Kerkblad 26 September Kerkblad 26 September

KERKDIENSTEN

Zondag 26 september
Scholendienst
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
Kinderoppas: Renate Meijers, Boaz van Kreuningen
Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen
18.30 uur: Ds. C.W. Rentier, Amersfoort
Voorzang: Ps. 7 : 9
Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Scholenproject: Stichting Israël en de Bijbel.

Zondag 3 oktober
Israël zondag
10.00 uur: Ds. T.L.J. Bos, Den Haag
Voorzang: WK 431 : 1 en 8
Kinderoppas: Annet Meijers, Sander Meijers
Kerkauto: Dhr. D. Drost
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
Voorzang: WK 433
Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Shaare Zedek Ziekenhuis.

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
27sept. Start catechese
29sept. 20.00 uur        Bijbelkring
01 okt. 10.00 uur         Open Kerk
01 okt. 19.30 uur         Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
01 okt. 19.30 uur         Catechesebijbelkring bij Fam. Palm
04 okt. 19.30 uur         Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst in ‘De Roeping’
04 okt. 20.00 uur         Mannenver. ‘Boaz’
05,06,07 okt.              Vrouwencontact
07 okt. 10.00 uur         Kring Anna
07 okt. 14.30 uur         Ouderenmiddag, spelmiddag
07 okt. 18.45 uur         Tienerkoor
08 okt. 10.00 uur         Open Kerk
08 okt. 14.30 uur         Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
30 okt. 14.00 uur         VBW terugkom middag

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie
Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 1 oktober 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam@ziggo.nl

Jarigen
5 oktober (1942): Mw. M. van Leeuwen-Brommer, Vinkeveen
5 oktober (1931): Dhr. C. Boele, Oudhuijzerweg
6 oktober (1936): Mw. J.J. Tijsseling-Roos, Burg. Padmosweg
7 oktober (1946): Dhr. G. van Bemmel, Oudhuijzerweg
8 oktober (1946): Mw. J.F. Broere-Blok, Burg. van Trichtlaan

Huwelijksjubileum
Op 2 oktober zijn 40 jaar getrouwd: Dhr. G.J. van der Meer en Mw. A. van der Meer-Hartman, Weth. van Damlaan Wilnis.
Op 5 oktober zijn 50 jaar getrouwd: Dhr. M. Kool en Mw. J.C. Kool-van Zijl, Bovendijk

Bij de diensten

Zondag 26 september hebben we een Scholendienst. De kinderen van de Koningin Julianaschool zijn de hele week al bezig met het thema: Jeruzalem, stad van de grote Koning. Aan hen worden de volgende Bijbelverhalen verteld: (1) David brengt de ark naar Jeruzalem. (2) Koning Salomo die de tempel laat bouwen in Jeruzalem. (3) Eerste gemeente in Jeruzalem, dat de eerste christenen alles met elkaar deelden. Op Zondag in de ochtenddienst staan we stil bij 1 Koningen 8:1-11, de eerste verzen uit dit lange hoofdstuk. In de dienst willen we stil staan bij de betekenis van de stad van de grote Koning. In deze dienst zingen we ook de liederen die de kinderen hebben geleerd.
P.S. In januari 2022 hopen de kinderen na te denken over het Nieuwe Testament en het Hemels Jeruzalem.

Zondag 3 oktober is het Israëlzondag. Op deze zondag lezen we Psalm 2. De vraag die in deze Psalm gesteld wordt is: Waarom woeden de heidenvolken? In de preek proberen we antwoorden te vinden op deze vraag uit Psalm 2. Deze Psalm geeft duidelijk toepasbare antwoorden voor ons in 2021. We worden opgeroepen om de Heere als onze grote Koning te erkennen. Dan is er geen ruimte meer voor opstand of Jodenhaat, maar erkennen we Hem als de grote Bevrijder.

Meeleven in en rondom de gemeente

Thuis gekomen
De kleine Noï Verkerk is thuis gekomen uit het ziekenhuis. Haar ouders zijn dankbaar dat ze nu thuis voor haar kunnen zorgen. We zijn met hen de Heere dankbaar dat ze groeien mag en bidden dat ze verder zal aansterken. Meeleven met de dankbare ouders Verkerk kan via Kamgras.

We zijn dankbaar met dhr. C. Boele, Oudhuijzerweg dat hij thuis mocht komen in zijn vertrouwde omgeving na een periode van revalidatie elders. Hij moet nog veel rust houden en heeft nog steeds vervolgtherapie. We zijn dankbaar voor de vooruitgang die er is. We denken ook aan zijn dochter Margriet die veel voor hem doet.

Revalidatie
We denken ook aan mw. J. Plomp-Korver. Zij revalideert nog in het CVA revalidatiecentrum De Parkgraaf, Utrecht. We bidden om Gods nabijheid in de weg die ze moet gaan. Ze mag een paar keer een dag naar huis om te oefenen. Daarom kan ze op de dag van haar 90ste verjaardag naar huis. We zijn dankbaar met haar en de familie voor de vooruitgang die er is, maar ze zal nog langere tijd moeten revalideren.

Zorgen
We leven mee met Bart en Esther Koemans, Bovendijk. Esther kampt nog steeds met burn-out klachten. Het is een proces van ups en downs, waarbij het langzaam vooruit gaat. We leven met dit echtpaar mee in de moeilijke weg die ze moeten gaan.
We denken aan hen die onderzoeken moeten ondergaan. Wat een spanning kan dat met zich meebrengen. Wat zal de uitslag zijn? Negatief of positief? De spanning is bij ieder onderzoek aanwezig. We wensen u en jou de sterkte van de Heere toe.
We leven mee met allen in moeitevolle omstandigheden. Zowel in het persoonlijk leven als in de familie. Wat kunnen zorgen diep binnen dringen in je leven als je geliefden ziet lijden. In de nood mogen we altijd naar de Heere toe.
Als je overmand raakt door verdriet en met je vragen vastloopt. Laat je dan bij de hand nemen en leiden naar de Heere Jezus. Hij heeft de Trooster uitgezonden in deze wereld. Hij laat Zich erbij roepen. Hij maakt de betekenis van Zijn Naam waar. Hij is een schuilplaats in alle nood en zorg.

Overlijden Corrie van Scherpenzeel
Op vrijdag 10 september 2021 is Cornelia Janna Scherpenzeel-Vis overleden. Corrie is 78 jaar oud geworden. Ze is 58 jaar getrouwd geweest met haar man Joop. Na jaren in Wilnis te hebben gewoond zijn ze vorig jaar verhuisd naar De Kom te Mijdrecht. In het voorjaar hebben ze een tijdje in Berkenwoude gewoond bij hun zoon Erik en schoondochter Ageet, omdat tijdelijk extra zorg nodig was. In de zomer keerden ze terug naar De Kom, maar opnieuw sloeg de ziekte toe en moest ze met hoge koorts naar het ziekenhuis. Na een week in het ziekenhuis is ze overleden. Een groot verdriet is er opnieuw gekomen in het leven van Joop, de kinderen en kleinkinderen. De familie schrijft op de kaart: Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in vrede en vertrouwen is overleden mijn geliefde vrouw, onze liever moeder, schoonmoeder en oma. Naast deze woorden ook het prachtige lied uit weerklank, nummer 615: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij. Deze woorden hebben aan de hand van Psalm 116 centraal gestaan in een dienst van Woord en gebed. Deze is gehouden op donderdag 16 september en aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Hervormde begraafplaats te Wilnis. Het correspondentieadres van de familie is: Mw. Van Wieringenplein te Mijdrecht.

Overlijden Fia Treur
Op vrijdag 17 september is onverwacht overleden Sophia Catharina Treur-de Man in de leeftijd van 72 jaar. Ze woonde met haar man Adriaan al een tijdje aan de Oudhuijzerweg. Daarvoor hebben ze jaren gewoond op de Korenmolen. Adriaan en Fia zijn 47 jaar getrouwd geweest. Wat is dan het verlies groot als een vrouw plotseling in haar slaap komt te overlijden. We denken ook aan de kinderen en kleinkinderen die zo plotseling een moeder en oma moet gaan begraven. De begrafenis heeft vrijdag 24 september plaats op de algemene begraafplaats in Wilnis We dragen de rouwdragende familie op in de voorbede

Huwelijksjubileum

50 jaar: Tim en Nel van Oudenallen: Op 10 september waren Tim en Nel van Oudenallen-Kastelein 50 jaar getrouwd. Ze zijn samen dankbaar dat ze het gouden huwelijksjubileum hebben mogen vieren. Dat het niet vanzelfsprekend is dat ze dit huwelijksjubileum hebben ontvangen, kunnen ze samen belijden. Het is een groot geschenk wat ze van de Heere hebben ontvangen. Maar in alle omstandigheden is de Heere nabij geweest. We feliciteren dit echtpaar en wensen hen van harte Gods zegen toe. In de felicitatie betrekken we ook de kinderen en de kleinkinderen.

25 jaar: Jan en Hetty Rietveld: Op zondag 12 september waren Jan en Hetty Rietveld-van der Schaft 25 jaar getrouwd. Een mijlpaal in hun huwelijksleven dat ze samen met hun gezin hebben mogen vieren. Met hen zijn we samen de Heere dankbaar voor het vele wat hij hen gegeven heeft. In voorspoed is de Heere erbij geweest en ook in moeilijke tijden heeft de Heere kracht gegeven. We feliciteren ook de kinderen Dianne, Carmen en Twan met hun ouders. We wensen dit gezin van harte Gods zegen toe.  

Verhuizing
Sinds maandag 13 september woont mevrouw R. Kroon–van Eijk (Reini) niet meer in Wilnis. Haar nieuwe adres luidt: Het Waterschapshuis, Kamerik. Voor haar een ingrijpende stap; tegelijkertijd beseft ze goed dat zelfstandig wonen niet meer verantwoord is i.v.m. toenemende verzorging. We hopen dat ze hier, ondanks de blijvende zorg, een goede tijd van leven zal ontvangen. Wel blijft ze als lid verbonden aan onze gemeente.

Zondagavond 26 September DV. hoopt Ds. Rentier voor te gaan. Hij is werkzaam bij de stichting Evangelie en Moslims, waarvoor we in dit kwartaal collecteren. Nu was het doorgaans de gewoonte om tijdens zo'n collecteronde een spreker/ster uit te nodigen voor een gemeente avond. Echter in verband met corona hebben we gevraagd naar een voorganger in een dienst en daarna nog een korte preekbespreking. We hopen op een bijzondere en rijke dienst! Indien u niet aanwezig kunt zijn in deze dienst kunt u hem toch via de livestream meebeleven en eventueel daarna nog even in de roeping komen luisteren.
Deze stichting is zeer actief en geeft cursussen, toerusting, bladen en er worden workshops gegeven om goed om te kunnen gaan en meer inzicht te krijgen in de wereld van onze moslim medemensen. Zeer actueel geworden nu, vanwege de situatie in Afganistan.

Bij de agenda

Catechese
Als het goed is heeft iedere jongere een uitnodiging gehad voor de catechese. Mocht je een uitnodiging hebben gemist wil dat niet zeggen dat je niet welkom bent. Juist het tegenovergestelde.. Je bent meer dan welkom in De Roeping. De 12+ om 18.30 uur, de 14+ om 19.30 uur en de 17+ om 20.30 uur.  Als catecheseteam zien we uit naar de eerste avond op 27 september .

Belijdeniscatechese
We hebben een eerste kennismakingsavond gehad over belijdenis doen op maandagavond 20 september. We hebben met elkaar afgesproken dat we bij elkaar komen op maandagavond om 20.30 uur in de studeerkamer van de pastorie. Heb je de eerste avond gemist, maar je wil nog aansluiten. Van harte welkom in de pastorie. Ook als je het fijn vindt om eerst een gesprek met de dominee te hebben.

Catechesebijbelkring
Heb je de ‘gewone’ catechese doorlopen, maar maak je nog niet de stap naar de belijdeniscatechese? Wil je wel (blijven) nadenken over God? Over God, geloof, de Bijbel en jouw leven, jouw vragen? Dan nodigen we je graag uit om tijdens het catecheseseizoen op de vrijdagavond eens in de 14 dagen een uur Bijbelstudie met ons te doen, vooral: samen lezen in de Bijbel. We hebben inmiddels zes seizoenen met mooie avonden achter de rug, echt de moeite waard. Laat je verrassen ! We houden deze avonden bij ons thuis. Wil je je aanmelden of heb je vragen? We horen graag van je. Mail, bel, app, of spreek ons aan: Alie en Hendrik Palm (h.palm@solcon.nl, 06-44981119).  Eerste kringavond: vrijdag 1 okt. 19.30 uur. Planning vervolgdata: 1okt, 15okt, 29okt, 12nov, 26nov, 10dec, 7jan, 21jan, 4feb, 18feb, 4mrt, 18mrt.

Bijbelkring
Op woensdag 29 september hebben we de eerste Bijbelkring van dit seizoen. We willen samen komen in De Roeping. Tijdens de avonden willen we de Bijbel openen in het boek Openbaring. Een mooi Bijbelboek om met elkaar te lezen en met elkaar van gedachten te wisselen over de betekenis van de teksten. We willen ontdekken met elkaar wat dit boek betekend heeft voor de eerste christenen en daarbij ook lijnen trekken naar onze tijd en de verwachting van het nieuwe Jeruzalem. Iedereen, jong en oud, van harte welkom. Om 19.45 uur staat de koffie klaar en we beginnen om 20.00 uur. We sluiten af rond 21.30 uur.

Vrouwen Contact Wilnis; eerste reguliere bijeenkomsten starten
De eerste bijeenkomsten van het Vrouwen Contact dit seizoen zullen gehouden worden op:
Dinsdagmorgen 5 oktober (9.30-11.30 uur), dinsdagavond 5 oktober (20.00-21.30 uur), woensdagmorgen 6 oktober (9.30-11.30 uur) en donderdagmorgen 7 oktober (9.30-11.30 uur).
Niet alle bijeenkomsten worden in ‘De Roeping’ gehouden. Handig om eerst even te bellen met Marjan of Karin. Kom vrijblijvend een keer kijken of deze opbouwende studies ook iets voor jou zijn. Van harte welkom!

De tieners zijn gestart!
9 September was de startavond van het tienerkoor, met een leuk groepje worden er plannen gemaakt over zingen, muziek en andere tieners enthousiast maken. Gelukkig kunnen er nog veel meer tieners bij, zien we jou de volgende keer ook? Welkom op donderdag 7 okt, 28 okt, 11 of 25 nov. om 18:45 uur in De Roeping. Doen!

Vanuit de Kerkenraad

Geef elkaar de ruimte
Dat is de kop van het landelijk advies n.a.v. versoepelingen na 25 september. Een mooie titel, die we naar meerdere kanten willen uitwerken. Dat is nodig, omdat we heel veel verschillende meningen over de maatregelen om ons heen horen en ook verschillende uitwerkingen zien. Het uitgangspunt is dat we elkaar ontmoeten in de ruimte van ons kerkgebouw. De ruimte die de Heere in de hemel ons biedt om Hem hier op aarde te aanbidden. Dat is het eerste. We willen weer naar de kerk om de Heere te danken en elkaar te ontmoeten.
Het tweede is dat we graag op een veilige manier samenkomen. We willen ruimte geven aan allen die samen willen komen en de vele maatregelen (te) belemmerend hebben gevonden. Aan de andere kant hebben we als kerk ook ruimte te bieden aan mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. De vraag die dan boven komt is: geven we elkaar de ruimte zodat iedereen veilig kan samen komen? Geven we elkaar de ruimte, ook als we de 1,5 m wel in acht willen nemen?
Het derde wat we overwegen is of ons kerkgebouw voldoende ruimte heeft om samen eredienst te houden. Daarvoor zijn geen standaard richtlijnen met betrekking tot voldoende ventilatie om als gehele gemeente samen te zijn en te zingen. Hier moeten we keuzes maken met de kennis van ons kerkgebouw om een goede inschatting te maken.
Het vierde gaat over wat in het geheel van de maatschappij gangbaar is, nl. dat we de geldende adviezen over hygiëne in acht blijven nemen.

De kerkenraad heeft een aantal verschillende scenario’s afgewogen en heeft de keuze gemaakt voor het volgende:
  1. Met ingang van de diensten van 26 september behoeft u zich niet meer vooraf op te geven als u een kerkdienst wilt bezoeken. Uiteraard blijft u thuis als u klachten heeft.
  2. Alle banken zijn toegankelijk en u kunt, als vanouds, gaan zitten waar u wilt
  3. Als u uw plaats in de bank inneemt, zorg er dan voor dat u één meter afstand houdt van uw “buren” uit een ander huishouden. Dit om toch onderling afstand te houden. Is de bank daardoor vol, kies dan voor een andere.
  4. Mocht u zichzelf toch niet comfortabel voelen vanwege de nieuwe onderlinge afstand, meldt dit dan bij de koster. Dan kunnen we zoeken naar een oplossing.
Collecten worden nog steeds digitaal gehouden om besmetting via collectezakken te voorkomen. We vragen van elkaar: Geef elkaar de ruimte. Bij binnenkomst, in de kerkzaal en bij het verlaten van de kerk en op het kerkplein.

Collectedoel Scholendienst
Stichting Israël en de Bijbel (Harmelen). Zij zetten zich in om de Joden/mensen te vertellen over de Heere Jezus. https://www.israelendebijbel.nl/nl. Wekelijks vertellen onze veldwerkers over wonderlijke ontmoetingen, bijzondere gesprekken en Bijbels die dankbaar worden aangenomen. Er is honger onder het Joodse volk naar Gods Woord! Naast dat we erop uitgaan om het Woord te verspreiden, werken we als stichting ook aan nieuwe Bijbeluitgaven en andere materialen om het Joodse volk te bereiken met hun Messias. Twee doelgroepen waren we ons de afgelopen tijd in het bijzonder op hebben gericht zijn de Israëlische backpackers en de ultraorthodoxe Joden.

Verkiezingen
Per 1 januari 2022 zijn zeven kerkenraadsleden aftredend. Van hen hebben de broeders Peter De Bruijn, Siem Kranenburg, Gerton van Kreuningen en Jos Seeleman zich herkiesbaar gesteld. Broeder Bart Vis is reglementair niet herkiesbaar na een ambtstermijn van 12 jaar. Broeder Arie van Zutphen heeft zich na een ambtstermijn van 8 jaar niet herkiesbaar gesteld. Daarnaast wacht de vacature van een diaken nog op vervulling. De kerkenraad is dankbaar voor de broeders die zich herkiesbaar stellen en respecteert het besluit van de broeder die zich niet herkiesbaar heeft gesteld.
Met inachtneming hiervan zijn er per 1 januari a.s. drie vacatures waarvoor in ieder geval een verkiezing moet plaatsvinden, te weten één vacature ouderling en twee vacatures diaken. Belijdende leden wordt gevraagd hiervoor namen in te dienen. Daarnaast zijn er vier herkiesbare broeders. Als u instemt met de herverkiezing van de herkiesbare broeders Peter De Bruijn, Siem Kranenburg, Gerton van Kreuningen en Jos Seeleman, dan hoeft u daarvoor geen namen in te dienen. In hun geval komt er alleen een verkiezing als er iemand anders dan de herkiesbare broeders in hun plaats wordt aanbevolen door tien of meer belijdende leden. Is dit niet het geval, dan verklaart de kerkenraad de herkiesbare broeders als gekozen. Hiervoor hoeft dan geen stemming plaats te vinden.
Dus: gevraagd, per belijdend lid: aanbevelingen opengevallen vacature ouderling en aanbevelingen opengevallen vacatures diaken. En als u dat nodig vindt: aanbeveling(en) in plaats van herkiesbare broeder(s), onder vermelding van welke herkiesbare broeder het betreft. Indiening van de aanbevelingen kan schriftelijk, voorzien van uw eigen naam en adres, en ondertekend. U kunt dit doen tot en met uiterlijk woensdag 6 oktober 2021, bij de scriba van de kerkenraad. Dit kan via de witte postbus bij ‘De Roeping’, via scriba@hervormdwilnis.nl, of op Veldzijdeweg 6. De kerkenraad vraagt u om biddend uw medeverantwoordelijkheid voor onze gemeente te dragen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de scriba.

Zendingsbussen 4e kwartaal 2021
Vanaf 1 oktober is uw bijdrage in de zendingsbussen bestemd voor de uitzending van de familie Vogelaar naar Indonesië. Via de zendingsnieuwsbrief houden we u op de hoogte van het werk dat zij mogen doen. Het is mooi dat we via betrokkenheid bij deze uitzending iets kunnen betekenen voor de broeders en zusters van de GPIL (Sulawesi). Vaak arme, kleine gemeenten in een islamitische context. Het werk van ds. Vogelaar is investeren in deze kwetsbare kerk. Tegelijk kunnen we ook veel van deze kerk leren. In januari 2022 hoopt de familie Vogelaar met verlof te komen en ook onze gemeente te bezoeken. We houden u op de hoogte. Dank voor uw gebeden, uw meeleven en financiële steun! Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Opening winterwerk
Zaterdag 18 en zondag 19 september mochten we stil staan bij de start van alle activiteiten die weer gaan beginnen. Zaterdag een stralende dag met diverse klussers in en rondom de kerk die hun sporen hebben achter gelaten. In de middag de kans voor de jeugd (en ouders) om sportief bezig te zijn. Daarna een BBQ waaraan velen deelnamen, gevolgd door of een film kijken of meedoen aan een sing in. Afgesloten door een hersenkrakende church kwis die met veel enthousiasme werd gespeeld. Zondagmorgen werden we vanuit Mattheus 25 bepaald bij de gelijkenis van de heer die zijn knechten talenten gaf om te gebruiken tijdens zijn afwezigheid. Iedereen krijgt talenten maar niet iedereen even veel. Dat is ook niet zo belangrijk. De Heere geeft ze om met vreugde te gebruiken in Zijn dienst. Ieder op zijn eigen plaats en in eigen omgeving. Laat geloven ook doen betekenen, om te leven tot Gods eer. We danken iedereen die heeft meegeholpen bij de organisatie en uitvoering van de zaterdag om gemeentebreed bij elkaar te kunnen zijn. Ook daar zijn talenten ingezet en werd de onderlinge verbondenheid geoefend.

Tenslotte
We zijn de Heere God dankbaar voor de versoepelingen die zijn aangekondigd. Er is weer ruimte om samen te komen om de Heere in Zijn huis te ontmoeten. Is dat ook uw en jouw verlangen om weer samen naar de kerk te gaan? Het is weer mogelijk om liefde en de trouw van de Heere weer door te geven aan elkaar! De Heere zorgt dagelijks voor ons en geeft ons deze mogelijkheid. Ik zie er naar uit om u en jullie te ontmoeten in de kerk.
Ontvang allen een hartelijke groet, in het bijzonder de kerktelefoonluisteraars.
Ds. M. van de Ruitenbeek

 
terug