Kerkblad 29 mei 2022 Kerkblad 29 mei 2022

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 29 mei

10.00 uur: Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Voorzang: Ps. 87 : 4 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Jacolien Meijer, Carlijn Meijers

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. A. Stijf, Ede

Voorzang: Ps. 126 : 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 5 juni

1e Pinksterdag

10.00 uur: Prop. M. van Genderen, Leerdam

Voorzang: WK 385: 1, 3 en 5, WK 588, WK 203 : 1, 2 en 3, WK 192

Kinderoppas: Jantine Meijers, Joëlle Meijers

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. A.J. Sonneveld, Lopik

Voorzang: Ps. 133 : 1 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Pinksterzendingscollecte GZB/IZB

 

Maandag 6 juni

2e Pinksterdag

09.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 34 : 1 en 3

Kinderoppas: Renate Meijers, Sander Meijers

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Pinksterzendingscollecte GZB/IZB

======================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

28 mei 19.30 uur Jubileumviering St. Roki in de kerk

05 juni Koffie drinken na afloop morgendienst

13 juni 19.30 uur Gebed vd Venen in ’t Kruispunt te Mijdrecht

23 juni 20.00 uur Ring Breukelen over Jeugdwerk in De Rank

12 t/m 15 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 3 juni 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea

Bij de diensten

Op de 2de Pinksterdag lezen we uit Handelingen 2 en 1 Petrus 2. Samen met de GZB is deze dienst voorbereid met een aantal collega’s uit Nederland en uit de wereldwijde kerk. We spraken met elkaar hoe we deze teksten interpreteren in onze eigen omgeving, in Libanon, in Bosnië en in Zuid-Afrika. Dit leverde mooie inzichten op, waarvan er een aantal gedeeld worden in de dienst van 2de Pinksterdag. Het thema is: De Heilige Geest roept ons samen.

Meeleven in en rondom de gemeente

Meeleven

We leven mee met Ida van Kreuningen-van Wier, Dukaat, Mijdrecht, die geopereerd is aan een beknelde zenuw in haar been. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en ze zondag weer in de kerk aanwezig kon zijn. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

We denken aan Elske van Kreuningen, Herenweg 87 (3648 CB), die wordt geopereerd aan haar oor, omdat het trommelvlies gesloten moet worden. We bidden om de nabijheid van de Heere in haar leven.

We denken aan allen die onderzoeken ondergaan of wachten op de uitslagen van de onderzoeken. We bidden met hen die wachten op een operatie.

Geboren Judah Matze

Op 13 mei is Juda Abraham Matze geboren. Judah is de zoon van Kees en Linda Matze. Op de kaart schrijven de ouders: We zijn blij en dankbaar dat God ons zegende met de geboorte van onze zoon. Daarbij vermelden ze de prachtige tekst uit psalm 9, die de betekenis van Judah mooi weergeeft: Ik zal de Heere loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Judah betekent: God lovende. In de felicitatie betrekken we naast de ouders en de grootouders, ook Sarah, Leah, Joas en Rhodé die een broertje hebben ontvangen. De familie Matze woont aan de Veenman.

Belijdenis

We zien terug op een rijk gezegende belijdeniszondag, waar 4 jongeren belijdenis van het geloof hebben afgelegd. We zijn dankbaar dat de Heere het geloof werkt in het leven van onze jongeren. Wat een prachtige getuigenissen mochten we horen en lezen over het werk van de Heere in hun leven. We mochten horen in de preek dat Hij deze jongeren, maar ook ons allen, de garantie geeft met ons mee te willen gaan op onze levensweg. Laten we ons dan leiden door Hem.
We noemen de namen van de nieuw belijdende leden en de tekst die ze hebben meegekregen.

• Annique Herngreen, Veldzijdeweg, Wilnis; Psalm 143:10

• Lise van Kreuningen, Herenweg, Wilnis; Johannes 10: 28

• Alette Meijers, Polderweg, Abcoude; Johannes 10: 9

• Marije Vonk Noordegraaf, Nieuwveens Jaagpad, Nieuwveen; Jesaja 43: 4a,5 a.

We vragen om deze nieuw belijdende leden in uw en jouw voorbede op te nemen. Daarbij willen we ook denken aan hen die de stap naar het doen van belijdenis nog niet konden zetten.

Bij de agenda

Jubileumviering Stichting Roki

Zaterdagavond 28 mei bent u om 19.30 uur van harte welkom om in de kerk het 20 jarig bestaan van Stichting Roki met ons mee te vieren. Deze avond is ook Sandra Fekete van Kérub, Roemenië aanwezig. Zij zal ons een en ander vertellen over haar ervaringen en werk. We hopen met elkaar te zingen en ook het Chr. gemengd koor Hiddai zal een aantal liederen ten gehore brengen. Vanaf 20.45 uur bent u uitgenodigd voor een hapje en een drankje in De Roeping.

VBW ‘Alles Andersom’

We voelen ons gezegend dat de VBW na twee jaar corona-beperkingen weer kan plaatsvinden. Het is een mooie manier om met woorden en daden het Evangelie te delen met kinderen uit ons dorp. Zondagmorgen 15 mei na de ochtenddienst is het medewerkersformulier voor de komende Vakantie Bijbel Week uitgedeeld. Als je het gemist hebt: er liggen nog exemplaren bij de uitgangen van de kerk en het formulier staat ook op de website. Heel graag uiterlijk 29 mei inleveren in de rode bus onder de toren of doorgeven wat u/jij kunt betekenen. Er zijn echt heel veel mensen nodig om het programma te kunnen invullen. Door allemaal een (kleine) bijdrage te leveren kunnen we veel werk verzetten. Tieners (die het afgelopen jaar in de brugklas zaten) en jongeren zijn onmisbaar tijdens de VBW. We horen graag van je! Mail voor vragen naar: vbwwilnis#gmail.com of bel 06-54706241.

Hartelijke groet van het VBW-team

46ste Wilnisse Rommelmarkt

Na maanden van voorbereidingen was het eindelijk zover: zaterdag 21 mei was de Wilnisse Rommelmarkt! Dit jaar is een recordopbrengst opgehaald van maar liefst €20.171,73. Het volledige bedrag gaat naar het doel van dit jaar: Mercy Ships. De JV wil iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan deze geslaagde dag ontzettend bedanken. Zonder onder andere sponsors, opbouwers, bakkers, slapers, verkopers, cateraars, soepmakers, beslagmakers, lootjeskopers, geldtellers, verkeersregelaars, koopjesjagers en afbrekers was dit nooit gelukt! Bovenal zijn we God dankbaar dat hij ons dit jaar weer een prachtige, gezellige en gezegende dag heeft gegeven.

De ouderenmiddagen

Donderdag 19 mei was de laatste middag van het seizoen 2021-2022. Het was een door Corona onderbroken seizoen. Het bezoek aan De Buurderij op de Padmosweg en het verhaal van Ad Groeneveld over Wajir konden nog doorgaan, maar in november werden alle middagen weer geannuleerd. Onze eerstvolgende middag was in februari, waar Jan Bluemink met films over Wilnis op het programma stond. Het was een drukbezochte middag. Daarna konden wij het ‘aangepaste’ programma weer vervolgen. Bijzondere indruk maakte de heer Boersma met de iconen en muziek bij het lijdensverhaal en Reinier Groeneveld met foto’s van begraafplaatsen van gesneuvelde soldaten, die hij tegenkwam op zijn reis, waarbij hij de weg volgde die ook de Canadese soldaten volgden na hun landing op Normandië. Op onze laatste middag hebben wij in 5 groepen gesjoeld, getold, onze behendigheidsspieren gebruikt en geflipperd. Er waren prijsjes voor de winnaars en de verliezers en voor iedereen een heerlijk buffet. Wij starten weer op 8 september om 14.30 uur in ‘De Roeping’ met een spelmiddag, het begin van een leuk programma voor het seizoen 2022-2023.

Iedereen is welkom. Het comité: Marrie, Joke, Gery, Lenie, Nel en Trudi

Tenslotte

We zijn dankbaar dat onze schoonzoon op 1ste Pinksterdag  Openbare Belijdenis van het geloof aflegt in het midden van de Hervormde Gemeente te Beekbergen. Als gezin hopen wij bij dit hoogtepunt aanwezig te zijn. Jammer dat we elkaar dan op 1ste Pinksterdag niet ontmoeten, maar we bidden om een gezegende ontmoeting 2de Pinksterdag.

We groeten u en jullie allen.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug