Kerkblad 20 december 2020 Kerkblad 20 december 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

Op dit moment is nog niet bekend of activiteiten buiten de erediensten kunnen doorgaan vanwege de nieuwe RIVM maatregelen.

19 dec. 19.00 uur VBW Kerstvoorstelling ‘De rode draad’ via livestream

24 dec. 19.00 uur Live stream Kerstzangdienst

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Reserveren mogelijk (zie: Bij de agenda).

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 1 januari 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Op de 1ste Kerstdag lezen we het Kerstevangelie uit Lukas 2. In de ochtenddienst lezen we de bekende woorden uit vers 1 t/m 14. De tekst voor de preek is vers 10 en 11, waarbij de engel een blijde boodschap brengt. Misschien vraagt u uzelf af of dat wel kan in deze crisistijd. Blijdschap met kerstfeest, waarbij de kerk niet gevuld mag worden met mensen. Maar in de moeilijkheden van 2000 jaar geleden greep God ook in, waarom dan niet op kerstfeest 2020? Laten we in de leegheid van elke dag ons vullen met het volle Evangelie van Gods heil. Die blijdschap is er voor heel het volk. Christus de Heere is geboren! Het thema van de preek is: Vol worden door te luisteren.

De 2de Kerstdag zal het kinderkoor Ismaël o.l.v. Liesbeth Nap voor ons zingen. Muzikale begeleiding is er door Christien Meijers op de piano, Janita van de Ruitenbeek op de panfluit en Arinda Vonk Noordegraaf op de viool. We zien uit naar een mooie dienst waarbij de Bijbel wordt geopend bij Lukas 2: 8 t/m 21. Het tekstvers is Lukas 2: 20. Het thema in deze dienst is: De herders in Gods wereld.

Op Oudjaarsavond is de dienst waarbij we onze overleden gemeenteleden gedenken (zie onder meeleven). Na de preek gedenken we hen door het aflezen van de namen en we houden een minuut stilte. Daarna wordt er een Psalm gezongen en dragen we de rouwdragende families op in onze voorbede. In de dienst is de Schriftlezing uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 22: 12-21. De tekst voor de preek is dan uit het troostboek, Openbaring 22: 16. Op de laatste dag van het bewogen jaar 2020 staan we stil bij onze trouwe Heiland. Het thema is: Jezus de betrouwbare Morgenster.

Op de Nieuwjaarsmorgen openen we de Bijbel bij Efeze 4: 1-16 en 2 Korinthe 13: 11-13. De tekst voor de preek is de zegen uit 2 Korinthe 13:13. Het thema is: Gods zegen voor 2021. Wat is het goed om het nieuwe jaar met de Heere te beginnen. De Heere wil iedere keer opnieuw beginnen met mensen die in Zijn lichaam zijn opgenomen. Maar Hij wil ook dat wij als gezegende mensen open staan voor iedereen die met de Heere wil leven. Zijn zegen houdt ook in dat we in de verbinding met Hem in de wereld worden gezonden om anderen jaloers te maken.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

Op het moment van schrijven verblijft Henk van den Bosch, Ottenspoorbroek te Breukelen, nog in het ziekenhuis. Het is een zware periode voor hem met ups en downs. Maar ook de lange periode in het ziekenhuis en de feestdagen in het vooruitzicht, maken het voor hem, zijn vrouw Rina en de kinderen zwaar.

Uit het ziekenhuis mocht thuis komen Gros Tijsseling, Burg. Padmosweg. De Heere heeft hem wonderbaarlijk gespaard en hem voorspoedig herstel gegeven. Een operatie bleek niet nodig. We danken de Heere voor Zijn bewarende en sparende hand.

Mw. Jenny Samsom-Bergman, Burg. Van Baaklaan heeft onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis. Gelukkig slaat de medicatie aan en mocht ze weer thuis komen uit het ziekenhuis. We bidden dat de pijn minder wordt en de ontstekingen verdwijnen.

Onderzoeken en behandelingen

In het midden van de gemeente zijn er diverse mensen die onderzoeken en behandelingen ondergaan. We denken daarbij aan Jolanda Bos, Beatrixstraat die onderzoeken ondergaat om de oorzaken van de blijvende pijn te achterhalen.
Ook noemen we de naam van Nel Treur-Voorn, Burg. Van Trichtlaan, die onderzoeken ondergaat omdat haar energiepijl door een chronische ziekte steeds verder achteruit gaat. Eind december krijgt ze nieuwe behandelingen.
Daarnaast leven we mee met Leny Grünbauer-van den Berg, Dr Mees ten Oeverlaan, die al lange tijd ernstige gezondheidsklachten heeft en nu een intensief onderzoekstraject in gaat.

In dit kerkblad noemen we nogmaals de naam van Aales van Leeuwen sr., Burg. Van Baaklaan, die opnieuw een kuur heeft gekregen.

We denken ook aan hen van wie we de namen niet kunnen noemen. Wat kan een teleurstellend bericht ons dan ook zwaar vallen. We mogen onze toevlucht nemen tot de Heere. Hij zal ons niet begeven en ook niet verlaten!

Ziekte en nood

In deze weken willen we ook denken aan alle chronisch zieken in de gemeente. Wat kan het ons raken als het perspectief op beter worden soms helemaal weg valt. Wat kunnen we ons dan klein voelen. Begrip van onze omgeving is soms minimaal, maar we mogen naar de Heere toe met al onze zorgen en noden.

We bidden voor allen die getroffen zijn door het Covid-19 virus. Zowel jong als oud, rijk als arm, Oost en west wordt getroffen door het virus. Het virus maakt geen onderscheid tussen jong en oud, rijk en arm, gemeente- en landsgrenzen. We bidden om bescherming van de Heere. We denken aan allen die getroffen zijn door het virus. Het duurt soms maanden voordat het herstel doorzet. We wensen u en jou veel geduld in deze spannende tijd.

We denken aan allen met grote noden. Er is zoveel leed te dragen, zowel psychisch als lichamelijk. Het leed treft jong en oud. Toch mogen we weten dat de Heere het Licht der wereld is, Die de duisternis laat verdwijnen. Heere, schijn met Uw Licht in allen die het moeilijk hebben.

Overleden

Op vrijdag 11 december is Engeltje Schaaphuizen overleden. Ze is 91 jaar oud geworden. Engel Schaaphuizen woonde de laatste jaren van haar leven in Zonnehuis Majella, eerst aan de Bozenhoven en later aan de Dorpsstraat 75F, te Mijdrecht. Engel Schaaphuizen is geboren en getogen in Wilnis. Ze is geboren aan de Oudhuijzerweg en later verhuisd naar de Beatrixstraat. Daar heeft ze jaren gezorgd voor haar ouders en broer. Totdat het thuis niet meer ging en ze moest verhuizen naar Mijdrecht. In de jaren dat zij in Majella verbleef was zij dankbaar en blij met de kleine dingen, zoals de kaarten en bezoekjes vanuit de gemeente. De laatste maanden ging ze steeds verder achteruit en de laatste dagen moest ze in quarantaine i.v.m. corona. De familie schrijft op de kaart: Met dankbaarheid en vol respect voor de manier waarop zij zorgzaam voor eenieder was, geven wij u kennis van het heengaan van mijn zus en onze tante Engel Schaaphuizen. We gedenken haar broer Mees Schaaphuizen en de neven en nichten in onze voorbede. We denken ook aan de bewoners en het verplegend personeel van Zonnehuis Majella in deze bijzondere tijd.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 18 december om 14.00 uur in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente. Deze dienst is te volgen via de livestream en de kerktelefoon. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden in het familiegraf op de Hervormde begraafplaats naast de kerk. Na de begrafenis is er een mogelijkheid om de familie te condoleren in De Roeping. Vanzelfsprekend nemen we de RIVM richtlijnen tijdens het condoleren in acht.

Het correspondentieadres van de familie is: Adriana Schaaphuizen, Gemini  te Soesterberg.

Gedenken

In het jaar 2020 zijn ons geliefde gemeenteleden ontvallen. In de gezinnen merken we iedere dag de lege plek op. Iedere lege plaats doet pijn in ons leven. Het verdriet komt in deze periode van het jaar weer heel dicht bij. Daarnaast zijn er nog vele andere lege plaatsen, van kortere of langere tijd geleden. Deze worden op de hoogtijdagen van het jaar extra gevoeld. In alle smart en rouw wil de Heere nabij zijn. De Heere wil uw rechterhand vastpakken. Hij zal u leiden door Zijn raad en op Zijn tijd, door Hem bereid, opnemen in Zijn heerlijkheid (Naar Psalm 73). Dat is een grote troost voor ons allen. We herdenken de volgende gemeenteleden die zijn overleden:

  • 1 januari 2020; Jan Plooij (84 jaar)
  • 26 februari 2020; Willem de Heus (85 jaar)
  • 26 februari 2020; Jacoba Jantina Groenendijk-van Delden (85 jaar)
  • 3 maart 2020; Jacob Groeneweg (62 jaar)
  • 31 mei 2020; Trijntje van der Waay–van Leeuwen (97 jaar)
  • 28 juli 2020; Jansje van der Does–Snel (89 jaar)
  • 13 september 2020; Cornelis Simon Zwarts (93 jaar)
  • 29 september 2020; Neeltje Marigje Aagje Verburg-de Jong (72 jaar)
  • 11 december 2020; Engeltje Schaaphuizen (91 jaar)

We wensen alle nabestaanden de nabijheid van de Heere toe als ze toeleven naar de dienst van Oudjaarsavond. De Heere ondersteune u en jou in het moment van gedenken van uw en jouw geliefde.

Bij de agenda
Catechese

Maandag 14 december is de laatste keer catechese geweest voor dit kalenderjaar. We zijn dankbaar dat vele jongeren iedere maandagavond de weg vinden naar De Roeping om de catechese te volgen. Fijn dat jullie er zijn en hopelijk tot na de kerstvakantie. Als je nog niet bent geweest? In het nieuwe jaar ben je alsnog van harte welkom!

Bibliotheek Lektuurkeus

Goed nieuws voor u en jij: De bibliotheek wil op reservering boeken uitlenen. U kunt de boeken brengen en nieuwe meenemen. U kunt niet zelf in de bibliotheekzaal rond snuffelen. We houden ons bij de balie aan de volgende regels: 1,5, meter afstand. Je handen ontsmetten. De medewerkers zullen u de boeken aangeven. Indien u het niet verantwoord vindt om naar de bibliotheek te komen i.v.m. corona, kunt u  bellen naar Geertje 0297-286014 of naar Janneke 0297-281882. U kunt dan doorgeven hoeveel boeken u zou willen hebben en dan worden deze bij u thuisgebracht. Ook kunt u bij ons terecht voor GZB dagboek 2021 ‘Een handvol koren’, deze kost € 12,50, postzegels van Woord en Daad en kaarten. Wij zijn elke vrijdag open van 14.30 tot 16.30 uur. Uiteraard met Kerst en oud en nieuw gesloten.

Kerstvoorstelling VBW ‘de Rode Draad’

Op zaterdag 19 december om 19.00 uur kan iedereen via de livestream (op youtube.com/hervormdwilnispkn) meedoen met kindervoorstelling ‘de Rode Draad’ van Willemijn de Weerd. Tijdens de voorstelling maken we een reis, waarbij we de rode draad van Gods liefde door de Bijbel volgen. We hopen op die manier van alles te weten te komen over wat we vieren met kerst. Een interactieve voorstelling met Bijbelverhalen, accordeon en pianomuziek en verschillende voorwerpen die ons iets zullen vertellen. De voorstelling is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Helaas kan een beperkt aantal kinderen in de kerk zijn. Iedereen heeft zich kunnen aanmelden voor de loting. Voor vragen kun je terecht bij de VBW: vbwwilnis#gmail.com of 06-83577287. De voorstelling blijft ook tijdens de kerstvakantie online staan.

Laatste Sing In vrijdagavond

Bij deze willen we jullie laten weten dat vrijdag 18 december de laatste Sing In op vrijdagavond zal plaatsvinden. We hebben het een tijd met veel plezier gedaan en leggen het nu weer naast ons neer. Hoe mooi is het dat God ons muziek heeft gegeven waarin we iets van Hem mogen zien en waardoor we elkaar mogen bemoedigen. We zijn blij dat we de afgelopen tijd op deze manier als gemeente verbonden konden zijn. Alle voorgaande Sing Ins staan op YouTube, dus mocht u nog eens wat willen beluisteren - kunt u altijd daar terecht.

Groetjes de Sing In groep

Kerstzangdienst 24 december

Op donderdag 24 december a.s. wordt er in de hervormde kerk van Wilnis een kerstzangdienst gehouden. Het thema is dit jaar: ‘Kom naar huis’ en de meditatie wordt verzorgd door onze oud -plaatsgenoot Cock Kroon. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door het kinderkoor Ismaël o.l.v. Liesbeth Nap. Verder werken mee: Christien Meijers (piano), Marjolein Lindhout (dwarsfluit), André en Margreet Mateman (orgel/bugel). En…. worden er oude kerstliederen ten gehore gebracht door een kleine groep mannen uit de gemeente. De avond begint om 19.00 uur. Kijkt en zingt u mee? U kunt de dienst livestream bekijken en  beluisteren via www.hervormdwilnis.nl, tabblad kerkdiensten, kerkdienst live uitzending.

Vrouwencontact

De afgekondigde maatregelen door het kabinet hebben tot gevolg dat het Vrouwencontact, zoals gepland staat op 5, 6 en 7 januari, niet kan doorgaan. Het bestuur bezint zich op een alternatieve invulling.

Kerstecho

Bij dit kerkblad heeft  u de kerstecho ontvangen. Juist nu is er de gelegenheid om uw/jouw buren, kennis of familielid mee te laten delen in het geloof. Laat deze kans niet aan u/jou voorbijgaan om het rijke evangelie door te geven aan de mensen om u heen. Daarnaast willen we u en jou vragen om dit evangelisatiewerk ook in uw gebed op te dragen. Voor degenen die het kerkblad per post ontvangen, zijn er exemplaren beschikbaar onder te toren en in De Roeping.

Zending nú – Hoe zijn wij betrokken bij Gods kerk wereldwijd?

Ergens voel je wel dat de wereldkerk ons iets te zeggen heeft. We belijden immers elke zondag van harte ons geloof in ‘een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen’. Maar zending… is dat nog van deze tijd? Er zijn toch overal op de wereld al kerken? En wat kan ik als gemeentelid in de 21e eeuw concreet met ‘zending’? Als deze vragen ook wel eens bij jou/u op komen, dan moet je de volgende data beslist in je agenda zetten: dinsdagavond 19 januari, 2 februari én 16 februari 2021. Investeer in jezelf en in ons gemeente-zijn! Meer informatie in het volgende kerkblad en in de zendingsnieuwsbrief.

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Kerkelijk medewerker

De vervulling van de vacature voor kerkelijk medewerker is nog slechts een formaliteit. Met Ds . E van Rooijen uit Noordeloos is in principe overeenstemming bereikt om vooral in het (ouderen)pastoraat in onze gemeente werkzaam te zijn. Wij hopen ds. DV begin januari 2021 aan onze gemeente te verbinden voor gemiddeld 6 uur per week. Na de kennismaking met deel van de kerkenraad heeft ds. van Rooijen aangegeven “ik heb er het volste vertrouwen in dat het werk gedragen zal worden door de bijstand van de Heilige Geest”.

Wij zien uit naar zijn komst (wij zien vooral ook uit naar Zijn komst) en vertrouwen op een goede tijd met elkaar.

Zingen

In de vergadering van woensdag 9 december  heeft de kerkenraad besloten dat vanaf heden de slotzang van de diensten ook door de gemeente mag worden gezongen. Maar …, wel  op ingetogen wijze!

Vacature diaken

De kerkenraad heeft ook nagedacht over de samenstelling van een nieuwe kieslijst in de vacature diaken. Er is een besluit genomen om een dubbeltal op te stellen. Met het oog op de komende feestdagen wordt deze pas in het nieuwe jaar bekend gemaakt. De verkiezing wordt gehouden op woensdag 13 januari 2021.

Kerktijd.nl

Elke maandagavond na 19.00 uur worden vanuit Kerktijd.nl uitnodigingen verzonden voor het bijwonen van de diensten van volgende week zondag. Mocht u een email daarover ontvangen, beantwoordt deze door aan te geven of u wel of niet komt en, zo ja, met hoeveel personen. Alleen daarmee wordt uw bezoek geregistreerd. Mocht u hulp nodig hebben hierbij, neem dan contact op met ouderling Herngreen. Velen hebben zich al aangemeld via de toegezonden link maar we missen nog namen. Mocht u zich dus nog niet hebben aangemeld, doe dat dan deze week.

Collecte 27 december

27 December is de diaconie collecte bestemd voor het werk van ds. Laurens Jan Vogelaar, die namens de GZB de kerk in Indonesië helpt bij haar opbouw. Hij geeft trainingen aan de kerkelijk werkers aldaar. Naast financiële steun wordt in deze tijd van corona gebed maar ook morele steun zeer op prijs gesteld. Een (mail) adres is te vinden op de site van de GZB of vraag er naar bij een van de CZWD leden.

Collecte oudejaarsdag: Gevangenenzorg

Geloof in herstel! Dat wil zeggen: wij willen present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen we door vanuit onze christelijke kernwaarden barmhartige en gerechtigheid. Gevangenenzorg Nederland draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Juist nu in deze toch al onzekere tijd. Helpt en bid u mee?

Voedselhulp Mathare

De heel mooie opbrengst van de dankdagcollecte van € 11.900 bestemd voor voedselhulp in de krottenwijken van Mathare is in twee delen overgemaakt naar de bankrekening van de Motherchurch. De voedseluitdeling door de medewerkers van de kerk duurt nog voort onder leiding van de pastors Daniel en Aaron. Bij de eerste uitdeling eind november werden aan 230 gezinnen voedselpakketten verstrekt ter waarde van 1500 Keniase shilling (ongeveer 11,50 euro) per gezin. Dit betekent  dat meer dan 1.000 gezinnen kunnen worden voorzien van een pakket. De meerderheid van de gezinnen is geen lid van de kerk. De gezinsgrootte is gemiddeld  4 a 6 personen en een gezin kan ongeveer 2 weken hiervan rondkomen.  De blijdschap en waardering hiervoor was heel groot, omdat er nu voor enkele weken geen zorgen en stress zijn om voor voedsel te zorgen.

De Motherchurch is blij en dankbaar om zo een middel te mogen zijn voor de allerarmsten en daarin aan hen de liefde van God te laten zien en zo een licht en zout van de wereld te  zijn.  Daar willen wij ons graag bij aansluiten. Graag vragen we gebed voor een goed verloop van de voedseluitdeling deze weken en voor de mensen in de sloppenwijken.

Umoja taakgroep.

Kerkelijke bijdrage

Wilt u even nakijken of u de kerkelijke bijdrage 2020 al heeft voldaan? Het zou fijn zijn als u dat nog dit jaar overmaakt. Het is mogelijk dat u, wat de kerkelijke bijdrageactie 2021 betreft, het jaarboekje digitaal ontvangt. U kunt dan via de app of via de website uw toezegging kenbaar maken. In dit coronatijdperk willen wij dit hartelijk aanbevelen. Stuurt u even een mailtje naar: administratie#hervormdwilnis.nl als u hier gebruik van wilt maken. Alvast bedankt,

Anja Kranenburg.

App-groep Peter en Riek

De afgelopen weken hebben we verschillende keren iets kunnen delen in de (besloten) WhatsApp-groep: een filmpje, wat achtergrondinformatie, een nieuwsbrief. Nieuws dat vanwege het gesloten land niet op een website of facebook kan. Als je het interessant vindt om meer over het werk en het land te horen, meld je dan bij de CZWD via czwd#hervormdwilnis.nl of bij één van de commissieleden.

Tenslotte

Het veel bewogen jaar van onze Heere 2020 is al weer bijna ten einde. Wat heeft dit jaar veel extra zorgen met zich mee gebracht. De onzekerheid rondom de verspreiding van het virus heeft ons leven op veel gebieden ontregeld. We hoopten dat de versoepelingen, die in de zomer waren ingezet verder konden worden uitgebreid. Helaas blijken er nu weer extra maatregelen nodig zijn. We zullen als kerkenraad actief de nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden. Indien noodzakelijk zullen we ook in de gemeente weer nieuwe maatregelen moeten treffen. We doen er alles aan om als kerkelijke gemeente ook een veilige haven te zijn.

En deze omstandigheden hebben we toch in de gemeente ook vreugdevolle momenten gekend, huwelijken, geboortes en een belijdenisdienst hebben we ontvangen. We zijn de Heere dankbaar dat Hij door is gegaan met Zijn werk en de beloften heeft vervuld.

We wensen u en jullie gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig nieuw jaar toe. Een hartelijke groet mede namens mijn vrouw Karin en onze kinderen Janita, Margreet en Marien, Hanna, Sara en Ardjan.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug