Kerkblad 6 februari 2022 Kerkblad 6 februari 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 6 februari

10.00 uur: Ds. A. Visser, Harderwijk

Voorzang: WK 471

Kinderoppas: Karin de Haan, Sander Meijers

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 360

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Project 10 27.

Zondag 13 februari

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 73 : 12 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Dirma Kok, Tamara Mur

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. C. Bos, Benschop

Voorzang: Ps. 113 : 2 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

12 febr. VC soepactie

14 febr. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

15,16,17 febr. Vrouwencontact

16 febr. 20.00 uur Bijbelkring

17 febr. 14.30 uur Ouderenmiddag

18 febr. 19.30 uur Catechesebijbelkring

18 febr. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 11 februari 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen zie papieren kerkblad

Huwelijksjubileum

Op 14 februari (1997) zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. M. van de Ruitenbeek en Mw. H.J. van de Ruitenbeek-Knip, Kon. Julianastraat, Wilnis

Bij de diensten

Zondag 6 februari in de avonddienst starten we met een aantal themadiensten over het gebed. Bidden is het kloppende hart van een aan God toegewijd leven. Wat ademen voor ons lichaam is, is bidden voor de praktijk van ons geloof. Christenen hebben het gebed nodig om de dankbaarheid aan de Heere te bewijzen. We lezen Lukas 11:1-13. Uitgangspunt voor de preek is Lukas 11: 9a, 10a, en 13. Daarbij lezen we ook Vraag en Antwoord 116 uit de Heidelbergse Catechismus. Het thema van de preek is: Bidden uit dankbaarheid.

Op zondag 13 februari staan we stil bij de rijke man en de bedelaar Lazarus. Deze gelijkenis staat beschreven in Lukas 16: 19-31. Dit is een confronterende gelijkenis voor ons als rijke mensen. Op welke wijze hebben wij oog voor onze naaste? Het thema van de preek is: Helpt God?

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

Achterliggende weken hebben verschillende gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen. We noemen de namen van:
Mw. Mariëlla de Kruijf-Mathot, Wagenmaker), die met een alvleesklierontsteking opgenomen is geweest. We zijn dankbaar dat de behandelingen zijn aangeslagen en dat zij thuis verder mag herstellen.

Dhr. J. Heijkoop, Bozenhoven, Mijdrecht, is opgenomen geweest met ontstekingen. Gelukkig mocht hij, ondanks de tegenslag van corona, weer thuis komen.

Mw. Treur-de Leeuw, Mw van Wieringenplein, Mijdrecht, is opgenomen geweest in verband met een herseninfarct. Gelukkig zijn de gevolgen zeer beperkt en mag ze weer thuis zijn bij haar man. Dankbaarheid overheerst nu ze samen zijn. Het is niet vanzelfsprekend om zo veel jaren samen te mogen zijn.

Ella Hulsman-Mur, Marktschipper, is opgenomen geweest voor een operatie aan haar buik. Dankbaar dat de Heere bewaard en gespaard heeft. We bidden dat de pijn vermindert en dat ze verder herstelt. We denken ook aan Evert en de kinderen.

Björn Martijn, Korenmolen, Mijdrecht is in het ziekenhuis opgenomen met een blinde darm ontsteking met grote gevolgen. Gelukkig heeft hij op dit moment niet veel pijn, maar is nog erg ziek. We vragen aan de Heere of Hij hem verder herstel geeft en we bidden dat hij spoedig naar huis komt. En dat we hem weer mogen ontmoeten op de 14+ catechisatie.

We denken aan dhr. Nico Samsom, Burg van Baaklaan 16 (3648 XT), die dinsdag is opgenomen in verband met een heupoperatie. We bidden dat hij binnenkort weer met minder pijn kan lopen en zijn plek weer mag innemen.

Zorgen

We denken aan Naomi Stoof, Marktschipper 9 (3648 KE), die een tijdje opgenomen is geweest in Eleos de Fontein in Bosch en Duin. We wensen haar Gods zegen toe in de vervolgbehandeling die binnenkort volgt.

We denken aan hen die besmet zijn door het coronavirus en anderen die noodgedwongen in quarantaine moeten blijven. Het kan soms zwaar vallen om met de gevolgen van de ziekte of de inperkende maatregelen te moeten leven.

Rouw

We leven mee met allen die een geliefde moeten missen. We noemen de namen van Christien en Aris Meijers-de Graaf, Burgemeester Padmosweg, nu de vader van Christien is overleden. We bidden de Heere om troost voor de rouwdragende families in de gemeente.

Bij de agenda

Vrouwen Contact Wilnis/Herinnering Soep-actie

Graag herinneren wij iedereen aan de soepactie. Bestel de soep voor 8 februari a.s. bij Ida van Kreuningen. Dit kan per mail: idavankreuningen#ziggo.nl of telefonisch: 0297-282187. U kunt uw bestelling ophalen op zaterdag 12 februari (tussen 10.00 en 12.00 uur) bij De Roeping. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website en de verspreide flyer. Bestel en steun met deze actie het werk van de Voor Elkaar Vakantieweken.

Namens de soep-commissie van Vrouwen Contact Wilnis

Bijbelkring

Op woensdagavond 16 februari hebben we Bijbelkring in De Roeping. We zien er weer naar uit om jullie allen weer te ontmoeten. Aan de orde is dan Hoofdstuk 6 van het Bijbelboek Openbaring. De opening van de eerste 6 zegels van de boekrol wordt in dit hoofdstuk beschreven. In het boekje Mensenzoon tussen de kandelaren zijn daar mooie dingen over geschreven vanaf pagina 51. De ontvangst is vanaf 19.45 uur met koffie en we starten om 20.00 uur. We sluiten af rond 21.30 uur. Nog nooit geweest, maar wel interesse. Neem gerust even contact op met de dominee of kom naar De Roeping.

Bericht van het Ouderencomité

De wereld lijkt weer een beetje open te gaan. Omdat wij bij het schrijven van dit stukje nog niet weten wat de besluiten van het Kabinet zullen zijn, maar de berichten die uitlekken lijken positief, hebben wij als ouderencomité besloten de eerste middag weer te organiseren op donderdagmiddag 17 februari a.s. Op het programma stond de heer G. Brouwer, die over het mooie natuurgebied van Nieuwkoop zou komen vertellen, maar de heer Brouwer liet ons weten dat hij hier jammer genoeg mee is gestopt. Gelukkig hebben wij Jan Bluemink bereid gevonden om zijn mooie films over Wilnis uit vroegere tijd te laten zien. Dit kon in januari niet doorgaan en wij zijn blij dat Jan deze middag voor ons kan verzorgen. Gasten die geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Wij beginnen om 14.30 uur in ‘De Roeping’. Wij zien u graag weer in gezondheid op 17 februari.

Nel van Oudenallen, Marrie den Braber, Gery van Leeuwen, Joke Honig, Lenie Treur en Trudi de Vries

Zendingsmaatje worden?!

Stel je eens voor: een leven zonder God. Voor veel mensen is dat realiteit. Er zijn op de wereld nog miljoenen mensen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben. Zendingswerkers worden door de GZB uitgezonden om anderen in aanraking te brengen met Gods liefde. Soms direct en soms indirect door lokale kerken en gemeenteleden hiervoor toe te rusten. Heeft u ook het verlangen om de liefde van God te delen; in woorden en daden? Zendingswerkers en gemeenteleden in Nederland kunnen hierin samenwerken. De zendingswerkers door op pad te gaan, u/jij door financieel bij te dragen. En vooral door voor hen te bidden en met hen mee te leven. Als zendingsmaatje kun je heel concreet bij het zendingswerk van bijv. de familie Vogelaar of Peter en Riek betrokken zijn. Aanmelden kan via de folder die bij de laatste Solitudo zat of via www.zendingsmaatje.nl. Hartelijke groet van de CZWD

Potgrondactie: ‘Bijbels voor vervolgde christenen’

Dit jaar wil Stichting HVC opnieuw de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ houden om hierdoor vervolgde christenen een eigen Bijbel te kunnen geven. Onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Helpt u HVC (Stichting Hulp Vervolgde Christenen) mee om dit verlangen te vervullen? Over hoe, wat en wanneer kunt u lezen onder onze buurgemeente Waverveen.

Vanuit de Kerkenraad

Covid-19

Opnieuw zijn er Covid-19 overheidsmaatregelen bekend gemaakt. Niet meer maximaal 50 kerkgangers per kerkdienst, maar zoveel als er met een onderlinge afstand van 1.5 meter ruimte voor is. Bovendien zal er vanaf komende zondag  geen middagdienst worden gehouden maar voortaan weer op het gebruikelijke tijdstip van 18.30 uur. Ook doordeweekse activiteiten zijn weer hervat.

Zendingsdienst ds. Vogelaar

We kijken terug op een mooie ontmoeting met de familie Vogelaar op zondagmorgen 23 januari jl. We hoorden niet alleen over het werk van de familie Vogelaar in de afgelopen twee jaar maar konden ook een beetje ervaren hoe de trainingen van ambtsdragers en andere groepsleiders gaat. Door de voorbeelden en foto’s kregen we meer zicht op het leven en de uitdagingen van de broeders en zusters van de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Hun verlangen is om uit te reiken naar de moslim naaste en als kerk te groeien in de diepte. Dit is nodig omdat de kerken vaak klein zijn en niet allemaal een eigen predikant hebben. Daarnaast is Indonesië het grootste moslimland ter wereld. De mensen die in het kernteam meewerken hebben daar veel voor over. De gastvrijheid is groot ondanks beperkte mogelijkheden. Gemeenteleden zijn op elkaar betrokken vooral rondom begrafenissen. Een compleet andere wereld en toch broeders en zusters in Christus. Het blijft bijzonder die verbondenheid te ervaren. We danken iedereen die heeft meegekeken en/of vragen heeft doorgegeven voor de betrokkenheid. Laten we als gemeente rondom de familie Vogelaar blijven staan. In ons meeleven maar ook in onze gebeden.

Kerkelijke bijdrageactie 2022

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de kerkelijke bijdrageactie 2022 in volle gang. In de komende weken vindt u het jaarboekje met daarin de verwachte jaarrekening 2021 en de begroting voor 2022 in uw brievenbus. Op de achterkant van het boekje staat wanneer de antwoordenveloppe weer bij u wordt opgehaald. Zorgt u dat hij klaarstaat? Als u vorig jaar hebt aangegeven dat u het jaarboekje liever digitaal ontvangt, vindt u het jaarboekje in uw mailbox. U kunt uw toezegging kenbaar maken door middel van een mailtje naar administratie@#t antwoordformulier invullen, scannen en mailen. Kortom mogelijkheden genoeg en voor elk wat wils. Heeft u nog vragen? Bel, 0297-285774 of mail gerust naar administratie#hervormdwilnis.nl.

Anja Kranenburg

Umoja - Sponsoring WILMA

We zijn zeer dankbaar voor de vele toezeggingen die we mochten ontvangen op ons verzoek om te helpen het WILMA Instituut in Mathare weer te doen opstarten. Om de computerlessen, de lessen kleding maken en de kapsters lessen weer mogelijk te maken, alsook de afdeling computerfaciliteiten (internet, fotokopieerservice), is een bedrag nodig van € 900 per maand, ofwel € 21.600 voor twee jaar. Tot onze grote vreugde kunnen we hierbij melden, dat het totaalbedrag dat is toegezegd € 21.575 bedraagt!! Hiermede is de heropstart van het WILMA zeker! De voorbereidingen in Mathare zijn inmiddels in volle gang. De nodige nieuwe computers, naaimachines etc. zijn gekocht en een aantal is gereviseerd, de leslokalen zijn opnieuw geschilderd en momenteel zijn de gesprekken gaande met de aan te nemen docenten. Allen die een toezegging deden en meebidden willen we, mede namens onze broeders en zusters in Mathare, heel hartelijk bedanken. Regelmatig zullen we informatie delen over de ontwikkelingen in het WILMA via een speciale sponsor nieuwsbrief.

De Umoja taakgroep

Tenslotte

Maandag 14 februari zijn we 25 jaar getrouwd. In verband met de corona maatregelen en het risico op besmetting vieren we dit heugelijke feit 14 februari alleen met ons gezin. We zijn dankbaar dat dit wel weer kan. Van anderen hebben we vorige jaren ook gehoord dat het in beperktere kring gevierd moest worden. Het is jammer, maar de dankbaarheid aan de Heere overheerst voor het goede wat we hebben gekregen.

Ontvang allen een hartelijk groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug