kerkdienst beluisteren kerkdienst beluisteren

De uitzendingen van onze kerkdiensten worden verzorgd via de website "kerkdienstgemist.nl" Kies dit menu vanaf de zoekbalk:  Kerkdiensten. Daarna: Kerkdienstgemist LIVE uitzending. Dit wordt in MP3 formaat uitgezonden. Dat is doorgaans ook met Apple apparaten te volgen. Eventueel moet er een App voor worden gedownload.

De preken worden in de loop van de week opgeslagen. De diensten worden ongeveer een jaar bewaard. Heeft u een dienst gemist of wilt u er een graag nogmaals horen, ga dan naar het menu "Kerkdienst terugluisteren". Kies daar de gewenste dienst uit.. Bij klachten over de ontvangst graag uw diaken informeren of mailen naar: 

Wist u dat er op een zondag zo tussen de 10 en 30 mensen bij een dienst meeluisteren? U zit dan eigenlijk "virtueel" bij ons in de kerk. Het is trouwens ook zo dat deze "prekenservice"ons als gemeente geld kost. Voor elke keer dat u een dienst beluistert of download, moeten wij een bedrag betalen. Het zou fijn zijn als u als luisteraar ons hierin meehelpt en ondersteunt om Het Evangelie te laten horen, ook via het internet. U kunt een bedrag overmaken met de aanhef "Luistergift" en het storten op
IBAN NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis.
Alvast hartelijk dank voor uw gift.

terug