Kerkblad 13 juni 2021 Kerkblad 13 juni 2021

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 13 juni

Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 419

Kinderoppas: José Kool, Tamara Mur

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 421

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. St. Chris / St. Voorkom.

 

Zondag 20 juni

10.00 uur: Ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee

Voorzang: Ps. 79 : 7

Kinderoppas: Els Leeflang, Karina Rietveld

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Ds. C. Mijderwijk, Putten

Voorzang: WK 456

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.
===========

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

18 juni 10.00 uur Open Kerk

25 juni 10.00 uur Open Kerk

20 t/m 23 juli 19.00 uur Veldjesfeest

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 18 juni 2021 (Let op: Dit kerkblad geldt voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen  en Huwelijksjubileum [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 13 juni staan de beide diensten in het teken van de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. In de avonddienst zal er dan ook dankzegging zijn voor het Heilig Avondmaal. De vieringen zullen plaatsvinden zoals we in deze achterliggende periode gewend zijn geraakt. Op uitnodiging van een diaken wordt u gevraagd naar voren te komen en brood en wijn op te halen. Nadat iedereen voorzien is zullen we gelijktijdig brood en wijn tot ons nemen. Op deze manier kan de viering ordelijk plaatsvinden,

In de ochtenddienst staan we stil bij het vervolg van Handelingen 9. Nu lezen we vers 10-19 en de tekst voor de preek is vers 17a. Ananias krijgt de opdracht om naar Saulus van Tarsen te gaan. Ananias noemt de christenvervolger van drie dagen terug, broeder. Onvoorstelbaar wat een genade van de Heere voor Saulus. Het thema van de preek is: Liefdevolle ontmoeting geleid door de Heilige Geest.

In de avonddienst lezen we opnieuw uit Handelingen 9 en dan vers 26 -31. De tekst voor de preek is vers 31. Het thema in deze dankzeggingspreek is: God dienen met vreugde en wervingskracht. Er mag wat van ons uitgaan als we dankend de week in gaan!

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

We zijn dankbaar dat mw. Marian van der Vliet-Samsom weer uit het ziekenhuis is ontslagen. Ze revalideert op dit moment in Maria-oord. We wensen haar al het nodige toe in de zware weg die zij moet gaan. Meeleven kan via Dorpsstraat te Mijdrecht.

We zijn dankbaar dat dhr. Jurri Vrielink, Bijleveld 37 (3645 XS) te Vinkeveen, is thuisgekomen. Na een ziekenhuisopname en revalidatie in Haarlem mag hij zijn plekje weer innemen in zijn vertrouwde omgeving bij zijn vrouw thuis.

Zorg

Grote zorgen zijn er bij Jan en Coby van de Westeringh, Boezemmolen, Mijdrecht. Jan heeft uitslagen gehad voor de onderzoeken naar de longtransplantatie die hij zou moeten ondergaan. Helaas blijkt dit medisch niet mogelijk. Ook vervolgbehandelingen lijken op dit moment niet meer mogelijk. We bidden voor Jan in zijn chronische ziekzijn en voor Coby en de (klein)kinderen om hem heen. We bidden of de Heere hen draagt in de weg die ze nu samen moeten gaan.

We leven mee met de families waar grote zorgen zijn. We denken aan de gezinnen waar verdriet is gekomen in de familiekring. Wat kunnen zorgen en verdriet van gezinsleden ook pijn doen in het persoonlijke leven. We bidden om de nabijheid van de Heere.
We denken aan allen die rust nodig hebben in deze turbulente tijd. Wat kan deze periode veel energie vragen, waardoor het soms even niet meer gaat. We wensen jullie Gods dragende kracht toe. Hij zal gedurig bij jullie zijn, in alle angsten, noden en pijn. Hij wil jullie rechterhand pakken en blijven leiden.

Dankbaarheid

We leven mee met de gezinnen en families waar grote dankbaarheid is. We denken aan Jan en Matty Nagel en Tonnie en Annet Meijers die opa en oma zijn geworden. We bidden of de Heere Zijn zegen geeft in de gezinnen.

Huwelijksjubileum (1)

Leen en Ida van Kreuningen-van Wier, Dukaat, Mijdrecht, zijn op 26 mei 50 jaar getrouwd geweest. De Heere heeft hen rijk gezegend in hun huwelijksleven. Kinderen en kleinkinderen hebben ze samen ontvangen. We zijn de Heere dankbaar voor Zijn nabijheid in voor- en tegenspoed. Ze hebben de hulp van de Heere verwacht en ontvangen in hun leven. De Heere is en blijft Dezelfde. We wensen hen te zijner tijd een aantal prachtige dagen toe met kinderen en kleinkinderen.

Huwelijksjubileum (2)

We denken aan Koos en Nel Pol-Tijsseling, Burg. Padmosweg, die 6 juni 60 jaar getrouwd zijn geweest. De Heere is hen nabij geweest in goede en minder goede tijden. Toch heeft Hij dit echtpaar nooit los gelaten. De Heere geeft veel energie en krachten bij het klimmen der jaren. We betrekken in de felicitatie ook de kinderen en de kleinkinderen, verder weg en dichter bij. Hij is een Toevlucht en Burcht voor allen die tot Hem komen.

Meeleven

We leven mee met Piet en Nel Treur, Burg. van Trichtlaan 71 (3648 VG). De behandelingen die Nel heeft ondergaan hebben weinig verlichting gegeven van de pijn. Een teleurstelling kregen ze na de onderzoeken. Daarnaast is er nog een spannende ontwikkeling nu hun zoon Albert Jan een aantal beroepen heeft ontvangen na het afronden van zijn studie theologie. We wensen de familie van harte Gods leiding toe in de weg naar een besluit over enkele weken.

Examens

Bij het schrijven van Ons Kerkblad zijn de uitslagen van de examens nog niet bekend. Nog even onzekerheid en spanning en dan donderdag 10 juni de uitslag. We leven mee!

Bij de agenda

Veldjesfeest VBW 2021

Graag vertellen we u meer over het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente a.s. juli.

Het thema is ‘Hallo, contact?!’ – een mooi thema na een periode dat we elkaar weinig konden ontmoeten. Maar het gaat natuurlijk vooral om het contact met God dat altijd mogelijk is. Wij zoeken zelf contact met de kinderen en hun ouders door de wijken in te gaan. Voor het tienerprogramma wordt de tent opgezet in het Speelwoud.

Veldjesfeest in Wilnis & Mijdrecht

Op vijf avonden wordt van 19.00 tot 19.45 uur op veldjes in de wijk een kort VBW-programma aangeboden. Op maandag 19 juli (Burg. de Voogtlaan), dinsdag 20 juli (Trilgras) en woensdag 21 juli (Marktschipper). Hetzelfde programma bieden we in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk in Mijdrecht aan op maandag 5 juli (Wickelhof) en dinsdag 6 juli (Korenmolen). Alle kinderen van 4 t/m 12 zijn hierbij welkom. Ze worden uitgenodigd middels een geluidswagen die van tevoren door de wijk rijdt en een kleurplaat via de scholen (voor zover mogelijk).

Extra voor kids

De meeste kinderen houden erg van knutselen. Daarom worden op dinsdag 20 en donderdag 22 juli knutselochtenden in ‘De Roeping’ georganiseerd waarvoor kinderen zich via de website kunnen aanmelden. Er is ook een spelmiddag voor alle leeftijden op donderdag 22 juli.

Teenevent

Elke avond van 19.15 tot 22.00 uur is er een programma voor de tieners in het Speelwoud. Centrale thema is: ‘Kroongetuige’. Het belooft weer een heel spektakel te worden. Op vrijdagavond start het programma al om 17.30 uur en kan er tot zaterdagmorgen in de tent geslapen worden. Tieners vanaf de brugklas t/m 17 jaar zijn welkom. Op donderdagavond start voor jongeren vanaf 16 jaar om 22.00 uur een pub-quiz en op vrijdagavond is de hele gemeente vanaf 19.00 uur welkom voor een heuse volleybalwedstrijd.

Wat kunt u/jij doen?

Allereerst is gebed belangrijk; de Geest werkt in harten van mensen en bereidt hen voor om te komen en mee te doen. We hebben ook in ALLE wijken (zowel Mijdrecht als Wilnis) per avond nog zo’n 2 mensen nodig voor hand- en spandiensten en OOK belangrijk: 1 volwassen (jong) persoon die met de rond het veldje hangende jongelui kan voetballen. Op dinsdagmiddag 20 juli om 13.30 uur wordt de tent opgezet en op zaterdagmorgen 24 juli weer afgebroken. Vanaf het moment van opzetten zijn er mensen nodig die in de tent willen slapen (nog 6 mannen nodig) en ongeveer 12 mensen die een paar uur op de tent willen passen. Een mooie gelegenheid om even bij te praten met een broer, vriend(in), een spelletje met elkaar te doen of gewoon een kopje koffie/thee met een goede bekende te drinken. Het vakantiegevoel dichtbij huis. Laat die kans niet voorbij gaan! Wanneer u/jij iets kunt betekenen, horen we dat graag uiterlijk 19 juni via vbwwilnis#gmail.com of telefonisch/WhatsApp naar 06-54706241 (Jopie Verhoek). Alvast heel hartelijk bedankt!

Vanuit de Kerkenraad

Verruiming

Afgelopen week is bekend geworden welke verruimingen zijn toegestaan in de Covid-19 maatregelen rondom de kerkdiensten. Vanaf komende zondag 13 juni zijn in plaats van 45 mensen 68 kerkgangers toegestaan per dienst.

Vanwege deze toename (en de werkzaamheden aan de ventilatie in de kerk) zal er ook weer worden gewerkt met een bankenplan waarop zichtbaar is, in welke bank uw plaats is gereserveerd. Neem zover mogelijk aan het uiteinde van de bank plaats dan wel bij het uiteinde van de stok in de bank. Dan heeft ook de volgende genoeg plaats.

Daarnaast is er meer mogelijk bij het zingen. De kerkenraad heeft besloten dat de voorzang en slotzang ook door de gemeente mag worden meegezongen. Dit op basis van een landelijk advies. Het enige voorbehoud hierbij is, dat het wel op gespreksniveau moet worden gedaan. Dus wel zingen, maar met hetzelfde volume als waarmee u praat.

Aanmelden Avondmaalsdiensten

Voor de diensten van komende zondag wordt u eenmalig niet automatisch uitgenodigd. Dit om het voor het maximale aantal mensen mogelijk te maken om aan te gaan aan het Heilig Avondmaal. Als dat uw verlangen is, maak dat dan uiterlijk vrijdag 11 juni 18.00 uur kenbaar bij de scriba van de kerkenraad, Dick Stam. Dit kan per email, telefonisch of per whatsapp. U kunt dan uw voorkeur aangeven voor welke dienst u wilt bijwonen. En ook aangeven of u uw kinderen wilt meenemen. We proberen dit zoveel mogelijk te realiseren maar zijn aan een maximum aantal kerkgangers gebonden. U hoort dan nog of dit ook kan.

Aflezen van namen

De kerkenraad heeft in de vergadering van 26 mei jl. gesproken over het aflezen van de namen van overleden gemeenteleden in de dienst op oudejaarsavond. Er zijn de afgelopen jaren meerdere stemmen opgegaan om dit plechtige moment te verplaatsen naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de eeuwigheidszondag. In principe wil de kerkenraad hieraan tegemoet komen en daarom zal aan de motivatie hiervan in de eerstvolgende Solitudo aandacht worden besteed. Er zal dan ook gelegenheid zijn voor u, als gemeentelid, om hierop te reageren.

Inzage plaatselijk reglement

In het afgelopen voorjaar heeft de kerkenraad gesproken over aanpassingen van het plaatselijk reglement. Dit houdt in dat de kerkenraad beschrijft welke keuzes hij maakt, uit die de kerkorde biedt, voor het gemeentelijke leven en hoe  praktische zaken zijn geregeld. Gelet op vele kerkordelijke wijzigingen in de afgelopen jaren, was het noodzakelijk ons eigen reglement daarnaast te leggen en, waar nodig, aanpassingen aan te brengen. Echt inhoudelijke wijzigingen zijn we hierbij niet tegen gekomen. Volgens de regelgeving wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om dit reglement in te zien. U kunt uw verzoek daartoe richten aan de scriba tot eind deze maand (juni).

Jaarrekening 2020

Gemeente, de jaarrekening (kerkbeheer) over 2020 is gecontroleerd door de kascommissie, akkoord bevonden, en ligt voor u ter inzage bij Anja Kranenburg.

Graag even een berichtje vooraf (tel, email: administratie#hervormdwilnis.nl, whatsappje) zodat een afspraak gemaakt kan worden met Anja.

Kerkrentmeesters.

Tenslotte

Als gezin hebben we donderdag 3 juni een prachtige dag gehad. Onze dochter Margreet en schoonzoon Marien zijn in het huwelijk getreden. Een dag waarin we met twee gezinnen bij elkaar konden zijn en vrienden van Margreet en Marien. Op deze manier, ondanks alle beperkingen door de covid, mochten we een prachtige dag hebben. Vele warme groeten hebben we als gezin en heeft het bruidspaar van u ontvangen. Hartelijk dank voor alle felicitaties.

Met een hartelijk groet, mede namens mijn vrouw Karin, en onze kinderen Janita, Margreet en Marien, Hanna, Sara en Ardjan.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug