Kerkblad 7 augustus 2022 Kerkblad 7 augustus 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 7 augustus

10.00 uur: Ds. M.J. Tekelenburg, Monster

Voorzang: WK Ps. 1 : 1 en 2

Kinderoppas: José Kool, Nick van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. P. Nobel, Garderen

Voorzang: WK Ps. 6 : 1 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 14 augustus

10.00 uur: Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

Voorzang: Ps. 12 : 6 en 7

Kinderoppas: Els Leeflang, Lise van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Ds. M.F. van Binnendijk, Stadskanaal

Voorzang: Ps. 16 : 3 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 21 augustus

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK Ps. 84 : 1

Kinderoppas: Anneke van Leeuwen, Marit van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Ds. E.K. Foppen, Den Haag

Voorzang: WK Ps. 62 : 1 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Umoja-voedselhulp Mathare
=========

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

17 sept. Klussendag/opening winterwerk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’. Op 5, 12 en 19 augustus alleen geopend van 19.00 tot 20.00 uur.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 19 augustus 2022  via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea  zie papieren kerkblad

Meeleven in en rondom de gemeente

Behandeling en onderzoek

We danken met Jan en Coby van de Westeringh voor het goede resultaat van de bestraling die Jan heeft gehad vanwege de tumor die in zijn long was aangetroffen. Tegelijkertijd is zijn gezondheid heel kwetsbaar door de beperkte longcapaciteit (minder dan 20 %) en het risico op ontstekingen. Hiervoor heeft Jan onlangs opnieuw een antibioticakuur voorgeschreven gekregen. We bidden om kracht voor hem en zijn vrouw Coby.

We danken voor de geslaagde operatie van de heer Gert van Kreuningen van de Geerkade en dat hij goede uitslagen ontving van de onderzoeken daarna. De Heere zij geprezen.

We danken voor de voorspoedige revalidatie van mw. Roest-Woud in Maria Oord. Ze hoopt deze week (31) weer naar huis te mogen. De Heere heeft haar bewaard en nieuwe krachten gegeven

Zondagavond 31 juli is dhr. Heijkoop opgenomen in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein vanwege hoge koorts en complicaties. Op dit moment is de verwachting dat het om een korte opname gaat. We bidden hem sterkte en spoedig herstel toe.

Huwelijksjubileum

We danken voor het 50 jarig huwelijksjubileum van Bart en Minie Vis-van Eijk (Burg. Padmosweg) op dinsdag 12 juli. De Heere heeft ze al die jaren bewaard en gezegend, ook met een talrijk nageslacht. Ook mochten ze onze gemeente op tal van plaatsen dienen. Dat ze ook in de tijd die voor hen ligt, in afhankelijkheid voortdurend de Heere mogen blijven zoeken.

Rouw

We leven mee met de fam. Van de Ruitenbeek. Ons predikantsgezin moest halverwege de Israëlreis hun vakantie afbreken vanwege het onverwacht overlijden van de vader van mevrouw (Karin) van de Ruitenbeek. Het gezin en hun familie stonden vrijdag 29 juli aan het graf van een geliefde vader en opa. We dragen ze op aan Gods genadetroon.

Bij de agenda

Bibliotheek ‘Lectuurkeus’

Tijdens de vakantieperiode zijn we op 5, 12, 19 augustus a.s. open van 19.00 uur tot 20.00 uur. Vrijdag 26 augustus zijn we weer open van 14.30 tot 16.30 uur. Kom even extra boeken halen voor de vakantie! Ook hebben we een leuke sortering kaarten en postzegels van Woord en Daad.         
De biebmedewerkers wensen u een fijne vakantie.

Oud papier

Al jaren zijn wij elke derde zaterdag van de maand bezig met het ophalen van oud papier. Dit doen we in samenwerking met gemeente De Ronde Venen en het recyclingbedrijf Remondis. De Gemeente informeert de bewoners, Remondis regelt perswagens met chauffeurs en wij zorgen voor de beladers. De opbrengst is voor de kerk. Onlangs hebben wij in goed overleg met de Gemeente en Remondis besloten om geen oud papier meer op te halen aan de Burg. Padmosweg, Herenweg en enkele straten in die buurt. Dit omdat we een hele wijk erbij hebben gekregen. In de komende Solitudo informeren wij u nader. Harry de Haan en Johann Grünbauer (coördinatoren)

Vanuit de Kerkenraad

Collecte Voedselhulp Mathare 21 augustus

Afgelopen weken is er meermalen contact geweest met Magdeline in Mathare. Ze heeft met ons gedeeld dat de situatie in Mathare bijzonder schrijnend is en dit heeft op de Umoja taakgroep opnieuw diepe indruk gemaakt. Wie wellicht beelden ziet op tv of internet en dat op zich laat inwerken wordt stil en beseft dat er een nood is die bijna niet te peilen is. Magdaline: ‘Mensen die leven in de sloppenwijken, waaronder ook Mathare, zijn hard geraakt. De meesten hebben onvoldoende inkomen. De prijzen van levensmiddelen zijn zo hoog opgelopen dat de meeste mensen in de sloppenwijken van Mathare zich niet (voldoende) voedsel kunnen veroorloven. De meesten van hen zijn overgegaan op het eten van één maaltijd per dag zonder zich zorgen te maken of het een evenwichtige voeding is of niet. De brandstofkosten zijn ook erg hoog geworden, en er is een tekort aan regen. Hierdoor is de economische situatie nog moeilijker geworden voor de arme mensen.’ In samenspraak met de diaconie is besloten om de Umoja collecte van 21 augustus te bestemmen voor voedselhulp in Mathare. Doet u ook mee en wilt u biddend overwegen welke gaven u wilt delen met de allerarmsten met wie we ons verbonden weten door de Redeemed Gospel Church? Velen van ons hebben het goed, zullen we met bewogenheid delen van onze gekregen gaven? Magdaline: We bidden dat u zegeningen zult ontvangen, omdat u de armen bijstaat in de tijd van hun nood, in de naam van Jezus Christus. Dank voor uw meedoen, betrokkenheid en gebed. Laten we met volharding bidden voor onze broeders en zusters in Mathare. Bovenstaande heeft ook invloed op het verloop van het sponsorprogramma van het Wilma instituut. De kleine bijdrage aan studiegeld (2000 KES per maand = ca. € 16,50) die gevraagd wordt aan de studenten is voor velen niet meer haalbaar, waardoor er niet zoveel studenten komen dan waar plek voor is.  Om hen toch in staat te stellen een opleiding te volgen,  is besloten de sponsorbijdrage voor het tweede half jaar aan te vullen met een bedrag van ca. € 3000,00 vanuit gereserveerde opbrengsten van 2021. We hebben als taakgroep regelmatig contact met Mathare over de voortgang in het Wilma. Eind 2022 zal opnieuw bekeken worden hoe hier mee om te gaan in 2023. Umoja Taakgroep

Interieurverzorger M/V

Wij zijn nog op zoek naar een enthousiaste interieurverzorger in de Roeping om naast Marjan en Matty 1 ochtend in de week een helpende hand te bieden bij schoonmaak werkzaamheden.

Aanmelden kan bij Marjan, Matty of één van de kerkrentmeesters. Alvast bedankt.

Tenslotte

Waar we ook zijn, dichtbij of ver weg, met vakantie of niet, we wensen elkaar een goede tijd toe en bidden of de Heere ons wil bewaren waar we gaan en staan.

De kerkenraad

terug