Kerkblad 1 mei 2022 Kerkblad 1 mei 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 1 mei

10.00 uur: Ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug

Voorzang: Ps. 66 : 8 en 10

Kinderoppas: Karin de Haan, Meike van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK Ps. 67 : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 8 mei

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 364

Kinderoppas: Dirma Kok, Thamar van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. W. van Weelden, Oud Alblas

Voorzang: WK 476 : 1 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Voedselbank.

=======================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

01 mei Koffie drinken na afloop morgendienst

02 mei 19.30 uur Gebed voor de Venen

05 mei 10.00 uur Kring Anna bij Nelie van Eijk

09 mei 19.30 uur Vrouwencontact Jaarvergadering

11 mei 20.00 uur Afsluiting seizoen Jeugdwerk

12 mei 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

12 mei 20.00 uur Aannemingsavond
17 mei        19.45 uur   Kerkenraad

21 mei 09.30 uur Rommelmarkt

26 mei Fietspuzzeltocht

05 juni Koffie drinken na afloop morgendienst

12 t/m 15 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in De Roeping.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 6 mei 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea. zie papieren kerkblad

Op 14 mei (1982) zijn 40 jaar getrouwd: Dhr. A. Kool en Mw. A.C. Kool-Nap, Milandweg 72, 3651 LZ Woerdense Verlaat.

Op 16 mei (1997) zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. N. Oudshoorn en Mw. J.H. Oudshoorn-Rijneveld, Oudhuijzerweg, Wilnis

Bij de diensten

In verband met de verjaardag van ZKH koning Willem Alexander op 27 april zingen we zondagmorgen 1 mei na dienst de bekende coupletten 1 en 6 van Het Wilhelmus.

Zondagavond 1 mei hebben we een leerdienst over het gebed. We denken na over gebedsverhoring. De Heere hoort het gebed. We lezen met elkaar uit Richteren 6: 17 – 21 en 2 Korinthe 12:7 – 10. Daarnaast lezen we Zondag 45 V&A 117c. Het thema is: Niet tegen dovemansoren.

Het tekstgedeelte en het thema voor de morgendienst van zondag 8 mei is nog niet bekend.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

We leven mee met de chronisch zieken in ons midden. Soms zijn de negatieve uitslagen die het moeilijk maken, andere keer weer dat stapje wat terug gezet moet worden. Een andere keer is daar het onbegrip van de omgeving dat het ziekteproces moeilijk maakt. We wensen allen Gods nabijheid toe. Hij is een zekere schuilplaats om in te wonen.

Huwelijksjubileum Nico en Ada Strubbe

Op 14 april waren Nico en Ada Strubbe 50 jaar getrouwd. De Heere heeft hen bewaard en gespaard voor en met elkaar de achterliggende jaren. Voorspoed en tegenslag hebben ze ervaren. In dit alles overheerst de dankbaarheid. Ze hebben 4 kinderen en 9 kleinkinderen ontvangen. De Heere is goed voor hen. We bidden dat ze de vrede van God in hun leven en gezin mogen blijven ontvangen. Het gouden echtpaar Strubbe-van der Linden woont: Bozenhoven, Mijdrecht.

Huwelijksjubileum dhr. en mw. Treur-de Leeuw

Op zondag 24 april zijn Dhr. G.D. Treur en Mw. W. Treur-de Leeuw 65 jaar getrouwd geweest. Een groot geschenk om deze mijlpaal te ontvangen uit de hand van de Heere. Ze hebben dit met kinderen, klein en achterkleinkinderen mogen vieren in Mijdrecht. Een rijke zegen dat dit weer kon met elkaar. Ze ervaren hierin Gods trouw en goedheid voor hen beiden dat ze dit hebben ontvangen. De Heere zij hen in het klimmen der jaren nabij. Het echtpaar Treur-de Leeuw woont: Mw. van Wieringenplein te Mijdrecht.

Verhuisd Edu en Lineke Windhorst

Edu en Lineke Windhorst-Moerland (Mandemaker) zijn verhuisd naar De Samaritaan (een christelijk woonzorgcomplex) in Putten. We hopen dat ze zich snel thuis gaan voelen in hun nieuwe woning en bidden of ze samen daar een gezegende tijd van de Heere ontvangen, Het adres is: Jan Nijenhuisstraat te Putten. Het telefoonnummer van Lineke is: 06-4853 1563.

Verhuisd J. van der Vliet-Kroon

We ontvingen een verhuisbericht van J. van der Vliet-Kroon (Herenweg) en haar zoon Kees. Ze gaan Wilnis verlaten om in de buurt van haar dochter te gaan wonen. We wensen Coby en haar zoon Kees een goede en gezegende tijd toe in Friesland. Het adres is: Julianastraat te Kollum.

Bij de agenda

Ontmoeting en koffie op 1 mei

Graag nodigen we u na de ochtenddienst van zondag 1 mei uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. Afhankelijk van het weer in De Roeping of op het kerkplein. Waardevol en gezellig! Voor uw agenda: de volgende keer is zondag 5 juni.

Jaarvergadering Vrouwen Contact

De jaarvergadering van Vrouwen Contact Wilnis wordt gehouden op maandag 9 mei in De Roeping. We beginnen om 19.30 uur. Aansluitend zal Adeline Stam een presentatie geven over het werk van de VOOR ELKAAR Vakantieweken. Alle dames krijgen de agenda en stukken thuisbezorgd.

Afsluiting winterwerkseizoen met jeugdwerkers

Woensdagavond 11 mei willen wij, als jeugdraad, het winterwerkseizoen afsluiten met de jeugdwerkers. De jeugdwerkers van de clubs, zondagsschool, kinderkoor, catechisatie, YA, JV en Connect zijn hier via de mail al voor uitgenodigd. Mocht deze mail je ontglipt zijn, noteer deze meeting dan snel in je agenda! We starten om 20.00 uur in De Roeping. We zullen met elkaar terug en vooruit kijken. Houd je mail in de gaten voor de details. Mocht je niet kunnen komen, laat ons dit per mail even weten i.v.m de boodschappen: c.n.nagel#ziggo.nl We zien uit naar een mooie ontmoeting!

Hartelijke groet, Gert van Kreuningen, Els Leeflang en Corine Nagel

Aannemingsavond

Op 12 mei is de aannemingsavond gepland. In het midden van de gemeente hebben 4 jongeren aangegeven belijdenis van het geloof af te willen leggen op zondag 22 mei. Graag geven we de namen van hen door: Annique Herngreen (Veldzijdeweg 9), Lise van Kreuningen (Herenweg 87), Alette Meijers (Polderweg 1, Abcoude)  en Marije Vonk Noordegraaf (Nieuwveens Jaagpad 107, Nieuwveen). We zien uit naar een gezegende ontmoeting tussen deze jongeren en een afvaardiging van de kerkenraad. We starten om 20.00 uur in De Roeping.

Rommelmarktmedewerkers gezocht

De JV is nog druk op zoek naar sterke opbouwers, enthousiaste bakkers en vrolijke zaterdagmedewerkers voor de rommelmarkt van zaterdag 21 mei! Wilt u ook meehelpen? Dan kunt u zich opgeven bij Diederick de Leeuw (06-20892621) of Loïs Verhoek (06-27869795), via het aanmeldformulier op de website (www.rommelmarktwilnis.nl) of via het papieren opgavestrookje. Het papieren strookje is te vinden en in te leveren onder de kerktoren. Daarnaast is het nog altijd mogelijk om uw spullen langs te brengen aan de Mijdrechtse Dwarsweg 19. Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of kunt u mailen naar contact#rommelmarktwilnis.nl

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag

Op 26 mei organiseert de CZWD weer de jaarlijkse fietspuzzeltocht. Op een route van zo'n 25 km kunt u genieten van de omgeving en opletten voor de puzzel. De opbrengst van de verkoop van de routebladen (€5,- inclusief versnaperingen) komen ten goede aan de Friedensstimme kinderkampen. Vertrek tussen 14.00 en 14.30 uur vanaf De Roeping. Eventueel verplaatsing naar 6 juni (2de Pinksterdag) wanneer het weer een lekkere fietstocht in de weg staat.

VBW Muziek

Dag muzikale gemeenteleden onder ons. Deze zomer mogen we weer de VBW vieren en daar zijn we dankbaar voor. Het wordt altijd een groter feest met muziek. Beschik jij nou over muzikale talenten waar je graag de kinderen uit Wilnis en omgeving mee wilt verblijden dan vinden we dat leuk! Je mag mij dan even een berichtje sturen (Rebecca de Haan, 0683196321). Misschien heb je nog niet eerder meegedaan of twijfel je aan je muzikale talent: ik hoorde pas een preek over dat zelfs het geluid van jonge kraaien en huilende baby’s een lofzang is voor God, dus het zit wel goed met jouw muzikaliteit. Erg welkom!

Groetjes, de VBW muziekgroep

Kijk mee met het online GZB-event op zaterdagavond 21 mei

Met de GZB-pinkstercampagne ‘Vertel, over de grote daden van God’ leven we samen met Gods wereldwijde kerk toe naar Pinksteren. Op zaterdagavond 21 mei worden tijdens het online GZB-event inspirerende verhalen uit de wereldkerk gedeeld, waarbij sprekers uit Colombia, Nepal, Bulgarije en Libanon laten zien hoe God wereldwijd werkt. Tijdens een anderhalf uur durend programma wordt gesproken over het thema van de Pinkstercampagne: Vertel, over de grote daden van God. Hoe vaak doen we dat? Elkaar vertellen wie God is en wat Hij doet. Zomaar – gevraagd of ongevraagd – iets goeds zeggen over Hem. In Nederland is dat niet gebruikelijk. Juist gelovigen uit de wereldkerk houden ons op dit punt een spiegel voor. Hoe kunnen we elkaar stimuleren om Gods goedheid en trouw door te geven? Natuurlijk kunt u gewoon thuis meekijken, maar het is nog leuker om in verbondenheid met elkaar én de wereldkerk deze avond mee te maken. Een mooie manier om samen toe te leven naar het Pinksterfeest! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/event. Voorafgaand aan het online event start om 19.15 uur het kinderprogramma met een Zendingsjeugdjournaal.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug