeken en alleen van Hem een heilrijk lot verwachten (Psalm 62:1).

Bij de agenda

Censura Morum

In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op zondag 19 juni wordt op woensdag 15 juni Censura Morum gehouden in de consistorie van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Na het Censura Morum is er in De Roeping Bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. We starten om 20.00 uur en we ronden af om 21.00 uur. We luisteren naar een inleiding en we gaan daarna weer in groepjes met elkaar in gesprek. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 19 juni zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Evenals de voorafgaande vieringen zal dit plaatsvinden in de banken, dus niet aan de tafels. De diakenen geven hierbij per bank aanwijzingen voor het ophalen van brood en bekertjes wijn. Er is zowel in de ochtend- als in de avonddienst gelegenheid deel te nemen.

Heilige Doop

Het duurt nog even, maar we willen nu vast melden dat op zondag 10 juli in de ochtend een doopdienst staat gepland.

Christenvervolging: wat doet dat met je?/doet het jou wat?

Wij nodigen u/jullie uit voor de ‘Nacht van Gebed’: bidden voor vervolgde christenen. Dit n.a.v. gebedsitems met video en inleidingen aangedragen door Open Doors. Over vervolgingen kun je op You Tube iets zien over de situatie van onze broeders en zusters: www.youtube.com/results?search_query=vervolgde+christenen. Aan hun situatie kunt u/jij op deze avond iets doen, want in de Bijbel staat dat bidden helpt. Dat Woord is nog steeds waar! Kijk eens op: www.biddenhelpt.net/. Ook leren wij van vervolgde christenen: van hun getuigenis. Maar .. ga eens in hun schoenen staan, schoenen van geloof in de boodschap van verlossing van een slecht geweten, omdat Hij uw/jouw schuld al heeft weggedragen en de overwinning heeft behaald bij de opstanding. Kom, bid met ons! Op 17 juni vanaf 19:30 uur in ‘De Roeping’ tot 02:00 uur. En ontvang zegen. Voor versnaperingen wordt gezorgd. Werkgroep Gebed voor de Venen

Uitnodiging Ringbijeenkomst (gemeenten uit de voormalige classis Breukelen) met als thema: ‘Jeugdwerk is geen eiland’

Op welke manieren kan de kerk als geheel om de nieuwe generatie heen staan? In een interactief programma behandelt Corjan Matsinger de valpartij van Eutychus (Handelingen 20) en talloze manieren om relaties met en onder kinderen en jongeren te versterken. We bespreken deze avond diverse inzichten vanuit onderzoeken en good-practices verhalen die vragen om een vertaalslag naar de praktijk van het eigen gemeentezijn. Corjan Matsinger is vader van vier jongeren (13-21), eigenaar van Young & Holy, docent godsdienst en religieus trendwatcher. Hij schreef diverse boeken over de plek van jongeren in de kerk en is een veelgevraagd spreker en trainer. www.youngholy.nl  Van harte welkom aan alle jeugdwerkers, gemeenteleden uit de vele kerken in de omgeving en andere geïnteresseerden! Als we nadenken over het jeugdwerk dan gaat het ook over de kerk van de toekomst. Een thema dat ons allemaal aan het hart gaat. We kijken uit naar een inspirerend samenzijn en mooie ontmoetingen op donderdag 23 juni om 20.00 in de Rank, Prins Bernardlaan 2 in Mijdrecht. Namens de Protestantse gemeente Mijdrecht,

ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen

VBW 12 t/m 15 juli 2022 | medewerkers gezocht

Zondag 5 juni na de ochtenddienst is een overzicht uitgedeeld van VBW-vacatures die er nog zijn. Misschien heb je het gemist maar ben je wel beschikbaar om een bijdrage te leveren. Heel graag! Er zijn nog veel mensen nodig vooral voor de ochtend- en middagprogramma’s. Maar ook voor het bakken van pannenkoeken. Bel of app even naar 06-54706241 als je nog vragen hebt. Mailen kan ook naar: vbwwilnis#gmail.com. Op deze manier kun je ook je beschikbaarheid doorgeven. Het is ook erg leuk om je maatschappelijke stage bij de VBW te doen. Neem tijdig contact op om het te regelen. Hartelijke groet van het VBW-team

Teenevent

De voorbereidingen voor het teenevent zijn alweer in volle gang! Vanaf 12 t/m 15 juli kunnen jullie ons weer vinden in het speelwoud. We hopen jullie daar weer te zien! Op 15 juli, dat is de vrijdagavond, hopen wij weer een sportavond te organiseren voor de hele gemeente. Meer informatie hierover volgt nog, maar noteer de datum alvast in uw en jouw agenda! Dan zijn wij voor één avond ook nog op zoek naar materialen. Heeft u stukjes stof, stukjes hout, stokken of spijkers liggen en doet u hier helemaal niks mee? Wij kunnen het dan goed gebruiken! Mail dan even naar teeneventwilnis#gmail.com of stuur een appje naar Janita van de Ruitenbeek (06-25404462). Alvast bedankt!

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag

De op Hemelvaartsdag gehouden fietspuzzeltocht is een gezellig succes gebleken! Ongeveer 100 fietsers gingen ondanks de wind de uitdaging aan om al puzzelend de route te vinden en onderweg de vragen te beantwoorden. Op het eindpunt werden weer 46 routebladen ingeleverd.

Hiervan waren er 24 goed ingevuld en werd een winnaar uitgeloot. De winnaar bleek uit Edam te komen, maar gelukkig in Mijdrecht te logeren zodat daar een slagroomtaart bezorgd kon worden. De opbrengst van €392,- komt ten goede aan stichting Friedensstimme, specifiek voor kinderkampen in Oost-Europa. Ondanks de situatie in de regio organiseren de Baptisten-kerken daar kampen voor de kinderen om met elkaar een goede tijd te hebben.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug