Kerkblad 13 september 2020 Kerkblad 13 september 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

12 sept. 11.00 uur Open Monumentendag
14 sept       19.30 uur    Kroonbede
14 sept. 20.45 uur Informatieavond belijdeniscatechese
16 sept. Kerkenraadsvergadering
17 sept. 14.45 uur Start Kinderkoor ‘Ismaël’
17 sept. 19.45 uur Start ‘Hiddai’
19 sept. 08.00 uur Klusdag
19 sept. 14.00 uur Diverse activiteiten Opening winterwerk
19 sept. 19.00 uur Sing in
24 sept. Ouderenmiddag, stoelhonkbalspel

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 18 sept. 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 20 september is de opening van het winterwerk. Op deze zondag willen we daar aandacht aan geven door stil te staan bij het jaarthema van de HGJB. Dit jaar is het thema: Goed om te horen! In het Bijbelgedeelte uit 1 Samuel 3:1-10 komt dit mooi tot uiting. In dit gedeelte komt de geschiedenis van Samuel bij Eli aan de orde. We lezen in vers 1 de onthutsende constatering dat het woord van de Heere schaars was in die dagen. Zelfs iemand als Samuel moest het leren om Gods stem te verstaan. In de dienst willen we ontdekken dat het er in ons leven op aan komt om Gods stem te horen. Iedereen, jong en oud, heeft dit nodig!

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

We leven mee met dhr. Nico Samsom, Burg. Van Baaklaan, die opgenomen is geweest met een longontsteking. Wat een schrik voor hem, zijn vrouw en verdere familie. We zijn dankbaar dat de kuur snel is aangeslagen, het herstelproces voorspoedig gaat  en hij weer thuis is gekomen.

We zijn dankbaar met mw. M.K. Vlug, Mw. Van Wieringenplein 64, die na een ziekenhuisopname en revalidatie in Maria-oord weer is thuisgekomen. We zijn dankbaar voor het herstel en dat ze haar plekje weer thuis in mag nemen.

We denken aan mw. Nel Verburg, Dorpsstraat. Zij is weer zover hersteld dat ze het ziekenhuis mocht verlaten. Ze revalideert nu in Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg in Woerden. Het gaat langzaam vooruit, maar we bidden dat de revalidatie verder voorspoedig verloopt.

Dhr. Aales van Leeuwen sr., Burg Van Baaklaan, heeft zijn derde kuur gehad. Deze kuur is zwaarder dan de vorige kuren. Hij heeft op het moment van schrijven veel last van de bijwerkingen. We vragen of de Heere de kuur wil zegenen.

Huwelijksjubilea

(1) Frans en Hannie van Walderveen–Pieneman zijn op 23 juli 50 jaar getrouwd geweest. De Heere heeft hen kinderen en kleinkinderen gegeven. Dankbaar zijn ze voor de energie die ze nog steeds hebben. We denken ook aan het vele vrijwilligerswerk wat Frans nog buiten de deur kan doen voor de kerk en voor anderen. Terwijl Annie wat meer binnen is, zetten beiden zich dienstbaar in voor anderen. De Heere geve hen nog rijk gezegende jaren met elkaar. Het gouden echtpaar woont aan de Oudhuijzerweg.

(2) Evert en Ella Hulsman-Mur waren op 28 juli 25 jaar getrouwd. Samen hebben jullie veel meegemaakt de achterliggende jaren. Grote vreugde, maar ook diep verdriet hebben jullie ervaren. In dit alles heeft de Heere jullie vastgehouden en mogen jullie vertrouwen op de Heere. Hij zal jullie geven wat nodig is om bij Hem te blijven. Hij vraagt van ons allen: Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen! Deze woorden uit Psalm 37 gaan met jullie mee. We wensen jullie alle goeds met Evert-Jan en Hessel. Het bruidspaar woont: Marktschipper. 

(3) Taede en Bep Rispens-van de Lagemaat zijn op 13 augustus 55 jaar getrouwd geweest. Dankbaar zijn ze voor hun 3 zoons die ze hebben ontvangen van de Heere. Ook zijn ze blij met hun 4 kleinkinderen. De Heere heeft hen veel gegeven. Ze zijn dankbaar dat ze deze tijd samen hebben ontvangen. Ondanks de tegenslagen die er geweest zijn, zijn ze dankbaar dat de Heere gezondheid geeft en energie om actief zijn. Het echtpaar woont: Weth. Van Damlaan.

Bij de agenda

Christelijke bibliotheek Lektuurkeus

Even een mededeling over de openingstijden van de bibliotheek. De vakantie is weer voorbij en de basisschool gaat weer beginnen. De school heeft nu een continurooster en deze gaat voortaan uit om 14.30 uur. Wij willen dan de openingstijden van de bibliotheek daarop aanpassen, zodat men gelijk als de school uitgaat, naar de bieb kan. Dat betekent dat we met ingang van 1 september open zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Open Monumentendag 2020

Ook dit jaar wordt landelijk weer een Open Monumentendag georganiseerd . Echter dit jaar in een wat aangepaste vorm. Daar ook onze kerk behoort tot het zgn. cultureel erfgoed, zal de kerk op zaterdag 12 september opengesteld worden ter bezichtiging en wel tussen 11.00 en 15.00 uur. Tijdens deze uren zal ook het orgel worden bespeeld. Echter het beklimmen van de toren is deze dag niet mogelijk. Hopelijk kunnen volgend jaar de braderie en de Open monumentendag weer samen gehouden worden. Altijd toch een gezellig geheel in ons dorp met best wel veel inloop in de kerk. Helaas dit jaar wat anders, maar niettemin hartelijk welkom om zomaar binnen te lopen in onze kerk en te genieten van het orgelspel en van een kopje koffie. 

Uitvoering kinderkoor Ismaël

Op zaterdag 12 september met monumentendag geeft kinderkoor Ismaël een uitvoering van 11.00 uur tot 11.30 uur. Komt u ook luisteren naar de kinderen? Het nieuwe seizoen begint op donderdag 17 september van 14.45-15.45 uur. Nieuwe kinderen van harte welkom!

Kroonbededienst

We vieren de Vrijheid! We zijn dankbaar voor 75 jaar Vrijheid in Nederland. Wij nodigen u/jullie uit voor de Kroonbededienst; een moment van gebed voor onze bestuurders; plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Wij bidden ook dat de kerk haar plaats weer gaat innemen; voor de mensen om ons heen. Het is op de avond vóór Prinsjesdag. Van harte uitgenodigd maandag 14 september, van 19:30 – 20:30 uur, in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente aan de Koningin Julianastraat 23 te Wilnis. De deur is open om 19:15 uur. Na de samenkomst is er tijd voor ontmoeting. Kom op tijd, want (ivm corona) vol = vol!

Belijdeniscatechese

Er wordt een informatieavond over de belijdeniscatechese georganiseerd op maandag 14 september om 20.45 uur in de pastorie. We denken na over het volgen van belijdeniscatechese. Wat houdt dat in? Wat leren we er? Moeten we persé belijdenis doen? Ook stemmen we af welke avond het beste uitkomt. We starten de belijdeniscatechese eind september. Opgeven mag en vind ik fijn, maar zonder aanmelding ben je ook welkom. Mail, app of bel dan naar de dominee. 

Hiddai

Dag lieve mensen, na een paar rare maanden willen we toch weer gaan starten met het koor .We gaan in de kerk oefenen zodat we de afstand kunnen houden. Het zal een beetje vreemd zijn in het begin maar alles zal gaan wennen. Kom je ook donderdag17 september? We beginnen om 19.45 uur met koffie of thee en gaan daarna lekker zingen. Hartelijk welkom. Matty Nagel

Klusdag

Tijdens de opening winterwerk (19 september) willen wij opnieuw een zogenaamde klusdag organiseren. Dit doen wij al verschillende jaren en het is fijn om zo met elkaar bezig te zijn en veel werk te verzetten. Er is een lijst gemaakt met allerhande klusjes, die wij het hele jaar door opgespaard hebben. Ben je rechtshandig, (2x) linkshandig of onhandig, er is voor iedereen wat te doen! De bedoeling is dat wij starten om  8.00 uur met koffie. Wil je één klusje doen of kun je niet de hele dag komen, is dat ook prima. Zou je dit eens/weer willen meemaken, geef je dan op bij één van de kerkrentmeesters. Wij zien uit naar een mooie dag! Gerton van Kreuningen (06-53344622) Martien van der Schaft (06-50429155) Bert Verhoek (06-51505413).

Opening Winterwerk 

Beste gemeente, het winterwerk gaat weer starten. We leven echter nog (steeds) in een bijzondere tijd, waarin over alles wat we ondernemen nagedacht moet worden i.v.m. het coronavirus. Dit kan ons verslagen maken. Maar: wij kennen de God, die hemel en aarde geschapen heeft, en boven al deze zorgen staat!! Daarom willen wij graag met u/jullie dit winterwerk starten met activiteiten waar onderlinge ontmoeting, zij het op afstand, mogelijk is. Zaterdag 19 september kunt u en jij meedoen aan een fotospeurtocht met spelletjes. De route kan tussen 14 en 15 uur opgehaald worden bij De Roeping. Lukt wandelen niet (goed) meer, dan bent u tussen 14-17u welkom in het Speelwoud om even sfeer te proeven. 

Van 15 tot 17u. is er ook 'Kom koffie' in De Roeping. U/jij bent van harte welkom voor een kop koffie/thee/fris met iets lekkers erbij!!!

En om 19 uur houden we een sing-in in de kerk! U en jij bent van harte welkom om mee te zingen! We houden ons aan de RIVM-richtlijnen. Dat betekent dat gemeentezang afgewisseld zal worden met gedicht(en), een luisterlied, e.d. Ook zal het korter duren dan voorheen. Bij veel aanmeldingen maken we twee groepen. Wordt u/jij in de 2e groep ingedeeld dan wordt u/jij om 20 uur verwacht en hoort u dat van ons. Na afloop zal er koffie/thee zijn! Ook na de eventuele 2e sing-in. Wees welkom! Wilt u zich hiervoor aanmelden bij Dick Stam, uiterlijk vrijdag 18 september om 18u.? U kent inmiddels de wijze waarop dit kan ;) 

En tot slot: kent u het verhaal van de Emmaüsgangers? Zij waren al wandelend in gesprek, en plotseling kwam Jezus bij hen lopen. Wandelen is goed voor de mens. En het kan leiden tot diepe gesprekken. Daarom ontvangt u bij de uitnodiging in de activiteitengids ook een aantal gespreksvragen om met een naaste een 'Emmaüswandeling' te lopen. Dit kan op elk willekeurig moment in de maand september. Wilt u een ervaring of gebedspunt delen, dan kunt dit op de flyer schrijven en in de brievenbus van De Roeping doen, mailen naar c.n.nagel#ziggo.nl of appen naar: 06-51291036 (Annet Meijers). 

Voor meer informatie: zie www.hervormdwilnis.nl 

We hopen u en jou bij één van deze activiteiten te ontmoeten, want samen zijn wij het Lichaam van Christus. Hij is het Hoofd, maar wij de leden. (1 Kor. 12)  We hopen dat deze dag de 'banden versterkt zullen worden'. Hartelijke groet, namens de organisatie, Corine Nagel.

Mannenvereniging ‘Boaz’

Zo de Heere het geeft willen we komend winterseizoen de mannenvereniging voortzetten, en daarbij o.a. Bijbelse lessen trekken uit de coronacrisis. Hierover is ook een brochure verschenen ‘Als de Heere roept’. Deze brochure is onder de toren beschikbaar voor iedereen. We vragen de leden en belangstellenden dan ook om elk een eigen exemplaar mee te nemen. Zo bent u op de hoogte met het materiaal waar we een deel van het seizoen mee aan de slag hopen te gaan. De definitieve startdatum zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen, maar we willen ons richten op 21 september.

Vrouwencontact Wilnis

Voor de vakantie hebben alle leden van het vrouwencontact een brief gehad met een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. Nu echter de coronamaatregelen nog steeds gelden, acht het bestuur het beter om de geplande gezamenlijke openingsbijeenkomst (van dinsdag 22 september) niet door te laten gaan. Wij hopen het buffet op een later tijdstip in het seizoen te laten plaatsvinden. De inleiding op de Bijbelstudies over Prediker worden bij de eerste reguliere bijbelstudiemorgen behandeld (6, 7 of 8 oktober). Voor de dinsdag- en woensdaggroep zullen deze plaatsvinden in De Roeping. De donderdaggroep komt op de bekende plaats bij elkaar. Aanvang voor alle groepen: 9.30 uur. Nieuwe dames zijn van harte welkom om ook deel te nemen aan de  Bijbelstudies. Dit seizoen hopen we het Bijbelboek Prediker met elkaar te behandelen.

Verder bestaat de mogelijkheid om dit jaar de bondsdag (op donderdag 24 september) vanuit De Roeping te volgen! In het laatste nummer van de Hervormde Vrouw kon u al lezen dat de Bondsdag via livestream kan worden gevolgd. Het programma staat in het laatste blad. Als u donderdag 24 september aanwezig wilt zijn in De Roeping, kunt u zich opgeven bij Marjan Versteegh (0172-408586). Hartelijke groet, Bestuur Vrouwencontact Wilnis

Vanuit de Kerkenraad

De afgelopen maand augustus is er geen kerkenraadsvergadering geweest, maar we hopen op 16 september weer te kunnen vergaderen. Dat is dan tevens een goede gelegenheid om een aantal zaken met betrekking tot de erediensten te evalueren. Hierbij valt te denken aan de gekozen methode van aanmelding voor het bezoeken van de diensten en de viering van het Heilig Avondmaal afgelopen zondag. Mocht u/jij verbeterpunten of tips hebben dan zijn deze van harte welkom bij de scriba.

Kerkgang - voor iedereen een plaats

Zoals u weet, is er al geruime tijd het systeem van aanmelden vooraf, als u een kerkdienst wilt bijwonen. Dat kan per email (scriba#hervormdwilnis.nl) of per whatsapp/telefoon (06-25491646) onder vermelding van welke dienst het betreft en het  aantal personen.

De vakanties zijn achter de rug. En dat betekent dat het aantal kerkgangers toeneemt en regelmatig het maximum toegestane personen wordt bereikt. Daarom is er gekeken hoe we de bezetting van de banken zo optimaal mogelijk kunnen benutten. En werken we sinds 2 zondagen met een bankenplan waarmee vooraf wordt aangegeven wie waar een zitplaats heeft. Bij het betreden van de kerk wordt via een plattegrond al zichtbaar gemaakt waar uw zitplaats is.

Zo hopen we te bereiken dat zoveel mogelijk mensen de diensten kunnen bijwonen. Maar dit vereist tegelijk uw aller medewerking. Dus: altijd aangeven met hoeveel mensen u komt. En andersom: ook melden als u zich heeft opgegeven en u toch niet komt. Dan kunnen we misschien iemand anders nog blij maken en lege plekken voorkomen. Omdat het opmaken van het bankenplan nog wel wat werk met zich meebrengt, verzoeken wij u uw aanmelding voor vrijdag 18.00 uur te doen.

Tenslotte

We mogen terugzien op gezegende ontmoetingen rondom Woord en sacrament. Ook al was de vorm van de bediening en viering anders, de Heere blijft immer Dezelfde. De nodiging van de Heere Jezus ging uit. We mochten komen tot de tafel van de Heere, het brood en de wijn nemen, gedenken dat de Heere voor al onze zonden geleden heeft. We konden de Heere danken voor het goede dat Hij ons gegeven heeft.

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. M. van de Ruitenbeek 

terug