Kerkblad 25 september 2022 Kerkblad 25 september 2022

Wilnis  -  KERKDIENSTEN

Zondag 25 september

Scholendienst

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: scholendienstliederen

Kinderoppas: Matty Nagel, Boaz van Kreuningen, Anneke van Leeuwen

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. J.P. Ouwehand, Ilpendam-Watergang

Voorzang: Ps. 63 : 2 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Scholenproject: gezinsbuddy.

 

Zondag 2 oktober

Israëlzondag

10.00 uur: Ds. T.L.J. Bos, Den Haag

Voorzang: WK 76 : 1 en 2

Kinderoppas: Jopie Verhoek, Joëlle van Kreuningen, José Kool

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 54 : 6 en 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Shaare Zedek.

====================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

26 sept. Start catechisatie

27 sept. 10.00 uur Kring Anna bij Nelie van Eijk

28 sept. 20.00 uur Bijbelkring

30 sept. 18.30 uur Connect

30 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

30 sept. 19.30 uur Kring ‘Palm’

02 okt. Foto maken en koffie drinken na afloop morgendienst

03 okt. 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst

4,5,6 okt. Vrouwencontact

06 okt. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

07 okt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 30 september 2022  via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen  zie papueren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 25 september is het een scholendienst. De kinderen van de Koningin Julianaschool spreken met elkaar over geloofshelden. In de Bijbel worden vele geloofshelden genoemd, zoals Gideon, Daniël in de leeuwenkuil en David in strijd met Goliath. In de scholendienst willen we aansluiten op de geschiedenis van David en Goliath uit 1 Samuël 17:32-53. Het thema van de dienst is: David is een geloofsheld.

In de avonddienst van 2 oktober, de Israëlzondag, willen we stilstaan bij Richteren 15. Simson voert een strijd tegen de Filistijnen en wordt door zijn volksgenoten uitgeleverd. Opnieuw een groot raadsel in het leven van Simson, maar we mogen er opnieuw een verwijzing in zien naar het leven van de Heere Jezus. Het thema is: De strijd van Simson.

Meeleven in en rondom de gemeente

Thuis gekomen

We zijn dankbaar met mw. Immerzeel-Kroon, Raadhuisstraat, die uit het ziekenhuis is thuis gekomen. We bidden dat de medicatie aanslaat en dat ze haar plekje in haar familiekring en de gemeente weer in mag nemen.

We danken met Koos Bos, Burgemeester Padmosweg 154 (3648 BL) dat de operatie is geslaagd en dat hij weer thuis mocht komen. Ook mochten we hem zondag in de kerk weer ontmoeten. Hem alleen de eer.

Gedoopt Gabriël en Manuël

Zondag 18 september zijn Gabriël van Eijk en Manuël Spek gedoopt. We zien terug op een mooie dienst, waarin het dienstwerk centraal stond. Zowel in het gezin als in de gemeente. Graag vermelden we de doopteksten:

Gabriël van Eijk: Jozua 1: 9: Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld,  want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Manuël Seth Olivier Spek: 1 Johannes 4: 12: Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Het adres van Arwin en Debora is: Eendracht. Van Cristiaan en Xanthe is het adres: Burg van Baaklaan.

Zondag hebben we ook voorbede gedaan voor Manuël Spek die de komende maand geopereerd moet worden aan zijn schedel. We bidden of de Heere hem, maar ook Cristiaan en Xanthe nabij wil zijn, zowel voor, tijdens en na de operatie. We leggen jullie in de handen van onze Heere.

Vreugde

We zijn met Jan en Matty Nagel dankbaar voor de geboorte van een kleinzoon. Een groot geschenk en opnieuw een grote verantwoordelijkheid erbij als opa en oma.

Huwelijksjubileum

Op 19 september waren dhr. W. van Leeuwen en Mw. G.M. van Leeuwen-Hoogendoorn, Uitweg, Vinkeveen, 60 jaar getrouwd. Ze zijn de Heere dankbaar voor de zegeningen die ze hebben ontvangen. Samen met kinderen en kleinkinderen hebben ze dit heugelijke feit mogen gedenken en vieren. We wensen hen Gods zegen toe voor allen die hen lief en dierbaar zijn.

Bij de agenda

Catechese

Als het goed is heeft iedere jongere uit de gemeente een persoonlijke uitnodiging gehad voor de catechisatie. Mocht je deze niet hebben ontvangen, wil je dan even contact opnemen met Gert van Kreuningen, onze jeugdouderling. Iedereen is welkom op maandag 26 september.

Bijbelkring

Op woensdag 28 september starten we dit seizoen met de Bijbelkring. We lezen verder in Openbaring 8. We gebruiken bij de bespreking het boekje van ds. A.W. J. Theunisse: Mensenzoon tussen de kandelaren. We behandelen hoofdstuk 5 uit dat boekje. We zien uit naar een gezegende ontmoeting rondom de Bijbel en goede gesprekken met elkaar. Wil je meedoen, maar heb je nog geen boekje, neem dan contact op met dominee Van de Ruitenbeek. Om 19.45 uur is er koffie/thee en mogelijkheid voor ontmoeting. We starten om 20.00 uur en sluiten af rond 21.30 uur.

!!!Uitnodiging Connect!!!

Voor wie?: iedereen van 16 jaar t/m 20 jaar Wat?: hamburgers eten, ontmoeting en gezelligheid. Wanneer?: vrijdag 30 september om 18.30 uur. Waar?: Beatrixstraat. Hoe?: stuur een app naar Marlies: 0636013151. Hartelijke groet van: Dirk en Linda van Eijk, Marlies de Haan en Kees Matze. We zien je graag!!!

Catechesebijbelkring (kring ‘Palm’)

Heb je de ‘gewone’ catechese doorlopen, maar maak je nog niet de stap naar de belijdeniscatechese? Wil je wel (blijven) nadenken over God? Over God en de Bijbel en jouw leven, jouw vragen? Dan nodigen we je graag uit bij ons thuis, om samen Bijbelstudie te doen, vooral: samen lezen in de Bijbel. Eens in de twee weken op vrijdagavond van half 8 tot ongeveer half 9 (en wat later, voor wie geen haast heeft en nog ff gezellig blijft ‘hangen’). Eerste kringavond: vrijdag 30 september, 19.30 uur, Burg. van Trichtlaan 64. Wil je je aanmelden of heb je vragen? Mail of bel/app: h.palm#solcon.nl, 06-44981119. Alie en Hendrik Palm

Gemeentefoto

Het is al weer jaren terug dat wij met elkaar als gemeente op de foto geweest zijn. Als Commissie van Zending en Werelddiaconaat (CZWD) is ons dat ook opgevallen! Als commissie houden wij onder anderen contact met gemeenteleden en zendelingen (deelgenoten) in het buitenland. Om dit een gezicht te geven leek het ons leuk weer eens een nieuwe gemeentefoto te maken! Gemeente-zijn doe je ook niet in je eentje, maar met elkaar! Een kampvuur kan niet branden met één houtje, het heeft de warmte van andere stammetjes nodig. Ook als gemeente is het daarom goed om met elkaar de gemeenschap te zoeken, ook in de 'normale' dingen. Aansluitend aan de ochtenddienst van 2 oktober willen wij u daarom uitnodigen om met zijn allen op het kerkplein te verzamelen zodat we eerst met elkaar een foto kunnen maken, en daarna met elkaar nog samen te zijn met koffie, thee en limonade: ook dat is gemeente-zijn.

Projectkoor

Hebt u altijd al eens mee willen zingen in een koor? Om te proberen of dit wat voor u of jou is? Of eerder gedacht dat het wel eens leuk zou zijn om mee te zingen, maar het kwam er nooit van. Dan is er nu een kans om dit te proberen! U/jij wordt van harte uitgenodigd om dit najaar mee te doen met het instuderen van kerstrepertoire van Hiddai. Om daarna mee te doen aan de Kerstzangdienst op 24 december. Kom vanaf 20 oktober bij ons binnen (eerder mag natuurlijk ook). We repeteren iedere donderdagavond van 20.00-21.30 uur met vooraf  koffie/thee in de Roeping. De repetities staan onder leiding van onze enthousiaste dirigent Wim van Dijkhuizen. Iedereen vanaf de brugklasleeftijd is hartelijk welkom. Kom kijken/luisteren of meedoen, geheel vrijblijvend natuurlijk en GRATIS. We kijken uit naar uw of jouw komst!

Collecte scholenproject: Gezinsbuddy

Een GezinsBuddy is een vertrouwenspersoon voor éénoudergezinnen die in de knel zitten. Er zijn gezinnen die kopje onder dreigen te gaan, ondanks het feit dat er regelmatig verschillende hulpverleners over de vloer komen. Een GezinsBuddy schept samen met het gezin orde op zaken. Welke hulp is nodig, welke niet? Daarnaast steekt een GezinsBuddy ook zelf de helpende hand uit, bijvoorbeeld in de vorm van leuke uitjes en activiteiten.

GezinsBuddy wil voor elk gezin (alleenstaande ouder, zonder netwerk) met meervoudige problematiek een GezinsBuddy. De organisatie van GezinsBuddy zorgt ervoor dat deze vrijwilligers op een semi-professionele manier kunnen ‘werken’. De organisatie verzorgt een coachingstraject, zowel voor GezinsBuddy’s als voor gezinnen.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijk groet vanaf de Koningin Julianastraat.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug