Kerkblad 30 mei 2021 Kerkblad 30 mei 2021

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 30 mei

10.00 uur: Ds. M.A. Kuijt, Wijk (bij Heusden)

Voorzang: Morgenzang : 1 en 6

Kinderoppas: Inge De Bruijn, Sander Meijers

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Avondzang : 1 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. ZOA (Strijd tegen corona in India en Nepal).

Donderdag 3 juni (Dorpskerk Beekbergen)

Huwelijksinzegening Marinus de Vries en Margreet Loïs van de Ruitenbeek

15.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Zondag 6 juni

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 48 : 6

Kinderoppas: Karin de Haan, Carlijn Meijers

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. P.G. Oskamp, Waverveen

Voorzang: Ps. 49 : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Voedselbank.

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

28 mei 10.00 uur Kerk open

04 juni 10.00 uur Kerk open

04 juni 20.00 uur Nacht van Gebed

09 juni 19.30 uur Censura Morum

09 juni 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal

11 juni 10.00 uur Kerk open

11 juni 20.00 uur Aannemingsavond

19 t/m 23 juli Veldjesfeest en Teenevent

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

In de avonddienst van 30 mei staan we stil bij de betekenis van de rustdag. Met het vierde gebod krijgen we de opdracht om van ophouden te weten. Rust nemen, zodat wij de rust van God ontvangen om grenzen te stellen aan alles wat ons in beslag kan nemen. We lezen uit de Bijbel uit het Oude en Nieuwe Testament, namelijk Exodus 16: 22-30 en Hebreeën 10:19-25. De tekst voor de preek is: Exodus 16: 23. Daarbij betrekken we ook Zondag 38,V&A 103, van de Heidelbergse Catechismus. Het thema van de dienst is: Van ophouden weten.

De huwelijksdienst van Marien de Vries en Margreet van de Ruitenbeek op donderdag 3 juni is live mee te luisteren en te kijken via de link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1811-Dorpskerk-Beekbergen. Via deze link is de dienst ook later te bekijken en te beluisteren (zie ook onder meeleven).

Op zondag 6 juni is er in de ochtenddienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Welke richtlijnen deze zondag en de zondag van de bediening en viering gelden, is op dit moment nog niet bekend. We streven er naar binnen de geboden ruimte mogelijkheden te zoeken om een waardige voorbereiding en viering te kunnen en te mogen houden. De Schriftlezing tijdens de voorbereiding is uit Handelingen 9: 1-9. De tekst voor de preek is Handelingen 9: 4, 5. Het thema voor de verkondiging is: Voorbereiding op de ontmoeting met Jezus. De zondag erna hopen we ook stil te staan bij Handelingen 9.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

Mw. Mariëlla de Kruijff, Wagenmaker mocht na onderzoeken en behandelingen weer thuis komen uit het ziekenhuis. We zijn de Heere dankbaar dat de ergste pijnen weg zijn, maar er zullen de komende periode wel een aantal operaties volgen. De Heere zegene haar en haar man Willem in de weg die ze nu samen moeten gaan.

In het St. Antonius ziekenhuis in Leidsche Rijn verblijft mw. Marian van der Vliet-Samsom. Na een val is ze daar opgenomen i.v.m. een breuk in de heup. Een zeer pijnlijke val en een ingrijpende gebeurtenis. We bidden om Gods liefde voor haar en allen die om haar heen staan. Ze zal de komende weken verder moeten revalideren. Hopelijk komt er een plaatsje dichtbij haar vertrouwde omgeving vrij. Meeleven kan via Dorpsstraat te Mijdrecht.

Vanuit het Spaarnewoudziekenhuis te Hoofddorp is dhr. Jurri Vrielink overgeplaatst naar het gasthuis in Haarlem om verder te revalideren en aan te sterken. Zoals het er nu uitziet mag hij in de week van het verschijnen van dit Ons Kerkblad weer naar huis. We leven met hem, zijn vrouw en de kinderen mee. Dhr. en mw. Vrielink wonen aan de Bijleveld te Vinkeveen.

Overlijden Lies Groeneweg-Bos

In de ochtend van 18 mei 2021 is overleden Elizabet Groeneweg-Bos op de leeftijd van 91 jaar. Sinds 19 november 1993 was ze weduwe van Dirk Jan Groeneweg. Lies Groeneweg is geboren in Mijdrecht en na haar huwelijk is ze komen wonen aan de Burg. Padmosweg in Wilnis. Nadat de boerderij werd verlaten hebben ze gewoond aan de Herenweg en daarna heeft ze nog vele jaren gewoond in De Kom in Mijdrecht. Mw. Groeneweg heeft een hardwerkend en dienstbaar leven gehad, waarbij ze de laatste jaren vele breiwerkjes heeft gemaakt voor de armen in Roemenië. De laatste jaren verminderden haar lichamelijke krachten, maar geestelijk mocht ze uitzien naar het Thuiskomen bij haar Vader in de hemel. De familie schrijft dat ook op de kaart: Na een lang leven en een kortstondig ziekbed is onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder naar haar Hemelse vader gegaan. De dankdienst voor haar leven heeft zaterdag 22 mei in ons kerkgebouw plaatsgevonden. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Hervormde begraafplaats. We leven mee met de families Groeneweg en Bos nu ze het verlies van een geliefde moeten dragen. Het correspondentieadres van de familie is: Johan en Desiree Groeneweg, Burg. Padmosweg te Wilnis.

Huwelijk Marien en Margreet

Op 3 juni 2021 trouwen Marinus de Vries, Albardastraat 136, Apeldoorn en Margreet Loïs van de Ruitenbeek, Koningin Julianastraat 25. Na de trouwplechtigheid in Apeldoorn, willen onze dochter en schoonzoon Gods zegen over hun huwelijk vragen in de Dorpskerk te Beekbergen. Deze dienst is alleen bij te wonen door genodigden in de kerk. Gelukkig is de dienst door de gehele gemeente te volgen via een livestream. De huwelijksdienst begint om 15.30 uur. Als vader van de bruid mag ik deze dienst leiden. Het bruidspaar gaat voorlopig wonen aan de Albardastraat te Apeldoorn.

Examens

Rond het verschijnen van Ons kerkblad zit het eerste tijdvak van de examens erop. Een aantal jongeren van de gemeente heeft examen gedaan. Anderen moeten er nog een paar in het tweede tijdvak. Nog een paar weken wachten op de uitslagen en dan weten we hoe het afgelopen is. Krijg ik een berichtje van jullie?

Bij de agenda

Nacht van gebed

Tijdens de week toelevend naar Pinksteren baden we aan de hand van de GZB-folder voor onze broeders en zusters van de Vervolgde Kerk: ‘Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet’. Dit willen we graag nogmaals doen en wel aan de hand van beelden en een gebedsboekje dat de stichting Open Doors ons aanreikt. Zij schrijven op hun website: Blijf voor ons bidden! Dat is keer op keer wat de vervolgde kerk van ons vraagt. Door mee te doen aan de Nacht van Gebed bid je, samen met andere christenen, een nacht lang voor de vervolgde kerk. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen. Zo staan we naast hen in hun dagelijkse strijd.’ De Nacht van het gebed zal plaatsvinden van vrijdagavond 4 juni 20.00 uur tot zaterdagochtend 5 juni 02.00 uur. in De Roeping. Doet u en jij mee? We zullen dit doen op gepaste afstand i.v.m. het coronavirus. ‘

Ziet u/jij dit nog niet zitten, maar wil je wel meebidden: meld je dan aan op www.opendoors.nl/nacht. Dit kan ook als individu. U krijgt het gebedsboekje dan thuis gestuurd.

Censura Morum

In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op zondag 13 juni, is er op 9 juni om 19.30 uur Censura Morum in De Roeping.

Bezinningsuur

Aansluitend aan het Censura Morum is er op 9 juni om 20.00 uur een bezinningsuur. We houden deze in de kerk, zodat u en jullie thuis mee kunnen luisteren of kijken naar het bezinningsuur. Of er gesprekken in groepen mogelijk zijn, proberen we in te schatten op de avond zelf. Anders bieden we de mogelijkheid om vragen te stellen in de kerk of op de bekende wijze via WhatsApp. Is het nummer niet meer bekend? Spreek dan Jopie Verhoek of Nelleke van Kreuningen even aan.

Vrouwen Contact Wilnis

Hierbij willen wij alle dames van het Vrouwen Contact Wilnis van harte uitnodigen voor de jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op D.V. donderdag 10 juni. Deze jaarvergadering houden wij in de kerk, zodat iedereen aanwezig kan zijn. Neemt u a.u.b. de zij/achter ingang. Wij beginnen om 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur. De agenda en bijbehorende stukken ontvangt u binnenkort in uw brievenbus (of heeft u misschien al wel ontvangen). Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Bestuur VC Wilnis

Aannemingsavond

Op vrijdag 11 juni is er een aannemingsavond. De aannemingsavond wordt in De Roeping gehouden met vertegenwoordigers van de kerkenraad. Twee jonge mensen  hebben te kennen gegeven graag Openbare Belijdenis van het geloof af te leggen. Met dankbaarheid publiceren we hun namen.

  • Marijke Hendrika Johanna Seeleman, Zeelt, Wilnis
  • Dirk Jacobus van der Wilt, Barnsteen, Mijdrecht.

We wensen Dirk-Jan en Mariëlle een gezegende voorbereiding op de belijdenisdienst. De belijdenisdienst vindt plaats in de ochtenddienst van zondag 27 juni.
De andere jongeren uit de catechesegroep hebben te kennen gegeven dit jaar geen belijdenis te willen doen. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van Alette, Hanna, Luuk en Sven tijdens het afgelopen seizoen. We hopen jullie komend seizoen weer te ontmoeten.

Challenge ‘Youth on Fire’

Met ongeveer 30 kinderen en tieners deden wij op zaterdag 15 mei mee met de challenge ‘Youth on Fire’. Deze werd georganiseerd door de GZB. Na een gezamenlijke start met GZG-TV startte de challenge. Met opdrachten als ‘maak een smoothie van exotisch fruit, leer een Zuid-Afrikaans liedje met Marcel en Lydia Zimmer, schrijf een kaartje aan een zendingswerker, e.a.’ werden punten verdiend. Landelijk kon per leeftijdsgroep een prijs gewonnen worden. Het leuke was dat er van elke leeftijdsgroep bij ons twee groepen waren, dus er was ook onderling sprake van competitie.  Gert van Kreuningen en Peter de Leeuw keurden de antwoorden en ingezonden foto’s en filmpjes en registreerden de punten. Om 16.00 uur sloten we de middag af met de ‘prijsuitreiking’, gebed en een lekkere versnapering! Bij het online-slotconcert bleek dat de jongste groep ‘Coolfire’ de tweede prijs had gewonnen! Dit gaf een extra dimensie aan deze middag. We zijn samen de Kerk van Jezus Christus! Het was geweldig om zo samen met de boodschap van Pinksteren bezig te zijn!

Nogmaals dank aan alle medewerkers die ons deze middag hebben geholpen! En dank voor uw gebed!

Terugblik Pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’

Fietspuzzeltocht 13 mei

Wat was het prachtig weer op Hemelvaartsdag ’s middags! Ongeveer 68 volwassenen en 12 kinderen stapten op de fiets om de uitgestippelde route te ontdekken. Zoals gewoonlijk best een uitdaging. Naast het steeds weer ontdekken van nieuwe plekjes was het ook enorm fijn om elkaar weer te ontmoeten. In totaal zijn er 42 formulieren ingeleverd waarvan meer dan de helft (24) met het juiste antwoord. De ‘notaris’ heeft eerlijk geloot en winnaar van de heerlijke taart werd Ria van Rijssel. Van harte gefeliciteerd! Dankzij uw bijdragen en giften kunnen we het mooie bedrag van

€ 430,50 overmaken aan Global Rize. Dit is een organisatie die het Evangelie verkondigt via internet. Maandelijks worden tientallen miljoenen mensen, uit alle landen ter wereld, bereikt. Dank voor het meefietsen!

Vurige boeketten

Toen alle boeketten waren afgeleverd in ‘de Roeping’, zag de biebruimte eruit als een fleurige bloemenzee! Bij het ophalen van de boeketten op woensdagavond 19 mei werden we als CZWD spontaan ondersteund in de logistiek door de gebroeders van der Linden. Veel mensen hebben genoten van een vrolijk boeket op weg naar Pinksteren; een mooie manier om daar steeds weer aan herinnerd te worden. Met meer dan 130 verkochte boeketten brachten we ook nog eens ongeveer

€ 750 bij elkaar voor de uitzending van Peter en Riek en de familie Vogelaar. Hartelijk dank dat u bloemen bestelde (en uitdeelde).

Gebedsweek

Hopelijk heeft u in de week voor Pinksteren meegebeden en nagedacht over de verzen 11 t/m 16 uit Romeinen 12. Een Bijbelgedeelte dat ons verbindt aan broeders en zusters uit alle werelddelen. Tijdens de online gebedsbijeenkomst van de GZB op woensdagavond 19 mei mochten we vanuit 17 verschillende landen met en voor elkaar bidden. Ieder vanuit een eigen context, taal en cultuur maar in Christus verbonden. Dankzij de Geest van Pinksteren! We hopen dat het vuur ook in onze gemeente steeds opnieuw aangewakkerd, ontstoken en doorgegeven wordt. Tot Zijn glorie!

Hartelijke groet, Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Diaconie collecte 30 mei: Hulp aan India en Nepal in strijd tegen corona

Waar het in Nederland en andere westerse landen nu langzamerhand de goede kant op lijkt te gaan, wordt de situatie in landen als India en Nepal ( zuid oost Azië) juist steeds erger. We zien op dit moment vreselijk schrijnende situaties in India en Nepal. Het coronavirus grijpt harder dan ooit om zich heen. De gevolgen zijn mensonterend. Onvoldoende zuurstof en andere medisch materiaal. Artsen die dagelijks keuze moeten maken op leven en dood ( het zwarte scenario in Nederland). Maar er heerst ook angst onder de mensen om de straat op te gaan en dus geen werk hebben, dus ook geen eten. Ook jongeren zijn de dupe doordat scholen gesloten zijn en online lessen zeer beperkt zijn. De ZOA (in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster) komt in actie voor de meest kwetsbare door hulp te bieden in de vorm van: bescherming door schoon water en medisch materiaal, directe hulp zoals eten, medische of psychosociale hulp en zuurstoftanks. Lange termijn ondersteuning om de gevolgen van de pandemie te ondervangen. Helpt u mee in deze nood d.m.v de collecte van 30 mei?

Abonnement Ons Kerkblad en Solidariteitskas 2021

De acceptgiro’s voor de Solidariteitskas 2021 en de rekening voor het abonnement van Ons Kerkblad worden (of zijn al) eerdaags bij u bezorgd. Bij voorbaat dank voor uw snelle betaling.

Anneke van Leeuwen en Anja Kranenburg.

Pastoraal werk

Ds. van Rooijen is nu een aantal maanden werkzaam in onze gemeenten en heeft al diverse adressen bezocht. We zijn dankbaar voor deze vorm van pastoraal werk en hopen dat het velen tot zegen mag zijn. Mocht u contact met hem willen dan kan dat door te bellen naar 0183-513176 of een email naar vanrooijen1954#hotmail.com te sturen.

Naar de kerk

We zijn dankbaar voor de verruiming van 30 naar 45 kerkgangers sinds de Pinksterdiensten. Fijn om te zien dat er weer mensen zitten rondom de kansel in plaats van alleen ervoor. De verwachting is dat we bij een volgende verruiming mogen uitbreiden naar 60 kerkgangers. Volgens de routekaart voor de kerken zou het dan ook weer mogelijk zijn om te zingen. Weliswaar op gespreksniveau maar wat zou dat geweldig zijn. Samen zingen tot eer van onze God. Laat dit ons aller gebed zijn.

Tenslotte

Het is een bijzondere tijd in de pastorie met de voorbereidingen voor de bruiloft. Het is mooi en we zijn dankbaar dat onze dochter Margreet in het huwelijk treedt. We zien uit naar een mooie en bijzondere dag in ons gezin.

Een hartelijke groet voor u en jullie allen vanaf de Koningin Julianastraat.

terug