Kerkblad 2 mei 2021 Kerkblad 2 mei 2021

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 2 mei

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 122 : 1

Kinderoppas: Renate Meijers, Lise van Kreuningen.

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. H.P. Brendeke, Hagestein

Voorzang: Ps. 125 : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Mercy Ships.

 

Zondag 9 mei

10.00 uur: Ds. E.K. Foppen, Den Haag

Voorzang: Ps. 136 : 1 en 4

Kinderoppas: Annet Meijers, Marit van Kreuningen.

Kerkauto: Dhr. P. Vos

18.30 uur: Ds. W.Th. Moehn, Hilversum

Voorzang: Ps. 136 : 25 en 26

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag

09.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 45, WK 384

Kinderoppas: Elsemarie Mur, Meike van Kreuningen.

Kerkauto: Dhr. D. Drost

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. St. Ontmoeting.

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

30 april 10.00 - 12.00 uur Kerk open

7 mei 10.00 - 12.00 uur Kerk open

13 mei 14.00; 15.00 uur Fietspuzzeltocht CZWD

14 mei 10.00 - 12.00 uur Kerk open

15 mei 13.00 uur Youth on Fire

26 mei 19.45 uur Kerkenraadsvergadering

20 t/m 23 juli Veldjeswerk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 7 mei 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagmorgen 2 mei leven we toe naar de Dodenherdenking en de Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei. We mogen en moeten leren van het verleden, anders zijn we genoodzaakt de geschiedenis over te doen. Daarom staan we stil bij de vrijheid die we hebben ontvangen. De vrijheid in Nederland, al meer dan 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de vrijheid die we als christenen hebben ontvangen na Pasen, bijna 2000 jaar geleden. In de ochtenddienst willen we daarbij stilstaan aan de hand van Romeinen 6: 15- 23. Als kerntekst heb ik gekozen de woorden uit Romeinen 6: 18. Het thema is: Vrijheid om dienst te doen aan de gerechtigheid. Na de zegen zingen we uit ons volkslied, het Wilhelmus couplet 1 en 6.

Donderdagmorgen 13 mei staan we stil bij de Hemelvaart van onze Heere Jezus Christus. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Wat een verhoogde positie heeft Hij gekregen na de diepe vernedering aan het kruis en in het graf. De verheerlijkte Koning is terug gegaan naar de Vader en wacht tot het tijdstip daar is om terug te keren. We lezen Psalm 145 en Lukas 24: 50 – 53. De tekst is Psalm 145: 1. Het thema is: Een feestlied voor de opgevaren Koning!

Meeleven in en rondom de gemeente

Zieken

We leven mee met Corry en Joop van Scherpenzeel, die bij hun zoon en schoondochter verblijven in Berkenwoude. Ze heeft de afgelopen week weer onderzoeken ondergaan. We bidden dat de uitslagen meevallen. Het is fijn dat we met Corry en Joop mee leven nu ze ver buiten hun eigen vertrouwde omgeving van Wilnis en Mijdrecht verblijven. De Heere geve jullie kracht en sterkte. Het echtpaar verblijft tijdelijk: Kerkweg Berkenwoude.

We leven mee met Aales van Leeuwen sr., Burg. Van Baaklaan 56 (3648 XV), die gestart is met bestralingen. We vragen of de Heere de behandelingen wil zegenen voor zijn lichaam. Ook in tijden van zorgen, kunnen we onze toevlucht nemen tot onze Borg en Zaligmaker Jezus Christus.

Verder denken we aan alle chronisch zieken in de gemeente. Aan de buitenkant is vaak niets te zien, maar wat kan de conditie verder achter uit gaan. Iedere keer weer die verlieservaringen, maar ook onbegrip over de situatie. De Heere zij u en jullie allen nabij in deze weg.

Moeilijke omstandigheden

We leven mee met Marjan van der Vliet-Samsom, Dorpsstraat 119  Mijdrecht, die zorgen heeft over Ingel van Vliet (wonend in Veen). We bidden om kracht en nabijheid van de Heere voor beide families.

We leven mee met allen die de afgelopen periode aan het geopende graf hebben gestaan van een geliefde. Hoewel niet iedereen bij name wordt genoemd, denken we in het bijzonder aan mw. Groeneweg-Bos, Mw. Van Wieringenplein, Mijdrecht, na het overlijden van haar schoonzoon. We bidden om kracht voor haar, haar dochter Tineke met haar kinderen en kleinkinderen om dit verlies te dragen. Wat kan het verdriet in volle hevigheid boven komen in tijden van nieuwe rouw. We leggen alle zorgen van de gemeente in Gods handen. Ook als er vragen leven als we jongeren zien lijden en sterven. Met al onze moeiten en vragen mogen we naar de Heere Jezus gaan. Hij is de Bron van alle troost.

Huwelijksjubileum (1)

Op 25 maart 2021 waren Evert en Josefien Kroon-van Veen 55 jaar getrouwd. Het echtpaar woont aan de Oudhuijzerweg. We zijn met dit echtpaar dankbaar voor de mijlpaal die ze samen hebben ontvangen. Ze mogen genieten van het mooie dat ze ontvangen in de schepping en het prachtige uitzicht. Maar ook in de zorgen van elke dag mogen ze samen zijn. In dit alles mogen ze weten dat de Heere hen dag aan dag draagt. We zijn met dit echtpaar dankbaar voor de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen. Ze zijn blij met de hulp van hen voor en met elkaar. We bemoedigen jullie met de woorden uit weerklank lied 443: 2 en 5:

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Huwelijksjubileum (2)

Op zondag 25 april 2021 zijn Jan en Jacqueline Hoogendoorn 25 jaar getrouwd geweest. Een vreugdevolle dag die ze uit de hand van de Heere hebben ontvangen. Het echtpaar is dankbaar voor de kinderen Bas, Esmee en Koen die ze van de Heere hebben ontvangen. We danken de Heere voor Zijn zegeningen in de afgelopen jaren. We feliciteren dit echtpaar met hun zilveren huwelijksjubileum en bidden om de zegen van de Heere voor de toekomst.. Het echtpaar Hoogendoorn-Spruijt woont: Portengen, Kockengen.

Geboren Rhodé

We ontvingen een prachtig geboortekaartje van Harm-Jan en Rianne Breman-Gijzen. Ze laten ons weten dat Rhodé op 13 april 2021 is geboren. Dankbaar en blij zijn de ouders met hun eerste kindje. Ze schrijven over hun verwondering aan God voor de geboorte met de woorden van Psalm 139: 14: Wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. We zijn dankbaar dat moeder Rianne na een kort verblijf in het ziekenhuis weer terug naar huis mocht. We feliciteren de ouders met hun dochter en wensen ze van harte Gods zegen toe in de opvoeding van de kleine Rhodé. De dankbare ouders Harm-Jan en Rianne wonen aan de Centaur in Vinkeveen.

Huwelijk Marien en Margreet

Op 3 juni 2021 trouwen Marien de Vries (Apeldoorn) en Margreet van de Ruitenbeek, Koningin Julianastraat 25. We zijn dankbaar dat onze dochter en (aanstaande) schoonzoon in het huwelijk treden en Gods zegen over hun huwelijk willen vragen. Gezien de huidige COVID-maatregelen en de aangekondigde versoepelingen hopen ze in de gemeente Apeldoorn te trouwen. Een kerkdienst wordt gehouden in de Hervormde kerk te Beekbergen. Dit zal een dienst met alleen genodigden zijn. Gelukkig zal de dienst via een livestream worden uitgezonden. Als vader van de bruid mag ik deze dienst leiden, die onder verantwoordelijkheid van onze Hervormde Gemeente wordt belegd. Het bruidspaar gaat voorlopig wonen aan de Albardastraat te Apeldoorn.

Bij de agenda

Met de wereldkerk op weg naar Pinksteren

Zoals u in het vorige kerkblad al heeft kunnen lezen worden we met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ uitgenodigd met de wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te geven. Ook onze gemeente doet mee met verschillende activiteiten!

Om het zendingswerk te steunen, kunt u prachtige pinksterboeketten bestellen, voor een ander en/of voor uzelf. Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera’s (met lange stelen) en kost € 8,95. Ongeveer

€ 5,- van elk boeket komt ten goede aan het zendingswerk van de familie Vogelaar (Indonesië) en Peter en Riek (Centraal-Azië). Bestellen kan tot uiterlijk 8 mei bij Janneke Herngreen via janneke.herngreen#gmail.com of 06-27146418. Zie ook de bijgevoegde flyer, de website of de flyers in de toren van de kerk. Woensdag 19 mei tussen 18:30 en 20:30 uur kunnen de boeketten worden afgehaald bij ‘De Roeping’. Mocht u niet naar ‘De Roeping’ kunnen komen, dan kunnen we uw bestelling bij u bezorgen.

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag

Vorig jaar anders, dit jaar weer vertrouwd! Op Hemelvaartsdag willen we met elkaar weer een leuke route fietsend puzzelen door de regio. Routebladen zijn voor € 5,- verkrijgbaar en zijn inclusief consumptie bij een ruime picknickplek. De opbrengst komt ten goede aan Global Rize: zending via internet. Om elkaar de ruimte te geven willen we u vragen om met de achternamen A t/m M vanaf 14:00 uur en N t/m Z vanaf 15:00 uur te vertrekken vanaf ‘De Roeping’. Wanneer de weersomstandigheden een leuke fietstocht in de weg staan is het alternatief 2e Pinksterdag. We zien u graag weer! Hartelijke groet, Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Doe mee met Youth on Fire!

Het is bijna Pinksteren! Door de Heilige Geest verspreidde het goede nieuws over Jezus Christus zich als een lopend vuur over de wereld. Durf jij de uitdaging aan om in twee uur tijd zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren, waarbij ook zeker iets van dit vuur voorbijkomt? De challenge is sportief, creatief, hersen krakend, getuigend en nog veel meer. We starten op D.V. 15 mei om 13.00 uur en het programma duurt tot ± 17.00 uur. Het programma is bedoeld voor de leeftijd vanaf 6 jaar t/m 16+. Meer informatie over o.a. de locatie volgt nog; afhankelijk van de coronamaatregelen, verzamelen we bij de kerk of gaan de teams thuis aan de slag. Meer informatie over de challenge vind je op www.gzb.nl/youthonfire. Doe je ook mee? Meld je dan voor vrijdag 7 mei aan via een appje bij Annet Meijers (06-51291036) of Janita van de Ruitenbeek (06-25404462).

Toerustingsavond ouderenbezoek

Hierbij willen we alle mensen van het ouderenbezoekteam hartelijk uitnodigen voor een toerustingsavond op 18 mei van 19:30 tot 21:00 uur in de kerk. Op deze avond zal Nico van der Voet uit Veenendaal spreken over: Het voeren van gesprekken. Nico van der Voet zal dan ingaan op de praktische kant van het voeren van een gesprek. De kerk is vanaf 19:00 uur open voor een kopje koffie/ thee. Tevens is het dan vooraf mogelijk om eventuele vragen met betrekking tot het bezoekwerk te stellen aan de stuurgroep. Na afloop van de avond kunnen jullie de Het Lichtspoor meenemen.

Namens de stuurgroep: Joke Seeleman, Peter de Leeuw en Peter De Bruijn

Terugblik op Zending nú

Allereerst heel hartelijk dank aan iedereen die de digitale vragenlijst heeft ingevuld. Dat gebeurde maar liefst 62 keer! Het getuigt van uw betrokkenheid bij het zendingswerk in en door onze gemeente. Tijdens de zendingsdienst op 11 april en twee daaropvolgende avonden leerden we veel over zending vanuit de Bijbel, vanuit de geschiedenis en de huidige ontwikkelingen wereldwijd. We dachten ook met elkaar na hoe we zending dichtbij en ver weg en het van elkaar leren verder kunnen uitbouwen. Een groepje mensen deed in de kerk mee en een nog grotere groep via de livestream. Door een kleine stroomstoring viel de livestream de tweede avond helaas even uit. Op Youtube zijn de avonden na te kijken. Wilnis is de eerste gemeente waar deze avonden aangeboden werden. In de oorspronkelijke opzet, die vanwege de lockdown niet door kon gaan, waren drie avonden gepland waardoor er iets meer ruimte voor gesprek en uitwerking was. We horen graag uw feedback zodat andere gemeenten daarvan kunnen profiteren. De handout van beide avonden is beschikbaar en sturen we u graag toe. Neem gerust contact op met één van de CZWD-leden of mail naar czwd#hervormdwilnis.nl. Uiteraard komen we op een later moment bij u terug met alle input die deze avonden hebben opgeleverd, incl. de vragenlijst.

Hartelijke groet, Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Israëlreis

Vanuit onze gemeente is er nog steeds voldoende belangstelling om een reis naar Israël te organiseren. We kregen de vraag of de reis deze zomer (juli 2021) door kan gaan. Israël loopt immers voorop met vaccineren en het ‘normale’ leven is daar grotendeels weer begonnen.  Dat is waar en dat geeft hoop. Toch hebben we na overleg met onze reisorganisatie besloten om de reis uit te stellen tot 2022. Reden is dat er aan de Nederlandse kant nog veel onzeker is voor de situatie in juli en we niet het risico willen lopen een deel van de reissom kwijt te raken. Het goede nieuws is dat iedereen die mee zou willen langer de tijd heeft om te sparen. We hebben een afwisselend programma, geschikt voor jong en ouder. In het najaar, als er meer bekend is over de mogelijkheden voor reizen naar het buitenland in de zomer van 2022, komen we er bij u en jullie op terug.

Vanuit de Kerkenraad

Vacature diaken

In de vacature diaken heeft broeder Arwin van Eijk, Eendracht moeten bedanken. We wensen Arwin rust op het genomen besluiten en wensen hem samen met Debora  Gods zegen toe in de werkzaamheden die ze nu verrichten in de gemeente.

Helaas zijn er nu drie broeders die hebben moeten bedanken voor de verkiezing tot diaken. Voor de kerkenraad is dit een aanleiding om een (korte) pauze in te lassen en de ontstane situatie in gebed aan de Heere voor te leggen. Hoe groot is ons verlangen naar een nieuwe ambtsbroeder? We vragen u, als gemeente, hier in mee te doen en een wolk van gebeden op te zenden met de vraag of de Heere ons de weg wil wijzen en op Zijn tijd de lege plaats wil vullen.

Diaconie collecte 2 mei 2021 Mercy Ships

Ja, dat is nou jammer…gaat de rommelmarkt 2021 weer niet door. Ja, maar even relativerend: wij hebben nog betrekkelijk veel vrijheid en het voorrecht van bewegingsvrijheid, maar denk eens aan … de minder bedeelden op deze wereld. Die hebben het veel minder, sterker nog die moeten het soms zonder medische zorg doen. Mercy Ships zet zich voor deze mensen in maar ook zij hebben te maken met beperkende maatregelen van Corona. Zodra deze pandemie geluwd is, zal de vraag naar chirurgische zorg wereldwijd niet afnemen. Mercy Ships zal dan ( hun missie) de verzorgende hulp weer oppakken. Daarom is onze steun zo belangrijk om als het kan weer van start te gaan. Wat wordt er nu al door hen gedaan: inkoop van materialen welke straks nodig zijn maar ook opleidingen / trainingen voor artsen en verpleegkundigen om straks chirurgische en corona patiënten te herkennen en op de juiste wijze te kunnen behandelen. Uw hulp blijft daardoor extra nodig. Bidt u ook mee?

Meivakantie

In de meivakantie zijn we als gedeelte van het predikantsgezin enkele dagen weg in eigen land. We hopen even een moment van rust te houden en te ontspannen. We zijn dankbaar dat Dominee Van Rooijen bereid is om mij te vervangen. In geval van pastorale nood kunt u of jij contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, ouderling Jos Seeleman (0297-273584).

Tenslotte

Nu de ‘r’ uit de maand aan het verdwijnen is, zijn we het winterseizoen aan het afsluiten. De reguliere catechese is afgelopen. De belijdeniscatechese loopt nog even door. Ondanks alle maatregelen en onmogelijkheden, gaat de Heere ook in onze gemeente door met Zijn werk. Hij verlaat niet wat Zijn hand begon en de Levensbron zal bijstand zenden. We vertrouwen dat de Alfa en de Omega de wereldgeschiedenis in Zijn hand heeft. Hij maakt naar Zijn belofte alle dingen nieuw. Dat is niet een oude normaal, maar het wordt een nieuwe normaal. Altijd nieuw en volmaakt!

Ontvangen allen een hartelijk groet,

ds. M. van de Ruitenbeek.

terug