Kerkblad 5 februari 2023 Kerkblad 5 februari 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 5 februari

10.00 uur: Ds. A. Baas, Bodegraven

Voorzang: WK 493 : 1 (schoollied)

Kinderoppas: Inge de Bruijn, Eloïse Leeflang, Jacolien Meijer.

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 428

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Project 10 27.

 

Zondag 12 februari

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 48 : 6 (schoolpsalm)

Kinderoppas: Karin de Haan, Carlijn Meijers, Jantine Meijers.

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Prof. Dr. H. van de Belt, Woudenberg

Voorzang: Ps. 25 : 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

============================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

06 febr. 19.30 uur Interkerk. Gebedsbijeenkomst ‘De Weg’ Mijdrecht

06 febr. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

7,8,9 febr. Vrouwencontact

10 febr.       17.30 uur   Stamppotavond vrouwencontact

10 febr. 19.30 uur Gebedsgroep AY/Jeugdwerk

15 febr        19.30 uur   Censura Morum in  de consistorie

15 febr. 20.00 uur Bezinningsavond Heilig Avondmaal

16 febr. 14.30 uur Ouderenmiddag, lezing Ds. P. Ravensbergen

17 febr. 19.30 uur Gebedsgroep AY/Jeugdwerk

11 t/m 14 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 -12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 10 februari 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagavond 5 februari is de 5de bede van Het Onze Vader aan de orde. Hierin komen de woorden schuld, zonde en vergeving ter sprake. De Schriftlezing is uit Psalm 32: 1-7 en Mattheüs 18: 21 – 35. Het uitgangspunt voor de preek is Mattheüs 18: 32, 33. Daarbij lezen we ook vanuit de Heidelbergse Catechismus Zondag 51, Vraag en Antwoord 126. Het thema van de preek is: Vergeving van schuld een gevaarlijk gebed?!

Zondagmorgen 12 februari is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In deze dienst willen we stil staan bij de strijd van Johannes de Doper. Hij heeft aanvechtingen van zijn geloof in de gevangenis. Hij stelt de vraag aan de Heere Jezus: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? We lezen met elkaar uit Mattheüs 11: 1-19 . De tekst voor de preek is Mattheüs 11: 12, Het thema van de preek is: Strijd om in te gaan.

Meeleven in en rondom de gemeente

Operatie

De kleine Manuel Spek is maandag 30 januari opnieuw geopereerd aan zijn schedel. Deze keer zijn de veren verwijderd. Als alles volgens planning is verlopen is hij dinsdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We  bidden dat hij voorspoedig herstelt. Wat is het moeilijk voor ouders om hun kindje te zien lijden. (Over)grootouders leven ook van harte mee met de kleine Manuel. We bidden om Gods trouwe zorg voor hen allen. De ouders Cristiaan en Xanthe wonen: Van Baaklaan.

Onderzoeken

Ella Hulsman heeft onderzoeken ondergaan vanwege de zware pijnaanvallen. Ze zal vrijdag 10 februari worden geopereerd aan galstenen. Hopelijk vermindert de pijn. Ze zal ook nog vervolgonderzoeken moeten ondergaan. We bidden om Gods dragende kracht in haar leven. We denken ook aan Evert en de kinderen. Het gezin Hulsman woont: Marktschipper.

Ook Gert van Kreuningen, Geerkade, moest onderzoeken ondergaan. Er zijn opnieuw zorgen gerezen bij dit echtpaar, maar gelukkig zijn de eerste uitslagen positief. Wel zal er nog een ingreep moeten volgen bij Gert. We denken aan hen en de (klein)kinderen.

Fam. Matze

18 December was de afscheidsdienst van de familie Matze. De weken daarna hebben zij besteed bij familie in Putten en later in Duitsland. Dit om rustig afscheid te kunnen nemen van geliefden en om samen als gezin zich voor te bereiden op de grote reis. Op maandag 16 januari is de familie Matze vertrokken naar Namibië. Na een lange vlucht zijn ze veilig geland en werden ze warm onthaald door Gijsbertha Schouten. Momenteel zijn ze aan het wennen, want het is natuurlijk een hele omschakeling. Ook qua weer want in Namibië is het momenteel 40 graden. Wilt u de familie Matze ondersteunen in hun werk? Dat kan door hen mee te nemen in uw gebed. Dit wordt zeer gewaardeerd. Ook zijn Kees en Linda financieel geheel afhankelijk van giften. Daarom is ook iedere gift meer dan welkom! U kunt uw gift overmaken naar NL40 RABO 0314 6894 51 t.n.v Light for the Children NL. De stichting heeft een ANBI status en dus zijn giften aftrekbaar. Wilt u maandelijks doneren? Dan kunt u dit zelf instellen in uw bankomgeving. Wij kunnen dit helaas niet incasseren. Om de familie Matze vanuit Nederland te ondersteunen is er een thuisfrontcommissie opgesteld welke bestaat uit Jerry Matze, Marleen Ariesen, Agaath Visser, Corstian Leeflang en Melane de Haan. Als u vragen of ideeën heeft, dan kunt u deze mailen naar tfcfam.matze#lightforthechildren.nl of bellen naar 06-42013420 (Jerry Matze). Meer informatie over de stichting waar bij Kees en Linda zijn aangesloten, kunt u vinden op www.lightforthechildrennederland.nl. Een hartelijke groet van de Familie Matze en hun thuisfrontcommissie.

Bij de agenda

Alpha cursus

We zijn op 24 januari weer gestart met de Alpha cursus voor (jong)volwassenen. Er is nog steeds plaats voor zoekers die meer willen weten over Jezus Christus. Elke dinsdagavond beginnen we om 19:30 in gebouw ‘De Roeping’, achter de kerk. Meer weten? Bezoek onze website of mail: alphacursus#hervormdwilnis.nl

Censura Morum

In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op zondag 19 februari wordt op woensdag 15 februari  Censura Morum gehouden in de consistorie van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Na het Censura Morum is er in De Roeping Bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. We starten om 20.00 uur en we ronden af om 21.00 uur. We luisteren naar een inleiding en we gaan daarna weer in groepjes met elkaar in gesprek. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.

Plant een Bijbel 2023: potgrondactie HVC (Hulp Vervolgde Christenen)

In ons land kunnen we gemakkelijk een Bijbel bemachtigen. Staan we daarbij stil? Zelfs op de Rommelmarkt zijn ze aanwezig. In landen met een andere godsdienst of cultuur is dat anders. Daarom kunnen wij Bijbels voor onze broeders en zusters in Christus ‘kopen’ door het kopen van een zak potgrond (€4,95): 2 zakken = 1 Bijbel. En ja, doneren is nog effectiever: Stichting Hulp Vervolgde Christenen, NL51 ABNA 0561 4551 39. U kunt t/m 28 februari bestellen bij Jan Nagel (j.nagel07#ziggo.nl of 0610140938). Dan kunt u de zakken ophalen 18 maart van 10 tot 14 uur op het kerkplein. Meer dan 140 vrijwilligers en een klein coördinerend team vormen samen HVC. Voor vervolgde christenen willen wij een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. We willen dichtbij hen zijn en met onze hulp een verschil maken in hun situatie. Voor meer informatie: www.stichtinghvc.nl/projecten/

GZB-dag 2023 | D.V. zaterdag 18 maart!

Wat fijn dat er in 2023 weer een GZB-dag in Barneveld georganiseerd kan worden. Een dag van ontmoeting, inspirerende verhalen uit de wereldkerk, zingen en met elkaar bidden. Zending zonder gebed is ondenkbaar. Inspirerende sprekers uit Malawi en de Filipijnen vertellen hoe gebed onmisbaar is in hun leven en werk. Het thema van deze GZB-dag is dan ook ‘Bid’. Er zijn twee identieke podiumprogramma’s. Als bezoeker kun je kiezen voor het podiumprogramma in de middag (14.00 uur) – dan is er ook kinderoppas en een leuk kinder- en tienerprogramma – óf in de avond (19.30 uur), met aansluitend een GZB-jongerencafé. Zo is de GZB-dag voor alle leeftijden de moeite waard! Tussendoor is er alle ruimte voor ontmoeting: van 16.00-19.30 uur is iedereen welkom op het ontmoetingsplein voor workshops, een veiling, GZB-stands en een hapje en drankje.

Omdat er bij het podiumprogramma maximaal 750 personen aanwezig kunnen zijn, is aanmelden noodzakelijk. Meer informatie en aanmelden kan via www.gzb.nl/gzb-dag. Als je het leuk vindt om te helpen bij het kinder- en tienerprogramma, catering, EHBO, parkeren of als gastvrouw of gastheer, meld je dan hiervoor aan via www.gzb.nl/gzbdag-vrijwilligers. Graag tot ziens!

Reis naar Centraal-Azië

In het hart van Centraal-Azië ligt het relatief onbekende Kirgizië. Onbekend maakt onbemind… maar in dit geval geheel ten onrechte! Met zijn hoge bergen en ijsblauwe meren behoort de natuur van Kirgizië tot een van de mooiste ter wereld. Tijdens de reis hebben we bijzondere ontmoetingen met lokale christenen en uitgezonden werkers en zien we met eigen ogen de projecten waar de GZB bij betrokken is. Ook jij kunt iets ervaren van het werk dat God doet in Centraal-Azië! Ga mee met onze reis naar Kirgizië en doe onvergetelijke ervaringen op. De reis is voor alle leeftijden (vanaf 18 jaar) en iedereen die belangstelling heeft. De data zijn D.V. van 26 mei t/m 7 juni. Meer informatie staat op www.gzbexperience.nl of neem contact op met de CZWD.

Vanuit de Kerkenraad

Heilig Avondmaal

In zijn laatst gehouden vergadering heeft de kerkenraad besloten weer terug te keren naar de manier van viering van het Heilig Avondmaal zoals dat plaatsvond voor de coronatijd. Dat betekent dat de nodiging uitgaat om naar de aangerichte tafel te komen. Het enige verschil is, dat we blijven werken met kleine bekertjes wijn. Over de meest praktische manier waarop we dat gaan vormgeven, wordt nog nagedacht. Waarom deze wijziging? 1. We komen nu al maanden samen op zondag in de kerk en zitten met elkaar in de banken. Afstand houden is niet meer nodig en naast elkaar zitten op stoelen maakt dan geen verschil. 2. Hoe mooi het ook is om in de banken tegelijk het Avondmaal te gebruiken, een maaltijd heeft toch meer het karakter van samen aan tafel zitten. De Heere nodigt ons aan Zijn tafel. Deze twee redenen hebben geleid tot dit besluit.

Van de diaconie

Afgelopen jaar heeft de diaconie geschreven aan een update van haar beleidsplan. Mooi om als diaconie hier mee bezig te zijn en tegelijk best ingewikkeld. Hoe geef je vorm aan diaconaat in de tijd na corona en in tijden van diepe secularisatie? In de kerkenraadsvergadering van 13 december 2022 heeft de kerkenraad het beleidsplan met waardering vastgesteld. De volledige tekst kunt u lezen op de website. Neem gerust de moeite om het te lezen en bij vragen of opmerkingen, spreek ons gerust aan. Doet u mee om het diaconaat blijvend vorm te geven in onze gemeente?

Kerkelijke bijdrageactie 2023

De komende weken vindt u het jaarboekje met daarin het overzicht van 2022 en de begroting voor 2023 in uw brievenbus of mailbox. De antwoordenveloppe met daarin uw toezegging zal een paar dagen later weer opgehaald worden. U kunt ook uw toezegging doen via de website of de Appostelapp. U mag ook gewoon een mailtje sturen naar: Administratie#hervormdwilnis.nl met daarin vermeld uw toezegging. Alvast dank voor uw medewerking.

Anja Kranenburg.

Tenslotte

We wensen u en jou van harte Gods zegen toe vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug