Kerkblad 18 december 2022 Kerkblad 18 december 2022

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 18 december

4e Adventszondag (Afscheid van en zegen voor gezin Kees en Linda Matze)

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 117 : 1 (Schoollied)

Kinderoppas: Renate Meijers, Nick van Kreuningen, Matty Nagel

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Ds. J. de Wit, Jaarsveld

Voorzang: WK 109 : 1 en 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Light for the children NL (fam. Matze)

 

Zaterdag 24 december

19.00 uur: Kerstzangdienst

 

Zondag 25 december

1e Kerstdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 133, 122, 116, 572, Lofz. v Zacharias : 5 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: José Kool, Lise van Kreuningen, Els Leeflang

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. A.C. Borsje, Zwartebroek Terschuur

Voorzang: Ps. 98 : 1 en 2

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. IZB

 

Maandag 26 december

2e Kerstdag

10.00 uur: Kerstviering met en voor de jeugd

Voorzang: WK 89 : 2 en 3

Kinderoppas: Annet Meijers, Marit van Kreuningen, Jopie Verhoek

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

Collecten: 1. Zondagsschool

 

Zaterdag 31 december

Oudejaarsdag

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 355 : 1 en 3

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Gevangenenzorg Nederland.

 

Zondag 1 januari 2023

Nieuwjaarsdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 440

Kinderoppas: Elsemarie Mur, Meike van Kreuningen, Inge De Bruijn

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. M.A. Kuijt, Wijk (bij Heusden)

Voorzang: WK 459

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie

=============================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

19 dec. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

24 dec. 13.30 uur Verzamelen Zingen op straat bij Kruispunt/ 14.00 uur Lindeboom

24 dec.       16.00 uur    Kerstmaaltijd voor alleenstaanden

24 dec.       19.00 uur    Kerstzangdienst m.m.v. kinderkoor Ismaël en Hiddai

01 jan                       Nieuwjaarwensen en koffiedrinken na de morgendienst

02 jan   19.30 uur     Gebed voor de Venen

05 jan. 10.00 uur Kring Anna bij Nelie van Eijk

05 jan. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

11 t/m 14 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 30 december 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 18 december nemen we afscheid van de familie Matze en geven we ze een zegen mee voor hun werk in Namibië. In deze bijzondere dienst op de 4de adventszondag lezen we uit Lukas 1: 34-38 en 46-55. De Heere werkt dwars door de onmogelijkheden van mensen heen. Bij Hem zijn alle dingen mogelijk. We zien een stille verwondering in het antwoord van Maria. Uitgangspunt voor de preek is Lukas 1: 38. Het thema is: Beschikbaar in dienst van de Heere.

Zondag 25 december, de 1ste Kerstdag lezen we uit Mattheus 1: 16 – 25. Het uitgangspunt voor de preek is vers 21 en 25b. De zoon van Maria en Jozef krijgt de naam Jezus. Hij is de Zaligmaker en de Immanuel. God met ons. Het thema van de preek is: De Zaligmaker geboren.

Bij het schrijven van het kerkblad is het nog niet duidelijk wat de Bijbelgedeelten zijn die we lezen op oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen.

Meeleven in en rondom de gemeente

Geopereerd

We leven mee met mw. Mariëlla de Kruijff, Wagenmaker. We zijn dankbaar dat na heel lang wachten de operatie aan haar buik is uitgevoerd en goed is verlopen. Ze moet de komende periode herstellen en rustig aan doen. Ook bidden we dat de pijn minder wordt. We leven ook mee met haar man Willem.

Verhuisd

We zijn met mw. Schippers-Robbers verwonderd dat ze het Johannes Hospitium mocht verlaten en een woning in Zuiderhof kon betrekken. We zijn de Heere dankbaar voor Zijn bewarende en sparende hand. Helaas is ze gevallen met een gebroken arm tot gevolg. We bidden of de Heere haar ook hierin herstel wil geven. Het adres van mw. Schippers is: Futenlaan, Vinkeveen.

Familie Matze

Op zondag 18 december nemen we afscheid van Kees en Linda Matze en hun kinderen Sarah, Leah, Joas, Rhodé en Judah. Kees en Linda gaan aan de slag in Namibië. Meeleven kan via het contactformulier op de website van Ligtht for the children NL. Op de website staan diverse mogelijkheden vermeld, zoals het ontvangen van de nieuwsbrief of om een bijdrage te leveren aan het dienstwerk dat ze mogen gaan doen. Het adres is: www.lightforthechildrennederland.nl. Kees en Linda verblijven na 18 december bij familie in Nederland en Duitsland en hopen half januari te vertrekken. We vragen om dit gezin in uw en jouw voorbede te blijven gedenken.

Verdriet

We leven mee met allen die een geliefde hebben verloren. Tijdens de feestdagen kan dat gemis ineens weer heel hard binnenkomen. We vragen de Heere om Zijn aanwezigheid in ons leven om zo echt nabij te zijn in smart en rouw. Hij is getrouw en Zijn kracht daalt op u en jou in zwakheid.

Bij de agenda

Mannenvereniging

Op 19 december willen we nadenken over: uit welke Geest/geest leven wij? Ter voorbereiding is het nuttig te lezen uit Genesis 1 : 1-4 en 26-27, en Genesis 2 : 4-7. We hopen velen weer te mogen begroeten, om 20.00 uur in ‘De Roeping’.

Zingen op Straat

Zaterdag 24 december om 14.00 uur in het centrum van Mijdrecht. Kinderen zingen 'Stille Nacht"; hierna wordt er direct een flashmob ingezet van het 'Ere zij God' door volwassenen. Deze korte actie een keer in de Lindeboom en daarna nog een keer op het HEMA-pleintje. We verzamelen om 13.30 uur in het Kruispunt. Wie durft deze uitdaging aan?

Kerstmaaltijd alleenstaanden

We hebben er lang naar uitgezien omdat het een aantal jaren niet mogelijk was, maar op 24 december willen we weer een kerstmaaltijd voor alleenstaanden organiseren. We hopen dat er weer velen zullen komen. Maar daar blijft het niet bij! We hopen ook dat u of jij, net als de vorige keer eens rondkijkt en een alleenstaande uit de omgeving uitnodigt om te komen eten. En kom dan meteen zelf ook mee want dat is dubbel gezellig. Zondag 11 december zijn er uitnodigingen uitgereikt die meegenomen konden worden om er mensen mee ‘uit eten’ te vragen. De gasten kunnen rekenen op een VIP-ontvangst en indien gewenst wordt er een mooie plaats vrijgehouden in de kerk bij de kerstzangdienst. Tevens vragen we om een aantal hulpkrachten om te helpen bij het serveren. Uiteraard eten die ook mee. Opgeven bij Siem Kranenburg (06-46988882) of Marjan Versteegh. (06-57434312). Of mail voor vragen of opmerkingen naar: kerstmaal#hervormdwilnis.nl als er al namen bekend zijn van gasten die willen komen.

Kerstzang 24 december

Op zaterdag 24 december a.s. wordt er in de Hervormde gemeente van Wilnis een kerstzangdienst gehouden. De avond begint om 19.00 uur. Het thema dit jaar is “Zie, dit Kind”. Samen zingen met het kinderkoor Ismaël, (project)koor Hiddai en diverse muzikanten. Doet u / jij ook mee? Allen heel hartelijk welkom! Na afloop bent u / jij van harte welkom in “de Roeping” voor drinken en wat lekkers.

Kerstviering met/door het jeugdwerk

We willen iedereen van harte uitnodigen op het kerstfeest van het jeugdwerk in Wilnis. Op 2e kerstdag 26 december om 10.00 uur in de kerk willen we graag in een dienst, met en door de jeugd georganiseerd, stilstaan bij het wonder van Kerst. Immanuel, God met ons. Wees welkom en het lijkt ons erg leuk als u/jij ook andere mensen meeneemt om met ons het kerstfeest te vieren. Dus zegt het voort! De jeugdwerkers van Wilnis

Vanuit de Kerkenraad

Diaconie

De kerkenraad heeft in de vergadering van 13 december de door het college van diakenen opgestelde begroting 2023 vastgesteld. Voor gemeenteleden ligt deze concept begroting 2023 ter inzage bij diaken Bos. Dit kan in de week van 19 tot en met 24 december. Graag even contact vooraf (0297-274264). In januari 2023 zal tevens een verkorte weergave van deze begroting worden opgenomen in de Solitudo.

De Diaconie

Afscheid 

Hierbij willen we de Familie Matze bedanken voor hun jarenlange betrokkenheid bij onze gemeente. In het bijzonder Kees als trouwe organist. Wij denken dat we namens de hele gemeente spreken als we zeggen dat we jouw sprankelende orgelspel erg gaan missen.

We wensen jullie als gezin Gods zegen toe en een goede toekomst in Namibië. 

Kerkrentmeesters 

Ambtsdragers

Ouderling Drost heeft gevraagd om een time-out, om redenen, voor onbepaalde tijd. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd in de hoop dat hij op Gods tijd het ambt weer kan voortzetten. Wij bidden voor hem en zijn gezin.

Daarnaast heeft evangelisatie-ouderling Kranenburg te kennen gegeven zijn ambt vervroegd met ingang van 1 januari a.s. te willen neerleggen. Hij motiveert zijn besluit met te zeggen dat zijn energie daalt bij het klimmen der jaren. En denkt in het ambt aller gelovigen nog genoeg te kunnen betekenen. Wij respecteren zijn besluit en gaan nadenken over zijn opvolging, evenals de nog bestaande vacature diaken.

Gezocht: gasten en vrijwilligers voor een vakantieweek

Ja, u leest het goed. De stichting VOOR ELKAAR vakantieweken is op zoek naar gasten en vrijwilligers voor de vakantieweken 2023. De vakantiehuizen zijn geboekt, het wachten is nu op gasten en vrijwilligers die mee willen. De vakantieweken worden georganiseerd voor gasten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, voor alleengaanden, voor gasten met een (lichte) vorm van dementie en voor jongeren met ASS. Ook zijn er weekenden speciaal voor vrouwen die een echtscheiding hebben meegemaakt. Kijkt u eens op de website: www.voorelkaarvakantieweken.nl. We zoeken vrijwilligers (leeftijd 17-67 jaar, m/v, alleenstaand of echtpaar, vrienden of vriendinnen) die een week van hun tijd willen besteden aan de begeleiding tijdens deze weken. Een zorgachtergrond is niet nodig, wel een warm kloppend hart voor de medemens. Het zijn all-inclusive vakanties met voor de vrijwilligers een extra dimensie: zij mogen tijdens deze weken de handen uit de mouwen steken. Interesse gekregen?  Meld je aan via de website. Eerst nog wat informatie nodig? Bel of mail Adeline Stam (06-45004446) of stamadel#xs4all.nl.  En voor scholieren/studenten misschien fijn om te weten: een week meegaan telt mee voor het aantal uren maatschappelijke stage.

Tenslotte
In deze donkere dagen voor kerst mogen we uitzien naar de komst van de Messias. Hij is het licht van de wereld en in Hem is geen duisternis. Laten we dan in het volle licht wandelen met Jezus. Dat wensen we u en jou toe.
We wensen u en jullie allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2023. Ook namens mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug