Liturgie avonddienst dankdag 3 November Liturgie avonddienst dankdag 3 November
Voorzang: WK lied 439
 
Stil gebed, votum en groet
Psalm 33: 6, 7
Geloofsbelijdenis
Psalm 84: 1
Gebed
Schriftlezing: Genesis 8: 15 – 9:17
Tekst: Genesis 9: 12, 13
Psalm 104: 6, 17
Thema: Dankend doorgaan.
WK lied 11: 3, 4, 5
Dankgebed voor gewas en arbeid
Psalm 121: 1, 4
Zegen
 
terug