Kerkblad 27 juni 2021 Kerkblad 27 juni 2021

KERKDIENSTEN

Zondag 27 juni

Openbare Belijdenis

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: liturgie

Kinderoppas: Linda Matze, Oscar Vis

Kerkauto: Dhr. L. Verhoek

18.30 uur: Ds. E. J. Terpstra, Bunschoten-Spakenburg

Voorzang: WK 447

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

Zondag 4 juli

10.00 uur: Ds. J. Niesing, Kesteren

Voorzang: Ps. 34 : 2

Kinderoppas: Jantine Meijers, Juliëtte Vis

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 34 : 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Red een Kind.

Zondag 11 juli

Heilige Doop Rhodé Breman

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: liturgie

Kinderoppas: Renate Meijers, Marijn Vree

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. A. Stijf, Ede

Voorzang: Ps. 56 : 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Umoja 2.0

========

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

28 juni 19.45 uur Doopzitting

02 juli 10.00 uur Open Kerk

07 juli                  19.45 uur    Kerkenraadsvergadering

09 juli 10.00 uur Open Kerk

16 juli 10.00 uur Open Kerk

19 t/m 21 juli 19.00 uur Veldjesfeest

20 en 22 juli 10.00 uur Knutselochtenden

20 t/m 23 juli Teenevent

22 juli Spelmiddag

23 juli 19.00 uur Volleybal wedstrijd voor de hele Gemeente

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in De Roeping.

Kom Koffie

Iedere dinsdag (vanaf 6 juli) vanaf 10.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 9 juli 2021 (Let op: Dit kerkblad geldt voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen & Huwelijksjubileum [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 27 juni is er in de ochtenddienst Openbare belijdenis van het geloof. Mariëlle Seeleman en Dirk-Jan van der Wilt hebben te kennen gegeven hun geloof voor de Heere te belijden. In deze bijzondere dienst willen we stil staan bij Johannes 3: 22 – 36. De tekst voor de preek is Johannes 3: 20. Het thema is: Geloven is minder èn volkomen worden. We zien uit naar een gezegende dienst. Na de dienst handen schudden mag niet, maar met mooi weer mogen we hen (op 1,5 m) afstand Gods zegen toewensen op het kerkplein. Voor deze dienst wordt een liturgie gemaakt en verspreid.

In de avonddienst van 4 juli denken we na over het 5de gebod. De Schriftlezing is uit Deuteronomium 6: 4-12; 24,25 en Efeze 6: 1 - 9. Het uitgangspunt voor de preek is: Deuteronomium 6: 24 en Efeze 6: 2, 3. Daarbij lezen we ook uit de Heidelbergse Catechismus Vraag & Antwoord 104. Het thema voor de preek is: Ere wie ere toekomt tot in lengte van dagen.

Zondag 11 juli is er opnieuw een bijzondere dienst. In deze dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan Rhodé Breman, dochter van Harm-Jan en Rianne Breman-Gijzen. We zijn dankbaar dat de ouders de kleine Rhodé willen laten dopen. De doopbediening zelf zal door de grootvader van Rhodé worden verricht. Ds. J. Breman uit Zwijndrecht is geen onbekende voor ons, omdat hij ook Harm-Jan en Rianne in het huwelijk heeft verbonden in onze gemeente. We zien uit naar een gezegende dienst van Woord en Sacrament. Het tekstgedeelte is op het moment van schrijven nog niet bekend. Wel zal voor deze dienst een liturgie worden gemaakt en verspreid.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

We zijn dankbaar dat mw. Kroese-van den Bent, Donkereind 5b (3645 TC), Vinkeveen, weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze is opgenomen geweest in Breda, omdat ze onwel werd bij familiebezoek. Gelukkig slaan de medicijnen aan en kan ze haar plekje weer innemen in haar eigen huis. We zijn de Heere dankbaar voor Zijn bewarende en sparende hand.

Herstelproces

We denken aan allen die aan het revalideren zijn. Sommigen thuis, anderen in Maria-oord. De Heere geve u en jou sterkte en kracht om verder aan te sterken, maar ook geduld en doorzettingsvermogen om zelf aan de slag te blijven.

We denken ook aan allen die moeite en zorgen kennen. Als het leven en het werk in de coronaperiode zwaar valt. We bidden om sterkte in de Heere, maar ook dat we rust vinden onder Gods beschermende vleugels.

Daarnaast denken we aan allen die chronisch ziek zijn. Die graag zouden willen werken aan herstel, maar waar het steeds stapje voor stapje minder wordt. Iedere keer moeten ze leren omgaan met nieuwe beperkingen en achteruitgang. Dat maakt het ziekzijn zwaar. Laten we als gemeente om hen allen heen staan en helpen door elkaars lasten te dragen, onze handen te vouwen en voor ze te bidden en een luisterend oor te bieden.

Verdriet

We leven mee met Sander en Jacolien Meijer, Adelricusstraat 6 (3641 DN), Mijdrecht, nu op de leeftijd van 6 weken hun neefje Thomas is overleden. Verder leven we mee met allen die bij zo’n bericht heel veel pijn ervaren in hun leven. De Heere geeft troost in dit grote verlies en verdriet.

Examens

Diverse jongeren uit onze gemeente en betrokken jongeren uit het jeugdwerk hebben examens gemaakt. We danken met de geslaagden: Celize den Breejen, Christa Drost, Annique Herngreen, Mart Kool, Abel van Kreuningen, Diederick de Leeuw, Tobias Martijn, Tamara Mur, Anouk Oudman, Arian Rietveld en Mariëlle van der Wilt. We feliciteren alle jongeren met het behaalde resultaat. We wensen jullie een goede vakantie toe en van harte Gods zegen in jullie vervolgstudie en werk.

In het tweede tijdvak hebben Dion Oudshoorn en Sara van de Ruitenbeek nog examens gemaakt. De uitslag van deze examens wordt 2 juli bekendgemaakt. We wensen jullie sterkte met het laatste loodje en we hopen op een goede uitslag.

Meeleven

We willen de namen en de adressen van de jongeren die in het openbaar belijdenis van het geloof afleggen, nog eenmaal vermelden in Ons Kerkblad. Als u en jij niet naar de kerk kunnen komen, kunnen we toch op afstand meeleven en hen Gods zegen toewensen op hun ja-woord. De namen zijn:
Mariëlle Seeleman, Zeelt, Wilnis

Dirk-Jan van der Wilt, Barnsteen, Mijdrecht.

Ook noemen we hier de namen en het adres van de dankbare doopouders Harm-Jan en Rianne Breman. Ze wonen aan de Centaur, in Vinkeveen. Ook zo kunnen we hen op afstand van harte feliciteren en Gods zegen toewensen rondom de doop van Rhodé.

Bij de agenda

Doopzitting

Op 28 juni is er om 19.45 uur een doopzitting in verband met de doopdienst op 11 juli. We spreken met elkaar over de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop die bediend mag worden aan de kleine kinderen van de gelovigen. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.
Willen de doopouders het trouwboekje meenemen?

Kom Koffie

Dinsdag 6 juli willen we weer beginnen met een kom koffie en iets lekkers erbij. Om 10.00 uur staat de koffie klaar! Tot dan!

‘Hallo – contact?!

In het vorige kerkblad las u meer over het VBW-Veldjesfeest en Teenevent dat komende juli  vanuit onze gemeente georganiseerd wordt. Op vijf avonden wordt van 19.00 tot 19.45 uur op veldjes in de wijk eenzelfde kort VBW-programma aangeboden. Op maandag 19 juli (Burg. de Voogtlaan), dinsdag 20 juli (Trilgras) en woensdag 21 juli (Marktschipper). Dit programma bieden we in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk in Mijdrecht aan op maandag 5 juli (Wickelhof) en dinsdag 6 juli (Korenmolen). Alle kinderen van 4 t/m 12 zijn hierbij welkom. Kinderen kunnen een kleurplaat inleveren en krijgen allemaal een tasje na afloop. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Knutselen, spelmiddag en stoepkrijtwedstrijd

Op dinsdag 20 en donderdag 22 juli zijn er knutselochtenden in De Roeping. Kinderen kunnen zich via de website hiervoor aanmelden. Er is ook een spelmiddag voor alle leeftijden op donderdag 22 juli en vanuit huis kunnen de kinderen meedoen met een stoepkrijtwedstrijd. Informatie hierover zit in het tasje dat de kinderen krijgen en staat t.z.t. op de website en op facebook.

Teenevent

Elke avond van 19.15 tot 22.00 uur is er een programma voor de tieners in het Speelwoud. Centrale thema is: ‘Kroongetuige’. Door middel van opdrachten en hints moeten delict, locatie, dader en motief worden gevonden. Op vrijdagavond start het programma al om 17.30 uur (BBQ) en kan er tot zaterdagmorgen in de tent geslapen worden. Tieners die de brugklas hebben gedaan t/m 17 jaar zijn welkom. Op donderdagavond start voor jongeren vanaf 16 jaar om 22.00 uur een pub-quiz en op vrijdagavond is de hele gemeente vanaf 19.00 uur welkom voor een heuse volleybalwedstrijd. Even in de agenda noteren dus want ook supporters zijn welkom!

Gebed

In de komende Solitudo vindt u gebedspunten voor het Veldjesfeest en teenevent. Gebed is de basis onder het werk. Fijn als u mee wilt bidden om Gods zegen. Wanneer u/jij vragen heeft, mail naar vbwwilnis#gmail.com of bel/WhatsApp naar 06-54706241 (Jopie Verhoek).

Vanuit de Kerkenraad

Versoepelingen!

Afgelopen vrijdag 18 juni zijn er corona-versoepelingen aangekondigd die 26 juni zullen ingaan. We gaan ervan uit dat deze ook gevolgen hebben voor de kerken. Zodra hierover meer bekend is, zal informatie op onze website worden geplaatst. We zijn blij dat we al twee zondagen diensten met 68 mensen mochten hebben. Dat geeft de kerk nu een beetje een “gevuld” aanzien. Gevoegd bij het weer als gemeente kunnen zingen bij twee zangmomenten, geeft ons redenen tot dankbaarheid. Maar laat ons tegelijk bepaald blijven bij onze afhankelijkheid aan God, Die regeert! Laat er veel gebed zijn om met de hele gemeente in Zijn huis te mogen komen. Om samen te mogen zijn onder de verkondiging van het Woord, de Naam van de Heere te bezingen en Hem te aanbidden. En te ervaren wat het betekent “samen” te zijn, aan elkaar gegeven in geloof en onderlinge ondersteuning.

Aanmelding voor kerkdiensten en indeling zitplaatsen

We werken al geruime tijd met het programma Kerktijd waarmee gemeenteleden vanaf maandag worden uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen. Op de uitnodiging kunt u reageren en de keuze maken of u wel of niet gebruik maakt van deze mogelijkheid. Iedere vrijdagavond gaat de lijst met kerkgangers naar de scriba die daarna een bankenplan voor de bedoelde zondag opstelt. Oftewel een indeling wie waar kan plaatsnemen in de kerk. Als u op zondag naar de kerk gaat, ziet u dit plan op de toegangsdeur en wijst de koster of een kerkenraadslid u uw plek aan. Dat maken van zo’n indeling op vrijdagavond kost nog wel de nodige tijd.

Afgelopen zondag bleek dat sommigen met meer personen kwamen dan opgegeven, anderen met minder en sommigen kwamen, zonder dat te melden, helemaal niet. Daardoor ontstaat een heleboel onnodig werk en moet op het laatste moment van alles worden omgegooid. Het bankenplan is er namelijk op gericht om het maximale aantal mensen een plaats in de kerk te geven. Vandaar de dringende oproep: houdt u aan het aantal mensen waarmee u zich heeft aangemeld en blijf ook niet onaangekondigd weg. Mocht er toch iets veranderen in uw oorspronkelijke aanmelding, geef dit dan uiterlijk vrijdagavond voor 20.00 uur door aan de scriba. Dan zal hij kijken of er nog een mouw aan te passen is. Mocht u na dit tijdstip vanwege overmacht toch nog een wijziging hebben, geef dit eveneens door aan de scriba, telefonisch of via Whatsapp. Om zoveel mogelijk mensen in de kerk te kunnen laten komen, is ieders medewerking vereist. Zolang aanmelden vooraf nodig is om de 1.5 meter te waarborgen, is het zaak dat iedereen attent is op deze dingen. Aan de andere kant: prachtig toch dat u een gereserveerde plaats hebt; dat is ook wat waard!

Bestemming opbrengst zendingsbussen 3e kwartaal 2021

Zoals u ongetwijfeld weet , worden  de opbrengsten van de zendingsbussen per kwartaal verdeeld onder de Evangelisatiecommissie (EC) en de commissie Zending en Werelddiaconaat (CZWD).  Het 3e kwartaal, bestemd voor de EC, zal dit jaar besteed worden voor het werk van Evangelie & Moslims, Amersfoort. De stichting Evangelie & Moslims is opgericht in 1978 als een samenwerking van landelijke kerken om de plaatselijke kerkelijke gemeenten te ondersteunen in hun missionaire roeping naar moslims. Zij stimuleren en ondersteunen christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien, wie Jezus Christus is. Zij helpen de kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het Evangelie. Verblijdend is te horen, dat zij op verzoek steun verlenen aan het brede spectrum van de protestantse kerken, van reformatorisch tot evangelisch. Het Licht van Christus laten schijnen in de ontmoeting met moslims is hun missie. Daarnaast is het goed te lezen, dat het bestuur gevormd wordt door vertegenwoordigers van 3 kerken (CGK, NGK en GKV) aangevuld met een vertegenwoordiger van de GZB en IZB. Meer weten over deze ANBI stichting, ga dan naar www.evangelie-moslims.nl

Van harte aanbevolen !!

Diaconie collecte 4 juli: Red en Kind: geef voor even verander voorgoed.

Red een kind is een christelijke internationale ontwikkelingsorganisatie die zich inzet om ieder kind een kansrijke toekomst te bieden. Zij werken bewust samen met nationale-, internationale - en lokale organisaties. Door het gericht helpen van kinderen in armoede wordt zo hun familie en omgeving geholpen. Kinderen helpen op de plek waar ze wonen en opgroeien. Het is bewezen dat dit effect heeft en kinderen en gezinnen uit de armoede kunnen ‘groeien’. Red een Kind strijdt momenteel tegen armoede onder kinderen in Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid Soedan, Congo en India. Helpt u mee strijden? Dat kan middels de diaconie collecte van 4 juli.

De diaconie

Umoja collecte 11 juli

Tijdens een Skype ontmoeting op 17 juni met de Umoja taakgroep in Mathare hebben we o.a. met hen gesproken over de bestemming van deze collecte. En duidelijk werd aangegeven, dat de eerste prioriteit van hen nu ligt bij het zo spoedig mogelijk genereren van inkomsten uit de verkoop van flesjes water. Nu de botteling machine is aangeschaft (onze vorige Umoja collecte) is in principe alles daarvoor nu aanwezig. Er is echter nog geld nodig voor het opstarten van de productie en distributie, o.a. voor het aanschaffen van materialen, de eerste salarissen van de productiemedewerkers en als belangrijkste post de aanschaf van een motorfiets met daaraan gekoppeld een pick-up-kar om de flessen te transporteren. Graag willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen. Meer informatie over de huidige situatie in Mathare kunt u lezen in de komende Solitudo.

Taakgroep Umoja

Vakantiebijbelboekje GZB

Of we deze zomer nu thuisblijven of niet, het vakantiebijbelboekje van de GZB is zeer de moeite waard! Veertien zendingswerkers vertellen wie voor hen een inspirerend voorbeeld is en schrijven daar een korte overdenking bij. Ook ds. Vogelaar leverde een bijdrage aan dit boekje. U ontvangt het bij de zendingsnieuwsbrief van begin juli. Ook mooi om thuis te lezen, om met elkaar in gesprek te gaan of om door te geven aan anderen. Houd het vuur brandend!

Podcast met ds. Laurens Jan Vogelaar

In een serie podcasts ‘Deel je leven’ waarin zendingswerkers aan het woord komen, is ook een aflevering met ds. Vogelaar gemaakt. ‘De islam is dé uitdaging voor de wereldkerk’; daarmee begint deze aflevering. Hij vraagt zich af hoe wij onze roeping richting de islam concreet kunnen maken. En hoe houd je vast aan je ideaal om te leren van de wereldkerk als je ook ruzie en gedoe tegen het lijf loopt? Moeite van het beluisteren waard (dat geldt trouwens ook voor de andere podcasts die echt een inkijkje in het leven van zendingswerkers geven). U vindt ze op www.gzb.nl/podcast.

Tenslotte

In deze periode onderweg naar de zomervakantie hebben we nog een aantal bijzondere diensten. Een belijdenisdienst, doopdienst en de afsluiting van het veldjesfeest en het teenevent. We zien uit naar rijk gezegende ontmoetingen met elkaar rondom het Woord en het sacrament.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug