Kerkblad 17 april 2022 Kerkblad 17 april 2022

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 17 april

1e Paasdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 179, WK 175, WK 581, Ps. 118 : 13a en 14b

Kinderoppas: Jopie Verhoek, Nick van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten

Voorzang: WK Ps. 135 : 12

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. De Herberg.

 

Maandag 18 april

2e Paasdag

10.00 uur: ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Voorzang: WK 172 : 1 en 3

Kinderoppas: Jantine Vermeij, Lise van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie

 

Zondag 24 april

10.00 uur: Prop. H. Meijer, Rotterdam

Voorzang: Ps. 57 : 7

Kinderoppas: Inge De Bruijn, Marit van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee

Voorzang: Ps. 61 : 3 en 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Stichting De Tweede mijl.

 

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

16 april 19.00 uur Paaszangdienst

20 april      19.30 uur    Toerustingsavond ouderenbezoekteam

28 april 14.30 uur Ouderenmiddag

02 mei 19.30 uur Gebed voor de Venen

05 mei 10.00 uur Kring Anna bij Nelie van Eijk

09 mei 19.30 uur Vrouwencontact Jaarvergadering

21 mei 09.30 uur Rommelmarkt

26 mei Fietspuzzeltocht

12 t/m 15 juli VBW

 

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 22 april 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum. zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 17 april, de 1ste Paasdag, zingen we voor de dienst enkele liederen. We mogen het Paasevangelie lezen uit Mattheus 28. Daarbij willen we ook een gedeelte lezen uit het Oude Testament, de profetie van Jesaja. In hoofdstuk 26 profeteert Jesaja dat er verlossing komt na de ellende. Verlossing zelfs voor mensen die gestorven zijn. Met Pasen is de Eersteling uit de doden opgewekt. De tekst voor de preek is Jesaja 26:19 en Mattheus 28: 6. Het thema is: Pasen als allesomvattende verlossing.

Meeleven in en rondom de gemeente

Revalidatie

We denken aan Ria van Rijssel die na een heupoperatie weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Ze zal de komende periode verder moeten revalideren. Ria verblijft samen met Aart aan de Herenweg.

Zorgen

We denken aan alle gemeenteleden die zorgen kennen. Wat kan er een kruis te dragen zijn in het leven van jezelf, van de kinderen en de kleinkinderen. Maar we mogen met al onze zorgen naar de Heere toe. Niet alle ellende wordt opgelost, maar we hebben wel een krachtige belofte van de Heere ontvangen. De Opgestane Paasvorst zal alle dingen nieuw maken. ‘Zie, Ik maak alle dingen rein, vernieuwd zal heel de schepping zijn. Nooit heeft zij zo geblonken, in Christus is het reeds geschied, wat Hij volbracht, gaat nooit teniet, zelfs is de zee verdronken. Het Nieuw Jeruzalem daalt neer, als bruid getooid voor God, haar Heer. Hij zal haar tranen drogen. Geen dood, geen rouw volgt haar nog na. De Alfa en de Omega, elk moet zijn Naam verhogen.’

Huwelijksjubileum Willem en Nel van Eijk

Op 12 april zijn Willem en Nel van Eijk 55 jaar getrouwd geweest. Ze zijn de Heere dankbaar voor de vele jaren die ze samen hebben ontvangen. Ze mogen samen genieten van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen die ze hebben ontvangen. We bidden of de Heere geeft dat ze nog vele jaren voor elkaar bewaard en gespaard blijven. Het echtpaar woont: Achterveld, Vinkeveen.

Bij de agenda

Catechese

We zien terug op een mooi seizoen met onze jongeren. Maandag 4 april was de laatste avond van dit winterseizoen. We waarderen de betrokkenheid van onze jongeren, de vragen die gesteld zijn en de antwoorden die wij kregen op onze vragen. We danken jullie allen voor jullie inbreng en zien uit naar het nieuwe seizoen.

De catecheten

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese gaat nog een aantal weken door. In de winterperiode hebben we enkele weken stil gelegen in verband met diverse coronabesmettingen. Het is de planning om op donderdagavond 12 mei de aannemingsavond te plannen en op zondag 22 mei de belijdenisdienst. We vragen om voorbede voor de belijdeniscatechisanten die hun ja-woord willen uitspreken, voor hen die nog twijfelen en het op een later tijdstip willen doen. In het volgende kerkblad willen we hun namen noemen.

De Wilnisse Rommelmarkt

Op zaterdag 21 mei hopen we alweer de 46e Wilnisse Rommelmarkt te organiseren! Hiervoor zijn we nog op zoek naar opbouwers, cateraars, bakkers en medewerkers op de dag zelf. Opgeven kan bij Diederick de Leeuw (06-20892621) en Loïs Verhoek (06-27869795), of via het aanmeldformulier op de website (www.rommelmarktwilnis.nl). Als u spullen heeft die we mogen overnemen, dan kunt u deze brengen naar familie Meijers aan de Mijdrechtse Dwarsweg 19. Bij wijze van uitzondering halen we dit jaar geen spullen thuis op. We zijn dringend op zoek naar rommel, dus als u iets kunt missen is dat van harte welkom! Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u terecht op onze website, of kunt u mailen naar contact#rommelmarktwilnis.nl. We hopen er met elkaar weer een geslaagde dag van te maken!

Hulp gevraagd

Zoals afgekondigd zoeken we mensen die zich willen inzetten voor onze Oekraïense gasten. Eén hen is een 13 jarig meisje dat in hun thuisland op hoog niveau de sport karate beoefent. Nu hebben we voor haar een sportschool gevonden waar zij haar sport kan beoefenen, alleen deze is in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht. Ze kan daar drie keer per week trainen. Wij zoeken dus mensen die haar daarheen kunnen brengen en weer ophalen, omdat we vinden dat een 13 jarig meisje niet 's avonds met openbaar vervoer gaat reizen. Wie wil en kan ons daarbij helpen? Als 6 mensen zich opgeven ben je 1 x in de twee weken een avondje bezig hulp te verlenen aan een naaste die op onze weg is geplaatst. Gaarne jullie opgave met mobiele telefoonnummer naar vanrijssel53#gmail.com Nadere informatie op 06-550 20 145. 

Toerustingsavond ouderenbezoekteam

Op woensdag 20 april is er een toerustingsavond voor ouderenbezoekers met als onderwerp "volgend pastoraat". Deze avond zal worden verzorgd door Ds. Fré van Roest uit Zeist en zal gaan over onderwerpen die je kunt tegenkomen bij het bezoek zoals eenzaamheid, als kinderen andere wegen gaan, etc. en hoe je daar als bezoeker mee om kunt gaan.

De avond wordt gehouden in De Roeping en begint om 19.30 uur. Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

Vanuit de Kerkenraad

De Herberg

De Herberg in Oosterbeek is een pastoraal diaconaal centrum waar mensen tot rust kunnen komen. Mensen die door verschillende omstandigheden in een kwetsbare positie zijn gekomen vinden in de Herberg een plek waar rust, warmte en liefdevolle aandacht is. Mensen kunnen in de Herberg op adem komen en worden gezien. Door vele professionals en vrijwilligers wordt er alles aan gedaan om warme zorg en aandacht te bieden. Mensen die vastgelopen zijn in het leven krijgen weer ruimte om een nieuw begin te maken of hun situatie in een nieuw perspectief te zien. Een nieuw begin in relatie met hun dierbaren en soms ook een nieuw begin in relatie met de Heere God. Helpt u mee om deze mensen weer op weg te helpen? De diaconie wil de collecte van 17 april hiervoor bestemmen.

Jaarrekening 2021 Diaconie

De kerkenraad heeft de concept jaarrekening 2021 van de diaconie beoordeeld en akkoord bevonden. Deze jaarrekening ligt van dinsdag 19 april t/m zaterdag 23 april 2022 voor u als gemeentelid ter inzage bij diaken Bos. Graag vooraf even telefonisch overleg voor het maken van een afspraak (tel. 274264). Een verkorte versie van de jaarrekening is op aanvraag beschikbaar en zal tevens worden geplaatst in de Solitudo van juni 2022.

Tenslotte

Vorige week zondag moest ik de preekbeurten teruggeven in verband met een corona-besmetting. Hoewel ik me op het moment van schrijven wel weer wat beter voel, ben ik nog steeds snel moe. We zien uit naar goede ontmoetingen op Goede Vrijdag en Pasen. De Heere is werkelijk opgewekt. Het loopt onze Overwinnaar niet uit de hand in deze wereld. Hij heeft de wereldgeschiedenis in Zijn hand zo lezen we in het troostboek Openbaring. Hij is waardig om de boekrol te openen. Daarbij weten we dat ondanks alle ellende, oorlogen, aardbevingen, rampen, liefdeloosheid in de wereld, we mogen vertrouwen dat er een nieuwe hemel en aarde komt, waarop gerechtigheid woont. God volvoert Zijn reddingsoperatie in deze wereld. Ik zal in dat vertrouwen leven en dat melden in mijn lied!

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug